362
21

Tweede Kamerlid PvdA

Lea Bouwmeester (1979) zit sinds 2006 voor de PvdA in de Tweede Kamer. Voor die tijd was ze actief als gemeenteraadslid en vice-fractievoorzitter in Almere. Verder werkte ze onder andere als sociaal raadsvrouw in Amsterdam en Amersfoort en als beleidsmedewerker bij het bureau discriminatiezaken in Amersfoort.

Kwetsbare mensen hebben recht op goede zorg

Ik erger mij eraan dat mensen met een lichamelijke aandoening wel zorg krijgen, maar dat iemand die ziek is in zijn hoofd dertien maanden op zorg moet wachten

Nederland is onlangs door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld wegens schending van het recht op vrijheid en veiligheid. Een gedetineerde die aan paranoïde schizofrenie leed, heeft dertien maanden moeten wachten op behandeling in een kliniek. Dat is schandalig en ik ga hier de ministers van Justitie en van VWS dan ook over bevragen.

Mensen met ernstige psychische problemen zoals paranoïde schizofrenie verdienen zorg en aandacht. Alleen dan kan een persoonlijke crisis worden voorkomen, een crisis die kan leiden tot drang en dwangmedicatie of zelfs opsluiting in een isoleercel.

Ik erger mij eraan dat mensen met een lichamelijke aandoening wel zorg krijgen, maar dat iemand die ziek is in zijn hoofd dertien maanden op zorg moet wachten. Van de betreffende ministers wil ik daarom weten hoe het zover heeft kunnen komen, welke lessen ze uit de uitspraak trekken en hoe wordt voorkomen dat zieke mensen geen zorg krijgen.

Een gedetineerde moet zijn straf uitzitten, dat lijdt geen twijfel, maar een zieke gedetineerde heeft recht op zorg. De PvdA heeft al meermalen gewezen op het feit dat de zorg voor mensen met psychische problemen moet verbeteren. En zelf voorstellen gedaan, die nu worden uitgevoerd.

In de reguliere zorg worden de eerste stappen gezet, het is hoog tijd dat het gevangeniswezen ook een stap harder gaat lopen. Wij willen dat medewerkers worden ondersteund om mensen goede zorg te kunnen leveren. Dat is menswaardig, en voorkomt problemen voor patiënt en medewerker.

Geef een reactie

Laatste reacties (21)