6.946
441

Journalist

Laat. Ons. Met. Rust.

Geen enkel respect voor religie... En voor gelovigen hooguit ondanks, niet vanwege hun religie

Respect, een woord dat inmiddels meer verkracht en misbruikt is dan een Limburgse misdienaar, ik heb er weinig mee. Je moet tegenwoordig iedereen maar respecteren of erger nog: in zijn waarde laten. Eerbied, ontzag, hoogachting… men lijkt het bij geboorte al verdiend te hebben. Mij is altijd geleerd dat je respect moet hebben voor iemands daden, dus niet voor scooterbontkraagjestuig of PVV-tokkies.

Als er een fenomeen bestaat dat nou eens echt geen greintje respect verdient, is het wel het georganiseerd geloven in allerlei aantoonbaar van A tot Z verzonnen sprookjes. En als je al ooit met een respectvolle grondhouding tegenover deze vormen van collectieve verstandsverbijstering bent begonnen, hebben de 1001 geloven die onze aardbol al duizenden jaren teisteren er echt alles aan gedaan deze te verliezen: van de Maya-mensenoffers tot het katholieke kannibalisme.

De core-business van religie is het uitsluiten van de ander: de heiden, de ketter, de afvallige, de ongelovige. Dit geldt met name voor de zogenaamde monotheïstische religies (al zijn de twee verreweg grootste – christendom en islam – die naam niet waard met hun duivels, engelen, profeten en andere halfgoden).  Ik heb nooit gehoord van Romeinen die Germanen de hersenen insloegen omdat dit de wil van Jupiter zou zijn of van Vikingen die Spaanse steden plunderden omdat Tyr ze dat zou hebben bevolen, deze polytheïsten hadden hooguit een gezonde minachting van andersgelovigen.

Vrijheid
Ik kom niet uit een joods-christelijke traditie, de jahwehgod zij geloofd en geprezen. Tegen letterlijk alle vrijheden die onze moderne samenleving de moeite waard maken, hebben de dominante religies zich met hand en tand verzet en zij doen dat weer en nog steeds. Nu is het de vrijheid van meningsuiting die onder druk staat van een haatgeloof wiens volgelingen aan de ene kant te pas en te onpas brullen om respect terwijl zij zelf geen enkele tolerantie naar andersdenkenden willen of kunnen opbrengen.

Deze fundamentele haat naar de anderen (of zelfs naar de eigen aanhangers als zij niet precies voldoen aan de gewenste – lees: eigen – uitleg) was de afgelopen weken weer volop in het nieuws. Over de “verbijsterende  knieval” van de doodsbange Egyptekenner Monique Samuel schreef de Vlaamse schrijfster Ann de Craemer vorige week een vlammend en ijzersterk betoog in HP/De Tijd waarop ik graag uw aandacht richt.

En dan was daar de volledig onschuldige column van Ebru Umar in Metro. Deze kwam haar te staan op een stroom verwensingen en bedreigingen van het soort seksisme en racisme dat alleen een Ware Religie in haar volgers kan oproepen. Waarbij het opviel dat de bedreigers helemaal geen salafisten waren. Nee, hun Twitterprofielen lieten vrijwel zonder uitzondering “moderne” moslims zien, die op hun beurt door meer fundamentalistische Mohammedanen als afvalligen zouden worden gezien. En erger nog, zij kregen rugdekking van nog modernere, zogenaamd goed geïntegreerde politici en opiniemakers die en masse weigerden de bedreigingen te veroordelen, maar wel de columniste in kwestie opriepen haar excuses aan te bieden. Tot zover de mythe van de moderne, tolerante islam.

Laat ons met rust
Dus laat het ik het nog een keer zeggen: flikker op met die kutgeloven van jullie. Laat ons – en daarmee bedoel ik dat deel van de bevolking dat wel bereid is zijn door evolutie gevormde hersenen te gebruiken – met rust. Als jullie zo tegen abortus zijn, pleeg het dan niet. Als jullie zo’n hekel aan homo’s hebben, doe het dan alleen met vrouwen. Als jullie vrouwen zo haten, kijk dan de andere kant op als je een stukje been ziet. Als jullie zo verliefd zijn op de dood, pleeg gerust zelfmoord, maar neem geen onschuldigen mee in jullie sadomasochistische godsdienstwaan.

Laat. Ons. Met . Rust. Dan laten wij jullie ook met rust, desnoods zelfs als jullie kinderen vermoorden omdat zij vinden dat niet Ali maar Abu Bakr de opvolger van De Profeet (oorlog was met hem) had moeten zijn (as if anybody gives a flying fuck). Of als jullie je eigen kinderen vermoorden met mazelen omdat God wel ziektes maar geen medicijnen heeft gesanctioneerd (the sick fuck). Of ze verminken omdat een of andere woestijnknakker die nooit heeft bestaan dat zoveel duizend jaar geleden deed in opdracht van jullie imaginaire vriendje.

Hier is wat wij niet zullen doen: we zullen niet zwijgen. Al noemen jullie ons atheïstische fundamentalisten (onze “extremisten” roepen op tot scheiding van kerk en staat, jullie extremisten tot scheiding van mens en zijn leven), al bedreigen jullie ons, al proberen jullie ons monddood te maken via de rechter, al vermoorden jullie ons… Jullie krijgen ons niet klein.

Jullie mogen blijven geloven in dode joden, in dode Arabieren, in dode Indiërs of ze nu hebben bestaan of niet. Voor mijn part geloven jullie in dode Marsmannetjes.  Maar vraag mij niet dat geloof te respecteren. En verwacht niet dat ik jullie erom respecteer. Dat doe ik namelijk niet. Zelf niet een heel klein beetje.

Lees ook de reactie van Theo Brand: Aah lekker! Bart zet gelovigen voor Schut

Volg Bart Schut ook op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (441)