463
25

Tweede Kamerlid PvdA

Pierre Heijnen (1953) is sinds 1 maart 2007 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Hij was ambtenaar van de provincie Zuid-Holland en acht jaar wethouder van Den Haag (van sociale zaken, werkgelegenheid, onderwijs en integratie). De heer Heijnen is woordvoerder binnenlands bestuur (provincies, gemeenten, herindelingen, waterschappen) en houdt zich verder bezig met beleid inzake overheidspersoneel. Hij is voorzitter van de algemene commissie voor Jeugd en Gezin. PvdA in de periode 2007-heden: lid Tweede Kamer

Maak werk van doelgroepenbeleid

Extra aandacht van de overheid om deze mensen op weg te helpen leidt namelijk wel degelijk tot resultaat

In juni 2008 nam de Kamer mijn motie aan om een quotum te ontwikkelen voor medewerkers met een arbeidshandicap in de rijksdienst. Mijn motie is inmiddels uitgevoerd en een succes. Ik hoop dat het kabinet hier een les uit trekt en -in tegenstelling tot wat in het regeerakkoord staat- het doelgroepenbeleid niet overboord gooit en werk maakt van het bevorderen van de participatie van vrouwen aan de top en om de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Mijn doel was om 250 Wsw‘ers en Wajongers een eerlijke kans te geven een bijdrage te leveren aan een goed functionerende overheid. Te veel van hen staan onnodig aan de kant. Een steuntje in de rug om hun participatie actief te bevorderen is nodig.

Vorige week informeerde minister Donner de Kamer dat deze doelstelling is gehaald: tijdens de periode 2009-2010 zijn er in het kader van de werkervaringsprojecten 268 nieuwe plaatsingen gerealiseerd. Daarnaast zijn via afspraken met ingehuurde dienstverleners nog eens 70 nieuwe plaatsingen gerealiseerd.

Het kabinet belooft een vervolg te geven aan deze actie door – zoals onder andere door de PvdA bepleit- voortaan tenminste 1 procent oftewel ruim 1000 personen met een handicap in dienst te hebben. Dat is wel het minste dat het kabinet kan doen gezien de onzalige plannen voor Wse’ers en Wajongers.

Alle werkgevers binnen de rijksdienst hebben inspanningen geleverd om hun departementale quota te halen. Dat is niet alleen goed nieuws voor de honderden Wsw’ers en Wajongers die nu de gelegenheid hebben gekregen om hun talent te benutten voor de overheid, maar laat ook zien dat het voeren van gericht beleid in de praktijk succes heeft. Door specifieke doelstellingen te formuleren voor doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn we erin geslaagd om hun toegang tot werk te verbeteren.

Ik hoop dat het kabinet dezelfde les trekt uit het succes van mijn motie. Het kabinet moet terugkomen van de intentie zoals die is vastgelegd in het regeerakkoord, om het doelgroepenbeleid overboord te gooien en niet langer werk te maken van het bevorderen van de participatie van vrouwen aan de top en om de positie van allochtonen op de arbeidsmarktExtra aandacht van de overheid om deze mensen op weg te helpen leidt namelijk wel degelijk tot resultaat te verbeteren.

.

Geef een reactie

Laatste reacties (25)