1.403
51

SP Tweede Kamerlid

Michiel van Nispen (1982) is lid van de Tweede Kamer voor de SP. Van Nispen komt uit Breda en studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg. Hij behaalde de master Internationaal en Europees publiekrecht. Na banen op diverse advocatenkantoren begon hij in 2007 als beleidsmedewerker justitie op de Tweede Kamerfractie van de SP. Sinds 2014 is hij lid van de Tweede Kamer. Daar is hij woordvoerder justitie en sport.

Meer gym op school? Juist nu!

Gemiddeld wordt er per week nog geen 2 lesuren gym gegeven, twintig procent van de scholen plant maar één uur per week, de helft van de basisscholen zet geen vakleerkrachten in

Co-auteur: Peter Kwint

cc-foto: Gymnastiekvereniging OKK Ridderkerk

1 op de 7 kinderen in Nederland heeft overgewicht, deels veroorzaakt door te weinig beweging. Omdat we een gezondere en sportievere samenleving willen is het van belang dat we jongeren vroeg aanleren hoe leuk het is om te bewegen. Jong geleerd is immers oud gedaan. Om alle kinderen te bereiken organiseren we dit op de plaats waar alle kinderen komen, de school. Want kinderen die al vroeg beginnen met bewegen houden dit vaak hun hele leven vol. Daarnaast leidt meer bewegen op school ook tot betere leerprestaties en sociale vaardigheden.

Achtereenvolgende regeerakkoorden spraken warme woorden over gymmen op school. Balkenende IV, Rutte I en Rutte II, steeds werd beloofd dat er meer gegymd zou worden op school. Daar kwam in de praktijk weinig van terecht. Gemiddeld wordt er per week nog geen 2 lesuren gym gegeven, twintig procent van de scholen plant maar één uur per week, de helft van de basisscholen zet geen vakleerkrachten in. Het kabinet Rutte III doet nu niet eens beloftes meer. Bewegen op school wordt niet eens meer genoemd in het regeerakkoord. Dus is het aan de Kamer zelf. Wij nemen het initiatief voor een wet die 3 uur per week aan bewegingsonderwijs regelt, onder leiding van een gekwalificeerde vakdocent.

Op dit moment voeren meesters en juffen acties voor een hoger salaris en minder werkdruk. Die eisen zijn niet van vandaag of gisteren, maar krijgen dankzij de strijd van PO in Actie meer aandacht dan ooit. En terecht. Burn-outs, een steeds verder toenemend lerarentekort en te grote klassen verdienen onze aandacht. Kinderen en leraren verdienen beter.

De werkdruk van de groepsleerkracht kan behoorlijk ontlast worden door vakleerkrachten bewegingsonderwijs aan te stellen op alle scholen. Tijdens de gymles die wordt gegeven door een vakleerkracht kan de groepsleerkracht ander belangrijk werk doen, dat anders blijft liggen of na schooltijd nog gedaan moet worden. De groepsleerkracht wordt dus minder uren ingeroosterd om les te geven, de school krijgt een of meerdere vakleerkrachten voor de gymlessen. Hierdoor gaat de werkdruk omlaag, komen er extra banen in het onderwijs, en leren we alle kinderen goed en voldoende bewegen met een grote kans dat ze op latere leeftijd gezonder en sportiever blijven. Daarnaast kan het aannemen van meer gymleraren leiden tot een toename van het aantal mannen voor de klas, aangezien die bovengemiddeld vaak gym doceren.

Uit berekeningen blijkt dat het miljoenen per jaar kost om te zorgen voor 3 uur bewegingsonderwijs per week op basisscholen van een vakleerkracht. Dat moeten we er voor over hebben, de verlaging van de werkdruk is ons wat waard. En hiermee zijn we er nog lang niet, maar zetten we wel een belangrijke stap. Bovendien is het een veilige veronderstelling dat een sportievere en gezondere samenleving op de langere termijn besparingen op allerlei gebieden op kan leveren. En is gym gewoon hartstikke leuk. Dus laten we de werkdruk voor de basisschoolleraren verlagen én tegelijkertijd bijdragen aan een gezondere en sportievere samenleving door te zorgen voor meer en betere gymlessen: Juist nu!

Geef een reactie

Laatste reacties (51)