3.800
44

Cultureel antropoloog en socioloog

Marleen is cultureel antropoloog en socioloog en in het bezit van een master in Migration and Ethnic Studies. Ook studeerde zij Politics en Feminist Studies aan de University of California en deed onderzoek onder jeugdbendes in Guatemala-Stad. Bij BKB kan ze haar interesse voor sociale vraagstukken kwijt. “Veel van wat ik relevant vindt komt voorbij in onze campagnes en daar kan ik nu direct een bijdrage aan leveren. Van onderwijs en de maatschappelijke rol van sport, tot jeugdwerkloosheid en het lot van vluchtelingen binnen en buiten Nederland. De onderwerpen zijn heel divers.” Foto door Merlijn Doomernik

Meer kleur bij de politie

Open brief aan Gerard Bouman, de hoogste politiechef

Korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie verklaarde in de Tweede Kamer dat hij wil dat een kwart van de nieuwe agenten een allochtone achtergrond heeft om racistische misstanden te voorkomen. Jerry Afriyie en Marleen van der Steen van de Stichting Nederland wordt Beter weten hoe hij dat voor elkaar kan krijgen, leggen ze uit in deze open brief.

Geachte heer Bouman,

Bekeuring!Donderdag deed u bij een hoorzitting in de Tweede Kamer de oproep dat er veel meer agenten met ‘allochtone’ achtergrond in het korps moeten komen. U zei zelfs: “Dat is geen streven, het móet.” We hebben uw oproep met genoegen gezien, en onderschrijven het belang van een divers politiekorps, dat een afspiegeling is van onze samenleving, ten zeerste. Wij schrijven u deze brief omdat wij u daar graag bij helpen.  

Vorige week publiceerde NRC het bericht ‘Hoe bereid je je zwarte zoon voor op racisme? En wanneer?’, over hoe Amerikaanse ouders hun kinderen op een bepaalde leeftijd moeten voorbereiden op ongefundeerde aanhoudingen door de politie. Terwijl witte kinderen opgroeien met de boodschap ‘de politie is je beste vriend’, is de praktijk voor zwarte kinderen anders. 

U merkte terecht op dat een scenario als in Ferguson, waar een wit politiekorps met nauw verholen plezier de zwarte bevolking tergt, een doemscenario is. De politieagent op straat moet voor elke burger een toevlucht zijn tot wie hij zich zonder twijfel kan wenden.

Wij streven naar een samenleving waarin iedereen gelijk is, en op een zelfde mate van bescherming en respect kan rekenen, zeker vanuit overheidsinstellingen. Een diverse samenstelling van het politiekorps is daarbij cruciaal; het zorgt dat agenten bij ‘een Marokkaan’ niet alleen denken aan criminele jongeren, maar ook aan hun collega wiens kinderen naar dezelfde crèche gaan. Culturele diversiteit binnen de organisatie zorgt voor meer begrip voor de culturele diversiteit die uw agenten tegenkomen op straat.

Helaas gaf u ook aan dat het tot op heden niet is gelukt om een meer diverse organisatie te realiseren. Wij zouden graag het gesprek met u aangaan over hoe dat toch komt, en u adviseren in het bereiken van een bredere doelgroep. Want wij denken dat het wegblijven van ‘allochtonen’ niet (geheel) is toe te schrijven aan de taaltoets die nieuwe agenten moeten doorlopen. Nu lijkt het alsof ‘allochtonen’ allemaal gebrekkig Nederlands spreken, en het daardoor niet tot agent weten te schoppen.

Wij hebben een netwerk vol met intelligente, betrokken jonge mannen en vrouwen met diverse culturele achtergronden, die graag een steentje bijdragen aan een veiligere samenleving. Misschien wel omdat juist zij het belang inzien van een politiekorps dat zich bij het dienen van de burger niet laat afleiden door vooroordelen over huidskleur en andere zaken. Het ontbreekt ons aan de juiste feiten en cijfers om te kunnen beoordelen waarom de taaltest een obstakel vormt, maar het zegt misschien ook iets over de aantrekkingskracht die de politie tegenwoordig heeft op hogeropgeleide werkzoekenden. Als u het voor elkaar krijgt om een hoger opgeleide doelgroep te bereiken, én die groep zich thuis kan laten voelen in uw organisatie, dan hebben wij er alle vertrouwen in dat het met die taaltoets wel los zal lopen.

In afwachting van uw reactie, en met hartelijke groet,

Jerry Afriyie en Marleen van der Steen

Stichting Nederland wordt Beter

cc-foto: Marco Derksen 

Geef een reactie

Laatste reacties (44)