626
5

Onderzoeker Universiteit Utrecht

Mr. drs. Rosemarie Hordijk is onderzoeker aan de Universiteit Utrecht op het gebied van 'Corporate Social Responsibility' (waaronder corporate governance, jaarrekeningenrecht en gender balance) en ondersteunt diverse onderwijsprogramma's binnen de internationale master: International Business Law and Globalisation. Zij heeft Notarieel Recht en Interculturele Communicatie (Spaans) gestudeerd in Utrecht en twee jaar als kandidaat-notaris gewerkt bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam.

Meten = weten

De tijd is rijp voor 'integrated reporting'

Integrated reporting is dé volgende stap in jaarverslaggeving. Toonaangevende bedrijven, zoals TNT, Akzo Nobel, Philips, DSM en Port of Rotterdam, zijn begonnen met het publiceren van een integrated report. Waarom deze trend? Hieronder wordt aangetoond dat integrated reporting een must is voor bedrijven en haar stakeholders.

Een integrated report is méér dan een financieel verslag. Het geeft tegelijk inzicht in de waardevermeerdering die een onderneming bereikt voor Planet en People. Dat wil zeggen: wat zijn de ambities voor milieu en maatschappij en zijn deze bereikt? Bedrijven die meetbare doelstellingen hebben geformuleerd kunnen hun concrete prestaties meten en daarover rapporteren. Verschillende informatiestromen worden aan elkaar gekoppeld in één integrated report, waarin ook wordt getracht hun onderlinge afhankelijkheid in kaart te brengen. Deze informatie is zeer waardevol voor een analyse van de risico’s waarmee een onderneming te maken heeft of kan krijgen. En daarnaast voor een beoordeling van de maatschappelijke positie van een onderneming en de daaraan gekoppelde ‘licence to operate’.

Steeds duidelijker wordt dat de financiële prestaties van een onderneming – nu en in de toekomst – direct verbonden zijn met het creëren van toegevoegde waarde op milieu en op sociaal gebied. Vanuit verschillende motieven willen consumenten, beleggers en werknemers toegang tot concrete informatie. Hoe gaat een onderneming om met water- en CO2-uitdagingen? Hoe ziet het sociale en mensenrechtenbeleid er uit? De informatiebehoefte van investeerders is ook breder dan sec financiële verslaggeving. Alle factoren die de waarde van een bedrijf nu en op termijn (kunnen) beïnvloeden zijn voor investeerders relevant. Een integrated report beantwoordt deze toegenomen informatiebehoefte van stakeholders.

Onlangs is de International Integrated Reporting Council (IIRC) opgericht, een nieuwe organisatie die gedetailleerde standaarden gaat uitwerken (samen met het Global Reporting Initiative, Accounting for Sustainability en andere relevante spelers). De Europese Commissie werkt momenteel aan een herziening van de Europese Accountantsrichtlijnen. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de vraag welke niet-financiële informatie in een jaarverslag moet worden vermeld. In Zuid-Afrika is integrated reporting al verplicht voor beursgenoteerde bedrijven (King III corporate governance code). Professor King, de grondlegger van de King Codes en voorzitter van het IIRC, wijst er op dat de wereld niet alleen in een financiële crisis verkeert maar ook in een duurzaamheidscrisis. Een integrated report zorgt voor gestructureerde en volledige verslaggeving en biedt aan alle stakeholders een beter inzicht in het bedrijf. Dit zorgt voor vertrouwen.

In samenwerking met professor Jan Peter Balkenende, professor Vino Timmerman (Hoge Raad/Erasmus Universiteit), Peter Bakker, (oud TNT topman, nu president World Business Council for Sustainable Development), Nicolas Bernier-Abad (Europese Commissie) en professor Leen Paape (Nyenrode Business Universiteit), wordt op 30 mei door de auteurs van dit artikel een congres in Rotterdam georganiseerd over de vraag hoe integrated reporting in z’n werk gaat.

Rosemarie Hordijk schreef dit stuk samen met dr. Tineke Lambooy (Utrecht Universiteit/Nyenrode Universiteit) en dr. Nancy Kamp-Roelands (Ernst& Young).

Geef een reactie

Laatste reacties (5)