1.060
10

Henk Kik (1967) is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij werkte sinds 1993 in de klinische-, dag-klinische en ambulante Geestelijke Gezondheidszorg en de forensische psychiatrie. Sinds 2002 is hij zelfstandig gevestigd in Houten. Hij is gespecialiseerd in psychodynamische psychotherapie en relatietherapie.

Minister Schippers, negeer het CVZ!

Met dit CVZ is de gezondheidszorg verworden tot koehandel

Een adviescommissie (CVZ), waarvan geen van de leden een loopbaanachtergrond heeft in de Geestelijke Gezondheids Zorg, zou moeten luisteren naar adviseurs die wel kennis van zaken hebben. In het conceptrapport Geneeskundige GGZ, deel 2, komt niets terug van de deskundige adviezen van de 14 geconsulteerde hoogleraren. Dit is een nalatigheid die gezien het belang van het rapport en de verstrekkende gevolgen ervan, zeer kwalijk is.

Het niet verhinderen dat een rapport uitlekt, voordat dit de status heeft van definitief advies, is uitermate onzorgvuldig ten aanzien van de patiëntengroep die door de voorlopige adviezen ernstig gedupeerd worden.

De adviescommissie, niet gehinderd door enige kennis uit de praktijk,  zal niet beseft hebben dat zorgvuldige bejegening van ernstig getraumatiseerde mensen van levensbelang is. Slachtoffers van seksueel misbruik, die ondanks hevige schaamtegevoelens hulp zoeken, worden door het conceptrapport van het CVZ laatdunkend weg gezet. In de vakliteratuur noemt men dat “secundaire traumatisering”. Ook al heeft het CVZ hiermee vanuit onkunde geen rekening gehouden, dan nog hadden zij zich moeten verdiepen in de doelgroep die zij wil wegbezuinigen.

Het advies om in geval van een autistische stoornis, Asperger of Gilles de la Tourette, nog maximaal één jaar geestelijke gezondheidszorg te vergoeden uit de basisverzekering, is ronduit discriminerend. Het lijden onder genoemde stoornissen heeft een chronisch karakter, zowel voor het betreffende kind als de ouders. Deze ouders weten dat chronische somatische aandoeningen wel worden vergoed. De voorgestelde discriminerende maatregel is kwetsend en heeft niets met zorg te maken.

Uit bovenstaande mag blijken dat het CVZ respectloos heeft gehandeld ten aanzien van een zeer kwetsbare doelgroep, die zich bovendien vaak niet in het openbaar kan verweren.  Dit laatste zorgt er voor dat GGZ-professionals massaal protesteren; ”#CVZ’ is sinds gisterenavond trending topic op Twitter.  Minister Schippers doet er verstandig aan om zich te beraden of zij nog langer geadviseerd wil worden door een groep mensen die fundamenteel niet bezig zijn met zorg. Met dit CVZ is de gezondheidszorg verworden tot koehandel.

Geef een reactie

Laatste reacties (10)