1.746
33

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Nederland gidsland

Nederland is een belastingparadijs en de grootste bank blijkt een witwascentrale. Wordt de directie voor de rechter gedaagd?

cc-foto: Blair Don

Ooit definieerde Nederland zich als een gidsland. Wat elders niet werd aangedurfd, daar werd bij ons driftig mee geëxperimenteerd. Dat gold niet alleen voor drugs, sex en rock and roll maar ook voor de politiek. Als het om ontwikkelingshulp ging of om vredespolitiek dan moest ons land aandurven waar men elders nog voor terugschrok.

In de praktijk viel het met die gidsfunctie erg mee want ook in de jaren zeventig waren behoudende politici machtig genoeg om de rem te zetten op wat ze te ver ging maar toch gold ons land wereldwijd als een voorbeeld van vrijheid en progressie.

Nu is Nederland opnieuw een gidsland geworden maar op een heel ander gebied. Terwijl in Zuid-Amerika staatslieden in ruste toegeven dat de oorlog tegen de drugs niet langer gewonnen kan worden en dat alleen een of andere vorm van legalisatie de maatschappelijke ontwrichting door de misdaadkartels kan tegengaan, maakt Nederland verbeten jacht op wietplantages. Een experiment met legale marihuana is zo opgezet dat de resultaten wel onbevredigend moeten zijn zodat ook de laatste koffieshops gesloten kunnen worden.

Ondanks alle ijver slaan de autoriteiten ondertussen geen deuk in een pakje boter. De meeste misdaad in Nederland is drugsgerelateerd. De productie van nederwiet neemt niet af terwijl ook die van allerlei partydrugs een gigantische vlucht heeft genomen. Nederland is een narcostaat en de inkomsten uit de drugs hebben een merkbaar effect op de economie. Net als in Colombia of in Brazilië. Wel zien wij de leider van een regeringspartij als Sybrand Buma op de televisie toornen tegen ‘die rotzooi’, hoewel hij zelf móet weten dat het allemaal onzin is en symboolpolitiek.

Prostitutie is formeel gelegaliseerd maar gemeentes weten deze sector met zoveel verordeningen en voorwaarden te omgeven dat er een feitelijk verbod geldt. Dit blijkt uit de triomfantelijke persberichten van handhavers dat ze weer een dame hebben betrapt op het commercieel ontvangen van heren zodat zij kan worden gestraft en door de woningbouwvereniging uit haar flatje gezet. Dit met een beroep op de strijd tegen vrouwenhandel hoewel de handelaars in kwestie toch zeer zelden voor het hekje verschijnen.

Als een minister van Buitenlandse Zaken beweert dat multi-etnische samenlevingen niet vreedzaam kunnen zijn en bevriende landen definieert als failed states, dan wordt hij niet tot aftreden gedwongen maar door een belangrijk deel van de publieke opinie gevierd als realist. Ook wordt het geaccepteerd als hij achteraf beweert dat uitspraken over de genetische aanleg van mensen, die hun maatschappelijk succes mede zouden bepalen, beter aan biologen kan worden overgelaten. Hij mag het gezicht van Nederland in het buitenland blijven.

Nederland is een belastingparadijs en de grootste bank blijkt een witwascentrale. Wordt de directie voor de rechter gedaagd? Nee, zij komt er in tegenstelling tot de huisvaders met meer dan vijf wietplantjes in huis met een schikking van af, die aan de bevolking verkocht wordt als de grootste megaboete uit de geschiedenis.

Kinderen, die in Nederland zijn opgegroeid, worden uitgezet omdat zij uit de verkeerde ouders zijn geboren. Ongeveer de helft van de burgerij vindt dat – blijkens een enquête Van EénVandaag een uitstekend idee.

De internationaal meest bekende politicus van Nederland is niet een Max van der Stoel maar een Geert Wilders. Een intellectuele kannengieter als Thierry Baudet wordt in de media gevierd als een verfrissend denker die taboes doorbreekt en durft te zeggen waar het op staat. Wie terugschrikt voor al te racistische uitspraken, gaat ondertussen door voor een deugmens die vastgeketend zit aan taboes en het vrije denken niet meer aandurft.

Als het gaat om regressie op politiek, sociaal en cultureel gebied, dan loopt Nederland in West-Europa voor de troepen uit. Het is een ijkpunt geworden voor reactionaire ideologen en zedelijkheidsapostelen die strijden tegen alles wat vies en voos is. Het is een kampioen van de benepenheid, van de hypocrisie, van de dubbele maat. Een witwascentrale met een vroom smoel. Het voorland van een Westen in verval.
Nederland gidsland.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (33)