1.992
53

Klimaatactivist bij Extinction Rebellion

Nederland moet al in 2026 klimaatneutraal zijn

Het werkelijke klimaatbeleid komt hier niet bij in de buurt

Bij de klimaatconferentie in Parijs eind 2015 is door Nederland en andere landen afgesproken om de wereldwijde opwarming ‘ruim’ onder 2 graden te houden en ‘inspanning te leveren’ om de opwarming tot 1,5 graad te beperken. Tot nu toe was het moeilijk om aan te tonen of het klimaatbeleid van een overheid voldoende is om dit doel te halen. De Duitse wetenschapsjournalist Christian Mihatsch brengt hier verandering in. Het project #showyourbudgets laat zien wanneer een land zijn CO2-uitstoot naar nul moet hebben teruggebracht, uitgaande van een lineair reductiepad.

co2
cc-foto: Alf van Beem

De VN-organisatie het IPCC (Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering) berekende eerder wat het wereldwijde koolstofbudget is om een redelijke kans te hebben om klimaatopwarming tot 1,5 graad te beperken. Dit budget kan worden verdeeld over de landen naar ratio van het inwoneraantal. Vervolgens wordt door het #showyourbudgets-project berekend hoeveel van dit budget per land al is opgebruikt sinds het ondertekenen van het Parijsakkoord.

De grafiek laat zien dat Nederland al klimaatneutraal moet zijn in 2026 om in lijn te zijn met een ‘redelijke kans’ om opwarming tot 1,5 graad te beperken. Het werkelijke Nederlandse klimaatbeleid komt hier niet bij in de buurt. Met de Nederlandse Klimaatwet is afgesproken dat een deel van de Nederlandse sectoren de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 95% moeten hebben gereduceerd. Luchtvaart en scheepvaart zijn hiervan uitgezonderd en emissies van geïmporteerde goederen worden met het Nederlandse klimaatbeleid niet meegerekend. Ook zijn er met het Nederlandse beleid geen concrete plannen voor systeemverandering van de landbouw of een forse reductie van het aantal landbouwdieren.

Op de website van het #showyourbudgets-project wordt aangegeven dat het koolstofbudget van het IPCC eigenlijk nog te hoog is omdat sommige terugkoppelingen in het klimaatsysteem niet zijn meegenomen. Een voorbeeld hiervan is het ontdooien van permafrost waardoor nog meer broeikasgassen in de atmosfeer komen. Als hiermee rekening zou worden gehouden, zouden de nationale CO2-budgetten nog kleiner zijn.

Geef een reactie

Laatste reacties (53)