594
17

Tweede Kamerlid SP

Jasper van Dijk (1971) is Tweede Kamerlid voor SP. Hij is politicoloog en was docent en daarna fractiemedewerker in Tweede Kamer en Europees Parlement. In 2006 was hij raadslid in Amsterdam. In de Kamer is hij woordvoerder hoger onderwijs, cultuur, media en defensie.

Nederlandse deelname raketschild slecht plan

Deelname aan het raketschild maakt Nederland en andere Europese landen in hoge mate onderdeel van de buitenlandpolitiek van de VS

Ondanks de forse bezuiniging op defensie doet de Nederlandse marine mee aan de ontwikkeling van een raketschild van de NAVO. Naast de hoge kosten zien Harry van Bommel en Jasper van Dijk vooral bezwaren van buitenlands politieke aard.

De Nederlandse marine wordt met een verbeterd radarsysteem onderdeel van een raketschild dat bescherming biedt tegen raketten uit het Midden-Oosten en Azië. Bij oppervlakkige beschouwing lijkt dat raketschild louter defensief, maar de militaire betekenis gaat veel verder. Een land of bondgenootschap dat beschikt over een effectief schild, heeft de vrijheid om zelf offensieve acties uit te voeren. Dat is relevant vanwege de illegale aanvalsoorlogen uitgevoerd door de bondgenoten, zoals die tegen Irak in 2003. Bij Iran dreigt momenteel eenzelfde scenario.

Door de koppeling van radar- en afweersystemen wordt stilzwijgend een politieke koppeling gemaakt tussen defensieve en offensieve acties. Van belang is dan te weten wie beslist wanneer het systeem in werking wordt gezet. Raketten hebben een aanvliegtijd van seconden en dus is een snelle reactie noodzakelijk. Dat impliceert centralisatie van de bevelsstructuur en dat legt het opperbevel bij Amerikaanse militairen. Zij hebben nauwelijks tijd om hun politieke bazen te raadplegen, laat staan die van hun bondgenoten. Deelname aan het raketschild maakt Nederland en andere Europese landen dus in hoge mate onderdeel van de buitenlandpolitiek van de VS.

Ook in technische zin zijn er bezwaren tegen deelname aan het raketschild. Zo staat de betrouwbaarheid van de antiraketsystemen ter discussie. De proeven van de Amerikaanse strijdkrachten met het onderscheppen van intercontinentale raketten zijn grotendeels mislukt. Proeven die wel succesvol verliepen, hadden plaats onder omstandigheden die niets met een reële oorlogssituatie te maken hebben. Cruciaal punt is ook het gemak waarmee de opsporingsradar van de onderscheppingraketten kan worden verstoord door in de aanvallende raket meegevoerde ‘decoys’, zoals ballonnen die dezelfde radarecho afgeven als de echte raketkop. Elke vijandige raket is in staat om naast de bewapening ook tientallen namaak koppen mee te voeren. Daardoor wordt het onderscheppingsysteem overweldigd en daarmee nutteloos.

Het is onbegrijpelijk dat Nederland in tijden van grote financiële onzekerheid gaat deelnemen aan een risicovol project als het raketschild. Voor het met drie maanden verlengen van de missie in Libië moest defensie op zoek naar een bedrag van minder dan 9 miljoen euro. De gehele krijgsmacht wordt geconfronteerd met een bezuiniging van 1 miljard euro. Toch weet minister Hillen geld vrij te maken voor dit project waarvan de kosten kunnen oplopen tot 250 miljoen euro. Onze steun zal hij daarbij niet krijgen en dan is het ons niet alleen te doen om de hoge kosten.

Harry van Bommel en Jasper van Dijk zijn Tweede Kamerlid en respectievelijk buitenland- en defensiewoordvoerder voor de SP

Geef een reactie

Laatste reacties (17)