1.172
33

Hans Groen [1963] is zelfstandig ondernemer en bestuurslid van
GroenLinks Midden-Drenthe. Geboren in Noord-Brabant en sinds 2002 woont
Hans Groen in Mantinge, Drenthe. Hans Groen is adviseur op het gebied
van organisatie effectiviteit en Supply Chain Management. en heeft
opleiding in bedrijfseconomie en logistieke bedrijfskunde. Als
fractielid neemt hij de verantwoording voor het webbeheer en is
recentelijk toegetreden tot het bestuur voor het financiele beheer. Hij
heeft een eigen weblog op http://hgroen.wordpress.com/

Nivelleringsfeestje volledig mislukt

De beste aanpak voor Asscher om excessen tegen te gaan is om het hele plan van tafel te halen

De PvdA kraaide victorie toen het regeerakkoord op tafel lag, waar de zorgpremie gebruikt wordt voor nivellerende inkomenspolitiek. De eerste doorrekeningen laten nu al zien dat het gaat uitdraaien op een drama. Niet alleen vanwege het banenverlies, maar ook omdat de laagste inkomens zwaar worden getroffen.

Asscher (PvdA) heeft extra cijfers laten publiceren waar de koopkrachteffecten uiteen worden gezet. Hij tracht nog de effecten te bagatelliseren door te wijzen dat macro-economische effecten over de gepresenteerde periode nog invloed uitoefenen op de werkelijke effecten. Ook belooft hij dat voor excessen aanvullend beleid zal worden gevoerd. Kijk je naar de cijfers dan zal het hele beleid op de schop moeten.

Op basis van de tabellen van SZW heb ik een indeling gemaakt per groep wat de koopkrachtontwikkeling is. Dan is meteen duidelijk dat een significant deel van de minimuminkomens en minimum-modaal hun koopkracht zullen zien dalen. Contra het voornemen van de PvdA die juist de laagste inkomens wil beschermen door de topinkomens af te romen. De inkomens met >3x modaal leveren gemiddeld genomen ook het meeste in, maar het werkelijke volume komt uit de groepen tot 3x modaal. Opvallend is ook dat 25% van 2-3x modaal erop vooruit gaat. Bij >3x modaal is het maar 5% die meer er dan 2% erop achteruit gaat. 66% van 3x modaal gaat er tot 2% op achteruit en 23% van die groep gaat er minder dan een half procent op achteruit.

Deze grafiek is ingedeeld naar koopkrachtdaling, neutraal of stijging. De groep die valt tussen -1/2% en +1/2% beschouw ik als inkomensneutraal. De percentages dalers is aanzienlijk over de gehele breedte. Binnen de groep boven 3x modaal is de grootste groep die daalt. Maar ook die in die groep is nog altijd 23% neutraal en 6% stijgt zelfs. Bij de andere groepen is het aandeel stijgers lager dan het aandeel dalers. De meeste mensen zien nauwelijks verandering in hun inkomen. Dat geldt ook voor de laagstbetaalden.

Ook als je kijkt naar de andere indelingen van de SZW tabel kom je tot onaangename verrassingen. 30% van de inactieven gaat erop achteruit. 44% van de 65+ gaan erop achteruit. Ook gaat 40% van de mensen met kinderen erop achteruit, tegenover maar 10% die erop vooruit gaat. Over de gehele bevolking verliest 32% inkomen, 54% blijft rond het zelfde niveau en maar 14% ziet een inkomensverbetering.
Van werkelijke nivellering is geen sprake. Het eerste probleem in de voorstellen is de grens van 77.000 euro waarover de maatregel van toepassing is. De werkelijke topinkomens kunnen hierdoor nog altijd doorstijgen. Ook is er een te grote groep van laagstbetaalden die erop achteruit gaat. Voor alle groepen tot 3x modaal geldt dat de meeste inkomens blijven stilstaan, waar het aantal stijgers in vergelijking klein is. Binnen de groepen vindt een vorm van denivellering plaats omdat, afhankelijk van de persoonlijke situatie, de maatregelen slecht kunnen uitpakken. In de groep minimum daalt 26% qua inkomen waar 17% een stijging zal zien.

De door de PvdA gekoesterde wens om via de zorgpremie de allerhoogste inkomens te laten meebetalen ten gunste van de allerlaagst betaalden faalt hopeloos. Het gebruik van de zorgpremie is dan ook een onjuist middel om inkomenspolitiek te voeren. Daarvoor zijn inkomstenbelastingen. Het gebruik van de zorgpremie en de scheve verdeling die het oplevert, zal eerder de solidariteit aantasten dan dat het bijdraagt aan een betere beheersing van de zorgkosten, laat staan dat het leidt tot werkelijke nivellering. Voor het zorgbudget is het budgetneutraal, maar voor de economie heeft het desastreuze effecten in de vorm van aanzienlijk inkomens – en banenverlies. De beste aanpak voor Asscher om excessen tegen te gaan is om het hele plan van tafel te halen.

Dit artikel verscheen op de website van Hans

Volg Hans Groen ook op Twitter
Lees ook – Joris van Zoelen: VVD, Belofte gebroken, reputatie geschonden, merk verloren
Alexander Beunder: De jaren negentig zijn nu echt voorbij

Geef een reactie

Laatste reacties (33)