6.974
85

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Ollongren vertelt zelf waarom U tegen de sleepwet moet stemmen

Ga ervan uit dat in de ogen van de overheid geen enkele burger onschuldig is.

Dinsdagavond gaf minister Kasja Ollongren zélf het beste argument om tégen de sleepwet te stemmen. Zij verklaarde dat de inlichtingendiensten in het geheel niet geïnteresseerd waren in informatie van onschuldige burgers

Dat is een opmerking om je grote zorgen over te maken. Zulke diensten hebben immers allemaal hun eigen opvattingen over schuld en onschuld.  Zij worden door de commissie Stiekem van de Tweede Kamer zeer onvoldoende gecontroleerd en zij laten ook tegenover de verantwoordelijke ministers het achterste van hun tong niet zien. Wat landsbelang is en wie dit bedreigen, bepalen zij in hogen mate zelf. Dat is al het geval sinds mr. Louis Einthoven, oud commissaris van politie te Rotterdam en tijdens de bezetting mede-initiatiefnemer van de Nederlandsche Unie, de Binnenlandse Veiligheidsdienst uitbouwde, oermoeder van de tegenwoordige AIVD.  Hij was de mother van de Nederlandse James Bonds, die in zijn tijd overal het communisme roken. Tegenwoordig snuift men enigszins andere geuren op maar het wantrouwen gaat toch nog vooral uit naar links en het uitheemse.

Veel Nederlanders denken dat zij niets te verbergen hebben. Zij gaan elke dag netjes naar hun werk. Zij zijn niet geïnteresseerd in radicaal islamistisch gedachtengoed en evenmin zijn zij geïnteresseerd in plaatjes met kinderseks. Daarom denken zij dat hun surfgedrag geen wantrouwen kan opwekken bij wat dan heet “de diensten”. Dit is een verschrikkelijke misvatting. Of zulk surfgedrag verdacht is, hangt af van de hoeveelheid paranoia waarmee de opbrengst van het sleepnet wordt geanalyseerd. Het kan bijvoorbeeld best zijn dat U voor de aardigheid wel eens politiek verdachte sites hebt bezocht van linkse of rechtse snit, terwijl U – blijkt uit beelden van bewakingscamera´s ook op het verkeerde moment in de verkeerde buurt hebt gewandeld, misschien zelfs met de verkeerde kleren aan zoals een hoofddoek. Was U op weg naar een haatpreek of een radicale vergadering? Waarom had U juist nú Uw mobieltje thuis gelaten? Of wilde U zich aansluiten bij de optocht van Pegida? Gaat U wel vaker naar bijeenkomsten met de heer Baudet waarin hij het voor Rusland opneemt? Of moest U bij de Internationale Socialisten zijn? Wat deed U in de buurt van het Piet Hein beeld net nadat het beklad is. Moest U misschien op de uitkijk staan?

U zegt: de AIVD en de MIVD, dat zijn geen Stasi-achtige organisaties. Het is hier de DDR niet. Toch hebben we al te maken met een overheid die verbijsterend veel informatie over U verzamelt en ook combineert. Hoe zit dat met die vakanties in Cilicië, zogenaamd om daar in de bergen te wandelen? Wie wandelde mee?

U kunt zichzelf wel onschuldig vinden maar de diensten kijken verder, schouwen dieper.

In tegenstelling tot sommige lezers van Joop, die straks daarover een reactie zullen schrijven, zie ik minister Ollongren noch haar collega Bijleveld er voor aan dat zij een heksenjacht openen op potentieel subversieve elementen in Nederland maar wij weten niet wie haar opvolgers zijn. Wij tuigen in Nederland een controle- en surveillancesysteem op dat goud waard is in de handen van bestuurders die weinig op hebben met democratie en vrijheid. Bedenk hoe verschrikkelijk veel plezier de Duitse bezetters hebben gehad van de voortreffelijke Nederlandse bevolkingsadministratie: alle burgers waren met naam, toenaam, adres, leeftijd en levensovertuiging bij de autoriteiten bekend. Je hoefde de politie maar langs te sturen om ze op te halen.

Ga er van uit dat in de ogen van de macht geen enkele burger onschuldig is. En als U dat niet gelooft, bedenk dan hoeveel controlemechanismes de overheid de laatste decennia heeft opgetuigd om de burger te volgen en te betrappen op misstapjes. Kijk naar de volstrekt uit de hand gelopen rapportageplicht die aan professionals zoals artsen en leraren is opgelegd. Observeer de handhaverij van dorpspotentaatjes in heel het land.

Stem tegen de sleepwet. Neem die moeite. Laat U niet ontmoedigen door de overtuiging dat Den Haag het resultaat toch in de prullenbak gooit. Al was het alleen maar omdat het dan niet aan U gelegen heeft als straks alles misloopt. En als U dan nóg niet overtuigd bent, doe dan even U ogen dicht en stel U voor dat de politicus, die U het diepste haat en wantrouwt, in het Torentje zetelt. Wat zal die doen met een Sleepwet die mede door uw lamlendigheid tot stand is gekomen? Haal dat maar eens voor de geest.

 


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (85)