7.646
96

Rechercheur

Rechercheur, werkzaam bij de Politie, na ongeveer twintig jaar werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven in diverse financiële functies als controller en manager finance. Was enkele jaren bestuurslid van een bedrijfspensioenfonds en is actief binnen de Partij voor de Dieren.

Politiek ben ik actief binnen de Partij voor de Dieren,

Onbegrijpelijk dat de FNV het casino-pensioenstelsel steunt

Enkel de positieve zaken worden naar voren gebracht maar de enorme risico’s van dit nieuwe pensioenstelsel voor de werknemers worden nergens genoemd

cc-foto: James Sheppard

Als vakbondslid kreeg ik op 12 juni een formulier met daarop de code die ik kan gebruiken om te stemmen over een nieuw pensioensysteem. Daarbij was een folder gevoegd met daarin de, volgens de FNV, belangrijkste afspraken.

Na het lezen van deze folder moet ik echter tot de conclusie komen dat mijn vakbond niet het hele verhaal vertelt. Enkel de positieve zaken worden naar voren gebracht maar de enorme risico’s van dit nieuwe pensioenstelsel voor de werknemers worden nergens genoemd.

Als eerste wat de vakbond niet vermeldt, is dat we met dit voorstel overgaan naar een beschikbaar premiepensioen. Dat is de slechtst denkbare pensioenvorm waarbij alle risico’s bij de werknemer komen te liggen. Kort gezegd komt het erop neer dat er geld wordt ingelegd in een pensioenpot en dat op de pensioendatum maar moet blijken welk pensioen dat oplevert. Als vlak voor je pensioen de beurs weer eens inzakt (zoals in 2008) dan krijg je ineens een lager pensioen. Ook kunnen lopende pensioenuitkeringen bij dit nieuwe systeem ineens fors omlaag gaan. Als je het al niet breed hebt kan dat tot gevolg hebben dat je financieel niet meer rond kan komen. Wat ga je doen als je op je tachtigste de huur niet meer kan betalen?

De enige manier om dit risico te voorkomen is ervoor te zorgen dat je pensioenuitkering voldoende hoog is om dergelijke schokken op te vangen. Dat lukt met een beschikbaar premiepensioen alleen door je pensioen over minder jaren te laten uitkeren. Oftewel – veel – langer doorwerken. Voor een onbezorgd pensioen, waarbij je niet ieder jaar jezelf afvraagt of je wel voldoende inkomen zal hebben, wordt het dan misschien wel noodzakelijk om tot na je 75e door te werken. Tot zover de minder snelle stijging van de pensioenleeftijd en het eerder kunnen stoppen met werken die de FNV heeft ‘geregeld’.

En dan de snellere indexatie die we zullen gaan krijgen. De bond stelt in zijn folder dat er een nieuw solidair contract komt in plaats van de huidige uitkeringsovereenkomst. Dat is een tegenstrijdigheid. Een beschikbaar premiepensioen is niet solidair en zeker niet als de doorsneesystematiek wordt afgeschaft.

Ook een indexatie is een wassen neus bij een beschikbaar premiepensioen. Als het goed gaat met de beleggingen zal men roepen dat er wordt geïndexeerd. Wat er dan gebeurt? Niets. Er wordt geen extra geld ingelegd, er worden geen reserves apart gezet. Als later de beleggingsresultaten tegenzitten dan smelt de indexatie van vorige jaren weer als sneeuw voor de zon weg. Hoe wordt dat dan gecommuniceerd: het spijt ons we kunnen dit jaar niet indexeren, of, de indexatie van de vorige jaren is niet meer realiseerbaar en verdwenen?

In het huidige pensioenstelsel blijft een toegezegde indexatie staan, in het nieuwe verdwijnt die net zo gemakkelijk als dat deze is gekomen. Bij een beschikbaar premiestelsel is er geen sprake van een indexatie zoals we die nu kennen. Aan het einde van de loopbaan wordt het pensioen bepaald aan de hand van wat er aan individueel pensioenkapitaal is opgebouwd. Men kan jarenlang roepen dat er wordt geïndexeerd maar als aan het einde van de loopbaan de beurs instort of de rente daalt, krijg je een lager pensioen ongeacht wat er ooit alle jaren geroepen is over indexatie.

Het is voor mij ook onbegrijpelijk en onacceptabel dat de FNV dit casino-pensioenstelsel steunt. De informatie die ik als lid van het FNV heb ontvangen is een eenzijdig hoera-verhaal dat de vakbondsleden over de streep moet trekken om een van de beste pensioenstelsels ter wereld in te ruilen voor één van de slechtste. De FNV informeert zijn leden niet over de negatieve kanten van dit nieuwe stelsel en dit geeft aan hoever de bond af is komen te staan van het daadwerkelijk behartigen van de belangen van zijn leden.

Met zo’n vakbond heb je geen vijanden meer nodig.

Geef een reactie

Laatste reacties (96)