2.569
182

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Op de gifbelt van de Nederlandse politiek

Moeten valse straatvechters niet op eigen terrein tegemoet worden getreden? Tenslotte kun je iemand een kop vers gezette -overdrachtelijke- thee ook in het gezicht smijten

Vanavond voor het slapen gaan trok ik eerst een beschermend pak en rubberen handschoenen aan voor een kleine wandeling op gifbelt van de Nederlandse politiek.

Bij de PVV had de Leider een nieuwe tweet geplaatst. ”

‘Wilders hoeft toon niet te matigen’: Mooi, want Wilders zal toon ook nooit matigen, zeker niet over vreselijke islam!”

En op het PVV-gezinde Vrije Volk schrijft hoofdredacteur Duns Ouray – natúúrlijk een pseudoniem, wat had je anders gedacht van deze rechtse ridder? – onder de kop “PvdA liet honderd Breivik’s bloeien” onder meer het volgende:

Laten we wel zijn: Nederland heeft de afgelopen halve eeuw een behoorlijk dosis politieke terreur gehad. De slachtoffers waren niet alleen Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Maar ook: de Shell, pelsfokkers, de SHV, vastgoedbeleggers, landbouwers, boeren, politici als Kosto en allerlei ondernemers. Natuurlijk, het werd in de media nooit zo verwoord. Vaak zwegen de media. En als ze iets meldden, dan op een vergoeilijkende toon. Men sprak van ‘dierenrechten-activisten’ in plaats van terroristen. Er loopt een rode draad door bovenstaande lijst van politieke terreur. Die daders werden allemaal betaald door onze keurige, fatsoenlijk, democratisch-in-hart-en-nieren PvdA. Natuurlijk niet direct, maar wel altijd indirect via uitkeringen, subsidies en gratis kraak-woningen”.

Om te voorkomen dat het beschermend pak zou dóórbranden en omdat morgen de wekker weer vroeg gaat, verliet ik de gifbelt van de rechtse politiek om mij te wijden aan een kleine overweging, die – ik geef het graag toe – is geïnspireerd door Mei Li Vos. Zij  vraagt zich in de Trouw af waarom de PvdA zich zo af laat drogen door allerlei grondsop met een computer of een kamerzetel zonder iets terug te doen. “Huilie-huilie doen”, noemt de Dagelijkse Standaard dat, nooit te beroerd om eens een echt originele formulering te gebruiken. De slotalinea van het betreffende stukje – door Isser – luidt:

Kijk, daarom wordt links zo gehaat. Aan de actie van een eenling hangt mevrouw Vos onmiddellijk een compleet religieus en politiek spectrum. De nuance en het excuustruusen van sociaal democraten wanneer het om een andere religieuze overtuiging gaat bestaat niet bij mevrouw Vos, dan wordt er plotseling een weg-met-ons mentaliteit gehanteerd. Laat ik even een ander voorbeeld nemen: Ploumen die met veel tamtam een katholieke kerkdienst wil verstoren als er een homo wordt geweigerd tijdens de heilige commune is dezelfde Ploumen die wegkijkt en zwijgt wanneer een imam homoseksuelen dood wenst. Dan is het een oorverdovende stilte bij de sociaaldemocraten en geen moskeedienst die door Ploumen verstoord zal worden.Dat en nog veel meer mevrouw Vos is waarom links tot op het bot wordt gehaat. Hypocrisie en daardoor een dubbele agenda”.

Hoe er bij de PvdA echt over homo’s en homobeleid gedacht wordt valt bijvoorbeeld hier te lezen, maar het aan de kaak stellen van misleidende berichtgeving is niet het doel van dit stuk. Het gaat omde toon.

De woorden “gifbelt” en “grondsop” heb ik daarnet met opzet gebruikt, want Wiebe V. kwam me weer voor de geest, een psychiater met wie ik meer dan dertig jaar geleden wel eens sprak. Hij had de prostituées van Katendrecht in zijn ressort. Hun pooiers waren het niet altijd eens met zijn therapieën en soms kwam er wel eens een met gebalde vuisten verhaal te halen. Dat was niet zo verstandig want de psychiater was tevens een karateka van jewelste. Hij sloeg terug en zei: “Je weet, ik ben arts. Ik zou maar naar de eerste hulp gaan want ik heb net je sleutelbeen gebroken”. Was dit in overeenstemming met de medische ethiek? Op die vraag ging Wiebe niet in. Hij zei wel: “Ik ben liberaal. Ik ben zelfs zo liberaal dat ik de normen en waarden van mijn tegenstander overneem”.

Kijk eens, Wilders heeft dan wel een een soort krankzinnigheidsverklaring van Anders Breivik uitgegeven maar daar is het  bij gebleven. “Wij rouwen en zijn solidair met de Noorse bevolking”, kan er nog net af. Geen moment is hij op het idee gekomen om een condoleancebetuiging te richten aan de Noorse Arbeiderspartij of via de sociaaldemocratische jeugdbeweging aan de ouders, broers en zusters van de slachtoffers. Geen moment heeft hij zich ingehouden, bijvoorbeeld om de geestverwanten van de Arbeiderspartij in Nederland een paar daagjes te sparen. In plaats daarvan twitterde hij meteen al:

Linksigen als Cohen en Dibi proberen nu politiek slaatje te slaan uit massamoord. Ranzig. PVV blijft zichzelf, inhoudelijk en ook vwb toon!!”

En dat terwijl Job Cohen, en de vriendelijke Dibi zich dagen lang hadden uitgeput in verklaringen dat Geert Wilders natuurlijk niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor het Noorse bloedbad. Afzeiken is de enige reactie. En de in PVV-kringen beminde commentator Duns Ouray presteert het alle progressieve partijen ervan te beschuldigen dat zij in de jaren negentig terreur indirect hebben gefinancierd!
Als dit de tóón is, die blijkens de grote Leider en Aanvoerder, de ik-doe-het-alleen-met-woorden-Tempelier behoort te worden aangeslagen, wordt het voor de PvdA dan geen tijd om lessen te trekken uit het voorbeeld van Wiebe V.? Tenslotte hoeft Wilders volgens 53% van de Nederlandse bevolking zich niet te matigen. Moeten valse straatvechters niet op eigen terrein tegemoet worden getreden? Tenslotte kun je iemand een kop vers gezette, overdrachtelijke thee ook in het gezicht smijten.
Update

Geert Wilders in de Telegraaf van 1 augustus: “En de waarheid moet gezegd worden omdat islamknuffelaars als Cohen van de Partij van de Arabieren die problemen hebben veroorzaakt en stelselmatig hebben genegeerd. Tegen cohen en de rest van links Nederland zeg ik: niet mijn woorden maar uw zwijgen over de gevaren van de Islam heeft negatieve invloed”.
Update 2 

PvdA-Tweede Kamerlid Myrthe Hilkens voelt wel wat voor de gedachte dat anoniem schrijven op internet moet worden tegengegaan. Als dat gebeurt, is het slecht nieuws voor internetgebruikers in dictatuurlanden en klokkenluiders in het algemeen. Moet je dus niet doen en Duns Ouray op de koop toe nemen want de anonieme schreeuwlelijken op het net zijn het mindere kwaad. Bert Brussen van Geen Stijl denkt er ook zo over. Boven een artikel in die geest schrijft hij de kop: “Fuck you, Myrthe Hilkens”. Fuck you, dus. Voelen jullie nu wat ik bedoel met het advies van Wiebe , de martiale psychiater?

Update 3

Deze karaktermoord durft Rob Goossens van de Dagelijkse Standaard (van wat in hemelsnaam?) te plegen op dr. Ewout Klei, die hier regelmatig doorwrochte opinies schrijft.

Op JOOP.nl, het margeblog van een zekere Fransisco van Jole, werd heel verschillig een artikel geplaatst van de hand van Ewout Klei. Klei is, zo moet u weten, niet helemaal goed bij zijn hoofd. Hij komt uit een goed, want conservatief, nest maar speelde het klaar om af te glijden naar een D66-lidmaatschap. Zijn mild-autistische trekjes hebben hem er niet van weerhouden te gaan promoveren. Kleis proefschrift over de GPV kreeg niet de best denkbare kritieken van deskundigen. Afijn, Klei zag er geen been in Van Goor in zijn artikel banden met extreem-rechts toe te dichten. Van iemand die inlevingsvermogen ontbeert kun je zoiets verwachten, zelfs als iemand net onvrijwillig deel is geworden van wat zonder twijfel een van de gruwelijkste daden van een eenling in de afgelopen decennia is. Maar ik had eigenlijk verwacht dat Fransisco van Jole er zijn excuses voor zou aanbieden en vervolgens het artikel zou weghalen. Wel, ehm, dat was niet echt wat er gebeurde.

Update 4

De website Catholica over Joop:

Joop.nl vraagt zich verder af hoe wij erbij komen dat Joop.nl seks met kinderen promoot. Welnu: De in dit artikel gebruikte gedachtegang is tekenend voor pedoseksuelen: “ik houd toch gewoon van kinderen, en ze willen het zelf”; “Liefde kan toch niet strafbaar zijn?”; “Bovendien, kinderen hebben toch ook seksuele gevoelens.” In hetzelfde artikel wordt NRC Handelsblad gepromoot als een “vrijmetselaarsblaadje”? Vrijmetselaarsblaadje, sinds wanneer is dat een scheldwoord, zult U vragen. Welnu, in reactionair antidemocratisch en protofascistisch katholieke kringen in het Frankrijk van de negentiende eeuw waren de vrijmetselaars de gebeten hond. Die vormden een samenzwering om de wereld over te nemen, zo ze dat al niet hadden gedaan, een beetje op de manier van de boeven in de Da Vinci Code. Wie het over vrijmetselaarsblaadjes heeft past in de traditie van Edouard Drumont die een bestseller vol verdachtmakingen aan het adres van de brave vrijmetselaars schreef. Met de opbrengst begon hij het dagblad La Libre Parole vol smerige aanvallen op de democatie. Qua stijlgevoel kunnen de Catholica-redacteuren overigens veel van hun voorganger leren. Net als van nog zo iemand, wiens traditie je op Catholica proeft, Louis Veuillot.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (182)