Laatste update 20:49
1.236
24

SP Kamerlid

Sandra Beckerman maakte deel uit van het wetenschappelijk bureau van de SP en was universitair docent.

Onafhankelijke wetenschap, mede mogelijk gemaakt door Shell?

Bij de gaswinning in Groningen stond de maximale opbrengst voorop, niet de veiligheid van de inwoners. De NWO heeft als reactie een onderzoeksprogramma opgezet. Wat blijkt? Dit programma wordt mede betaald door Shell, één van de gaswinners in Groningen.

Foto: CC Ed Dunens

Op 22 april gingen in 600 steden wereldwijd mensen de straat op om te demonstreren voor de onafhankelijke wetenschap. Duizenden mensen demonstreerden in Amsterdam. De mars werd gesteund door alle Nederlandse universiteiten, door organisaties als VSNU, door musea als Boerhaave en NEMO en vele anderen waaronder de SP en haar jongerenorganisatie ROOD. NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, ontbrak.

De dag van de mars viel, niet toevallig, samen met earth day. Veel demonstranten benadrukten dan ook het belang van de wetenschap in de strijd tegen klimaatverandering. Ook in Nederland is goed wetenschappelijk onderzoek naar de toekomst van energie essentieel. In Groningen wordt nu al pijnlijk duidelijk hoe ernstig de gevolgen zijn van de winning van fossiele brandstof. 100.000 mensen hebben schade als het gevolg van de gaswinning door gaswinner NAM, een samenwerking van Shell en ExxonMobil.

In 2015 concludeerde de OVV, de onderzoeksraad voor veiligheid, dat bij de gaswinning in Groningen de maximale opbrengst voorop stond en niet zorgvuldig was omgegaan met de veiligheid van de inwoners. Ze adviseerde daarom:

draag zorg voor een structureel en lange termijn onderzoeksprogramma waarbinnen integraal en onafhankelijk wetenschappelijk en toegepast onderzoek naar deze problematiek wordt gedaan.

De NWO heeft nu Het nationaal programma kennisontwikkeling diepe ondergrond opgezet. Het is zeer opmerkelijk dat dit programma mede wordt betaald door Shell, één van de gaswinners in Groningen. In de samenvatting van het programma staat letterlijk dat dit onderzoek kan bijdragen aan de license to operate van de gassector. Waarom gaat het weer om bedrijfsbelangen en niet om de belangen van Groningers? Hun license to live? Hun license to safety?

Dit is één van de voorbeelden van de verwevenheid van de (fossiele) industrie en de wetenschap. Juist nu is onafhankelijke en betrouwbare wetenschap van groot belang. Wij pleiten daarvoor in de Tweede Kamer en gaan daarvoor op de barricaden.

NWO bepaalt haar eigen missie, visie en strategie. Wij roepen u op: Kies net als ons voor wetenschap zonder Shell. Kies voor onafhankelijke wetenschap.

Merel Stoop, voorzitter, ROOD jong in de SP
Frank Futselaar, Tweede Kamerlid SP
Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid SP

Geef een reactie

Laatste reacties (24)