2.711
71

Advocaat

In intellectueel eigendom gespecialiseerde advocaat die geboren, getogen en afgestudeerd is in Amsterdam. Dankt haar exotische naam aan haar vader uit Belgrado. Werkt bij SOLV aan interessante procedures rond providers en tussenpersonen. Maar doet ook ‘klassieke’ zaken, bijvoorbeeld over merkenrecht.

Ophef over privacyboete is waan van de dag

CDA en PVV laten zien geen kennis van zaken te hebben en enkel af te gaan op wat opruiende berichtgeving in de pers

Er is grote ophef ontstaan over een vermeend wetsvoorstel waarin zou worden opgenomen dat burgers en ondernemers hoge boetes krijgen als ze inbrekers of ander gespuis digitaal aan de schandpaal nagelen.

Vandaag meldde De Telegraaf dat CDA en PVV al hebben aangekondigd kamervragen te stellen aan Minister Opstelten vanwege deze torenhoge ‘privacyboete’. Het toont weer aan hoe zowel politiek als media worden geregeerd door de waan van de dag. Want wat is er werkelijk aan de hand?

Gisteren verscheen een bericht in het Algemeen Dagblad dat het College Bescherming Persoonsgegevens (‘CBP’), onze privacy waakhond, zou hebben aangekondigd hoge boetes te zullen opleggen aan mensen die video’s van inbrekers online zetten. Dat zou mogelijk worden gemaakt door een nieuw wetsvoorstel. “Zelfs ‘iemand op driehoog achter’ die op een website andere mensen aan de schandpaal nagelt, kan al snel een boete van 25.000 euro krijgen” aldus voorzitter van het CBP, Jacob Kohnstamm in het AD.

Het lijkt erop dat een gesprek met Kohnstamm waarvan een deel is aangehaald in het artikel in het AD een geheel eigen leven is gaan leiden. De hoogst verontwaardigde conclusies die nu worden getrokken zijn in ieder geval niet juist.

Het klopt dat het CBP op dit moment nog maar zeer beperkt boetes kan opleggen, namelijk alleen als een verwerking van persoonsgegevens in strijd met de wet niet is aangemeld bij het CBP. Dat gaat binnenkort veranderen. In het regeerakkoord (inderdaad, VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV) is sterk ingezet op een betere bescherming van privacy van de burgers. In dat kader heeft het kabinet een wetsvoorstel in de maak. In een brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 april 2011 aan de Eerste Kamer lezen we:

“Ter uitvoering van het regeerakkoord zal het kabinet de navolgende voornemens in een voorstel van wet tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) uitwerken.

(…)

c. Het kwalitatief versterken van de bestuursrechtelijke handhaving van de Wbp, waarbij de materiële gedragsnormen van de Wbp zullen worden gesanctioneerd met een bestuurlijke boete.”

Dit voornemen sluit aan op de wens vanuit Europa om de privacy van burgers beter te beschermen. In dat kader wordt de Europese Privacyrichtlijn op dit moment herzien. Een van de speerpunten van het nieuwe Europese beleid (en daaruit voortvloeiende regelgeving) is betere handhaving. De Europese Commissie heeft in een beleidsdocument al aangekondigd dat in dat kader de privacy waakhonden van de lidstaten meer bevoegdheden krijgen, waaronder de aanscherping van bestaande sanctieregelingen. Zodra de Privacyrichtlijn op dit punt is gewijzigd, is Nederland verplicht om de Wet bescherming persoonsgegevens aan te passen.

Dus: er komt helemaal geen wet die specifiek gericht is op de digitale schandpaal of specifiek gericht is op het opleggen van hoge boetes aan burgers. Het CBP kan straks boetes opleggen aan iedereen die in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens handelt, en dat kan nu nog niet. Dat is alles.

Dat betekent inderdaad dat het mogelijk zou zijn dat wanneer iemand een video van een inbreker online zet, hij hiervoor in de toekomst kan worden beboet, als het CBP vindt dat dit in strijd met de wet is. Of dat in het concrete geval gebeurt, en zo ja, hoe hoog die boete dan is, hangt helemaal af van de omstandigheden van het geval. Waarschijnlijk zal het CBP sowieso eerst een waarschuwing sturen, zeker wanneer het gaat om particulieren.  

Het CDA en de PVV vinden dat het ‘wetsvoorstel’ geen schijn van kans maakt, want het zou de omgekeerde wereld zijn als we zouden worden beboet vanwege privacyschending van inbrekers. De partijen geven hiermee aan geen kennis van zaken te hebben en enkel af te gaan op wat opruiende berichtgeving in de pers. Er is nog geen wetsvoorstel, en als dat er wel komt ziet dat enkel op het verruimen van de boetebevoegdheid van het CBP. De privacywaakond zal ongetwijfeld op een redelijke manier gebruik maken van haar verruimde bevoegdheden, met inachtneming van de omstandigheden van het geval. De mogelijkheid om straks boetes op te leggen heeft niets met de digitale schandpaal te maken, maar vloeit rechtstreeks voort uit aanstaande wijzigingen van de Europese wetgeving en uit het regeerakkoord tussen VVD, CDA en PVV. Ik zou zeggen dat de bezwaren van CDA en PVV geen schijn van kans maken.

Tot slot, de door CDA en PVV kennelijk bepleite eigenrichting is wat mij betreft de omgekeerde wereld. Het verbod op eigenrichting is één van de pijlers van onze moderne (en zo vurig door de PVV verdedigde) Westerse rechtstaat. Dus nee, dieven verspelen hun recht op privacy niet. Net zo min als we een dief mogen ‘terugpakken’ door hem te beroven. Zie mijn blog hierover naar aanleiding van de plannen van Vereniging Eigen Huis. Luister ook naar de uitzending van Stand.nl van gisteren waarin Christiaan Alberdingk Thijm nog eens uitlegt hoe het zit.

Dit stuk is overgenomen van de website Solv.nl

Geef een reactie

Laatste reacties (71)