2.077
43

Voorzitter Humanistisch Verbond

Boris van der Ham is de voorzitter van het Humanistisch verbond. Eerder was hij tien jaar lang Tweede Kamerlid voor D66. Hij studeerde geschiedenis in Amsterdam en doorliep de Toneelacademie in Maastricht. Vanaf zijn vijftiende werd hij politiek actief bij de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, waar hij tussen 1998 en 2000 landelijke voorzitter van was. Hij was acteur bij verschillende toneelgezelschappen, werkte voor de Europese fractie in Brussel en de Tweede Kamerfractie in Den Haag. In 2002 werd hij gekozen tot Kamerlid en in 2006 met voorkeurstemmen herkozen. Hij voert onder meer het woord over economische zaken, onderwijs, vrijheden en milieu. In 2007 werd Van der Ham uitgeroepen tot internetpoliticus van het jaar. Boris' stukken schrijft hij op persoonlijke titel.

Orthodoxe religie & Normen en Waarden

Zonder de vrees voor een wrakende God zou de mensheid zonder normen en waarden leven

Hoe groot wordt de invloed van de orthodox-christenen op het regeringsbeleid? Die vraag ligt na de laatste verkiezingen voor. Wat voor wetten zullen worden beïnvloed door hun levensvisie? Orthodox gelovigen stellen dat de samenleving beter wordt als de wetten zijn gebaseerd op streng-religieus geïnspireerde ideeën. Zonder de vrees voor een wrakende God zou de mensheid zonder normen en waarden leven. Maar is dat zo? Deze week een vrije lezing uit ‘Gebed van een Onwetende’ van Multatuli.


Laatste publicatie van Boris van der Ham

  • Nieuwe Vrijdenkers (met Rachid Benhammou)

    12 voormalige moslims vertellen hun verhaal

    2018


Geef een reactie

Laatste reacties (43)