Laatste update 19:41
26.328
92

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Oud Gereformeerden zijn net ravers

In de groove met dominee A. Kort

Dit weekend vonden twee excessen plaats waarbij honderden mensen betrokken waren. In Krimpen aan de IJssel verzamelden zich tweehonderd Oud Gereformeerden onder de preekstoel. Buiten Hilversum vierden ongeveer net zoveel mensen een groot feest op een bouwterrein. Zij deden dat tenminste in de open lucht.

De aanpak van dit asociaal optreden was uiteenlopend. In Hilversum maakte de politie een eind aan de festiviteiten. Het kerkbestuur kreeg een uitnodiging van de Krimpense burgemeester Vroom. Hij had vrijdag er al sterk op aangedrongen om onder de preekstoel niet meer dan dertig personen te ontvangen. Dat was aan dovemansoren gericht.

We hoeven hier de achtergrond van dit verschil in behandeling niet aan de orde te stellen. Dat is al vaak genoeg gebeurd: feestgangers zijn niet grondwettelijk beschermd tegen ingrijpen door de politie, gelovigen onder het dak van  hun eigen kerk wél.

Interessanter is een treffende overeenkomst tussen de ravers van Hilversum en de Oud Gereformeerden in Krimpen: zij zijn beiden uit op een onmiddellijke en totale bevrediging van hun gevoelens, hoe verschillend die op het eerste gezicht ook ogen. Niets mag daarvoor wijken. Ook niet het algemeen belang en de volksgezondheid.  Bij Oud Gereformeerden staat de emotie centraal. Zij rekenen zich tot de bevindelijken. Ze komen niet tot God met hun hoofd maar met hun hart. De Oud Gereformeerden van Krimpen staan in de traditie van de roemruchte predikant en SGP-parlementariër ds. M.A. Mieras (1915-1981), die zich zelf het vak leerde en van de kansel zodanig op het gemoed wist te werken dat opnames van zijn preken nog steeds worden beluisterd. Zijn fans vereren hem bijkans als een heilige, hoe strijdig dit ook met de leer van de Reformatie moge zijn. Het Oud Gereformeerde bedehuis in Krimpen heet dan ook officieus de “Mieraskerk”.

Op YouTube staat een preek van ds. A. Kort in deze Mieraskerk over het vers: “En moge de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, al uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus”. Merk hoe hij inderdaad de zinnen van zijn kudde beroert (vanaf 41.12). The power of perception. Ga mee in de cadans van zijn woorden. Dit is in zijn soort net zo meeslepend als het bonke bonke bonke op de bouwplaats in Hilversum

Ook al gaan de Oud Gereformeerde meisjes met een zwart hoedje op naar de kerk, ze worden net als de ravers in Hilversum gegrepen door de groove. Laat dat maar aan dominee Kort over.

Beluister hier de nagelaten predicatiën van ds. M.A. Mieras

Reverze 2020. Sub Zero Project: Rave into Space Live.

Naschrift: De Oud Gereformeerde Gemeente van Krimpen aan den IJssel motiveert haar weigering om in te gaan op het dringend advies van regering en burgemeester niet meer dan dertig mensen tegelijk in het kerkgebouw toe te laten met vers 25 uit hoofdstuk 10 van Paulus’ brief aan de Hebreeën. In de Statenvertaling luidt dit:

En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert.

Nergens echter geeft de apostel aanwijzingen over hoe die bijeenkomsten eruit moeten zien. De Oud Gereformeerde Gemeente maakt gebruik van het internet. Niet valt in te zien waarom de Heere een bijeenkomst met Zoom, Jitsi of Teams van minder waarde zou achten dan een fysiek samenzijn onder een preekstoel. ‘t is Zelfs zo dat de gemeenteleden thuis naar hartenlust kunnen zingen zo hard als zij willen. Als ze hun microfoons aanhouden, ontstaat toch samenzang.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (92)