956
17

Econoom en jurist

Antonie Kerstholt (1951) is econoom en jurist. Hij heeft meer dan dertig jaar praktijkervaring als advocaat, bedrijfsjurist en management consultant.

Antonie is ook initiatiefnemer van diverse juridische websites, waaronder www.overeenkomst.nl. Daarnaast schreef hij het boek 'Ondernemen in zwaar weer' en is hij gastspreker voor diverse brancheverenigingen.

Tijd om eerlijk inzicht te geven in de overlevingskansen voor bedrijven

Welk perspectief kunnen economen en de overheid bieden aan verdrinkende ondernemers?

cc-foto: Gerard Stolk

De initiatiefnemers van Herstel NL hebben een economisch alarmsignaal proberen af te geven. Met oplossingsgerichte voorstellen in het huidige stadium van de coronapandemie. Deze voorstellen staan haaks op het coronabeleid en de maatregelen van de overheid. Waardoor de chaos nu compleet is geworden. Een voorbeeld van onjuiste timing bij het overbrengen van een in de kern juiste economische boodschap. Zeker nu het volksgezondheidsbelang, zolang de besmettingsrisico’s zo hoog zijn en een 3e golf niet kan worden uitgesloten, vanzelfsprekend dominant moet zijn en blijven. In het beleid van de overheid.

Eerst hebben van alle economen de gezondheidseconomen hun licht mogen laten schijnen over de pandemie. Met Herstel NL kwamen vervolgens de algemene economische deskundigen in beeld. Om het op te nemen voor de vele gedupeerde ondernemers. Een in de kern goed initiatief. Waar economisch ook een kanttekening bij gemaakt moet worden. Waarom alleen een visie vanuit macro-economisch oogpunt? Waarbij de micro-component van het vakgebied niet wordt meegenomen? De bedrijfseconomische invalshoek, waarin de financiële situatie van de bedrijven centraal staat. Waarbij de financiële situatie een helder inzicht geeft in de overlevingskansen van inmiddels steeds meer verdrinkende ondernemers. Bij dat inzicht weet je ook of überhaupt een bedrijf nog te redden valt. Ongeacht de nog te nemen maatregelen in deze crisis.

De overheid heeft in de eerste fase van de pandemie terecht gekozen om ondernemers met forse steunpakketten op de been te houden. Geld bestemd om de schade deels te vergoeden. De ondernemers moesten wel zelf een tekort zien af te dekken. Door in te teren op hun spaartegoeden en reserves. Ook dat is te begrijpen. Ondernemen is tenslotte risico nemen.

Vanaf zomer 2020, toen verwacht kon worden dat de pandemie nog wel eens lang kon gaan duren, heeft de overheid verzuimd na te denken over een mogelijk armageddon scenario voor veel ondernemers die de pandemie niet zouden kunnen overleven. Een golf aan faillissementen zou aan de orde kunnen zijn. Maar die dreiging werd toen niet serieus nog opgepakt. Ergo: in de media verschenen berichten dat het aantal faillissementen zelfs opvallend laag was. Niemand van de economen zag dat als een wake up call om verder te onderzoeken. Niet alleen vanachter het wetenschappelijk bureau met cijfertjes en grafieken. Maar juist veel meer vanuit het gezichtspunt van de ondernemers zelf. Zoals verwoord door hun brancheverenigingen en andere op bedrijfsniveau georiënteerde deskundige experts. Dan had al snel een blauwdruk gemaakt kunnen worden van de financiële situatie van representatieve bedrijven in de diverse sectoren om een goede inschatting te kunnen maken over de overlevingskans van ondernemers. Als de coronacrisis tot ver in 2021 of zelfs nog langer gaat duren zou direct in de zomer van 2020 al een uiterst negatief perspectief voor een aantal bedrijven zichtbaar en glashelder zijn geweest. Ongeacht de verdere duur van de coronacrisis.

Inmiddels zijn we vele maanden verder en dreigen steeds meer ondernemers definitief kopje onder te gaan. Het wanhopig vragen om perspectief is terecht en goed te begrijpen. Alleen dat perspectief is economisch voor velen niet meer het perspectief van het nog kunnen overleven. Uit hun balansen zal blijken dat ze materieel al een tijd failliet zijn. Het is alleen formeel nog niet uitgesproken. Vanwege het verleende uitstel van een berg aan schulden. Waaronder uitgestelde belastingschulden.

Economen kunnen van medici leren hoe je een moeilijke boodschap moet communiceren. Dat moet eerlijk en transparant. Hoe vervelend die boodschap ook is. Verdrinkende ondernemers en zzp’ers hebben recht om te weten of ze een realistische kans hebben om de coronacrisis überhaupt nog te kunnen overleven.

In de gehele discussie over de economische gevolgen van de coronacrisis omzeilen alle partijen tot nu toe deze prangende vraag. Perspectief bieden is enkel gericht op het kunnen overleven tot de coronapandemie voorbij is. Niet gericht op een mogelijk perspectief als de ondernemers de eindstreep onverhoopt niet halen. Of kort na het behalen van de eindstreep alsnog het loodje leggen. Omdat de grote berg uitgestelde schulden niet meer opgehoest kan worden.

Hoogste tijd derhalve dat de overheid nu aan alle ondernemers duidelijk gaat maken hoe zij na corona om wenst te gaan met de uitgestelde belastingafdrachten. Als die gewoon onverkort invorderbaar blijven weten alle verdrinkende ondernemers waar ze aan toe zijn. Dan kunnen ze ook beoordelen of een versoepeling van maatregelen voor hen nog enige soelaas kan bieden. Ook dat is perspectief bieden! Hoe vervelend dat perspectief individueel ook kan uitpakken.


Laatste publicatie van Antonie Kerstholt

  • Ondernemen in zwaar weer

    99 handige tips om te overleven

    2009


Geef een reactie

Laatste reacties (17)