3.483
88

Oud-premier en erevoorzitter van The Rights Forum

Dries van Agt was van 1977-1982 minister-president van Nederland. In 2009 richtte hij 'The Rights Forum' (http://www.rightsforum.org/) op, een stichting die zich inzet voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid van de Nederlandse regering en de Europese Unie. De stichting wordt bijgestaan door een Raad van Advies met oud-bewindslieden en hoogleraren internationaal recht. Van Agts persoonlijke website, http://www.driesvanagt.nl/, bevat veel achtergrondinformatie over het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Palestina treedt toe tot Internationaal Strafhof

Nieuwe rechtse regering in Israël zal twee-statenoplossing torpederen

Op 17 maart heeft Israël voor rechts gekozen. Bij de Israëlische parlementsverkiezingen kreeg de rechts-nationalistische Likud-partij van Benjamin Netanyahu 30 van de 120 zetels die de Knesset telt. Het rechts-religieuze kamp groeide van 61 naar 67 zetels.

Netanyahu’s overwinning viel verrassend hoog uit. Om kiezers bij andere rechtse partijen weg te trekken heeft hij angst gezaaid voor Arabische kiezers, die “in drommen” naar de stembus zouden trekken. Zo’n racistische uithaal had zich een zittend premier in geen enkele westerse democratie kunnen permitteren.

Daarnaast heeft Netanyahu zich nadrukkelijk tegen een Palestijnse staat en dus tegen de twee-statenoplossing gekeerd. Zolang hij premier is zal geen Palestijnse staat opgericht worden, beloofde hij.

Deze extreme en onverzoenlijke standpunten zijn Netanyahu op zware kritiek uit Washington komen te staan. President Obama heeft aangekondigd dat de Amerikaans-Israëlische betrekkingen zullen worden herzien. Eindelijk laat Amerika zijn tanden zien.

Amerika kritischer en harder dan Europa
Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel concludes his third address before a joint meeting of Congress and reaffirms the strong bonds between Israel and the United States.Tot mijn verbijstering heeft Europa volstrekt niet op Netanyahu’s afwijzing van de twee-statenoplossing gereageerd. Brussel wil eerst afwachten welke coalitieregering in Israël tot stand komt. Amerika stelt zich dus kritischer en harder naar Israël op dan Europa. Zo weinig ruggengraat heeft Europa.

Netanyahu probeert intussen een regering over rechts te formeren. Dat is niet eenvoudig. Het is niet uitgesloten dat hij nog een poging zal doen een grote coalitie te sluiten met Zionist Union van Isaac Herzog (Arbeiderspartij) en Tzipi Livni (Hatnuah), die 24 zetels kreeg. 

Herzog en Livni zouden voor Netanyahu op het internationale toneel de ideale schaamlap zijn. Met de ‘gematigde’ Herzog en Livni aan boord zullen Amerika en Europa de druk niet al te hoog opvoeren, calculeert Netanyahu, zodat hij zijn anti-vrede beleid kan voortzetten. De komende dagen zal het uitkristalliseren.

Vooralsnog stevent Israël af op de meest rechtse regering ooit. Als Netanyahu erin slaagt die regering te vormen, is glashelder dat de Palestijnen geen partner voor vrede hebben. Die regering zal de twee-statenoplossing ten grave dragen. Bilaterale onderhandelingen zijn dan volstrekt zinloos geworden. 

De Palestijnen rest dan niets anders dan het conflict verder te ‘internationaliseren’, via toetreding van Palestina tot internationale verdragen en organisaties en door de VN-Veiligheidsraad te mobiliseren. Daarmee kan Palestina zijn internationale positie en zijn rechtspositie versterken en kan de VN-Veiligheidsraad eindelijk in actie komen, voordat Israëls bezetting in 2017 een halve eeuw jaar duurt.

Palestina nu officieel bij ICC aangesloten
Op het pad van de internationalisering passeren de Palestijnen vandaag een mijlpaal: zij zijn nu officieel bij het Internationaal Strafhof (ICC) aangesloten. Palestina’s aansluiting bij het ICC roept veel vragen op. Daarom hebben wij de belangrijkste vragen voor u beantwoord in een informatieve Q&A.

Het stemt me blij dat de PvdA en D66 Palestina’s aansluiting bij het ICC verwelkomen en steunen. De SP, GroenLinks en de Groep Kuzu/Özturk zullen dat ook doen. Als mijn CDA eindelijk in beweging gaat komen, is er een Kamermeerderheid voor een beleid dat Palestina ten opzichte van Israël gelijkwaardig wenst te behandelen. In een conflict dat zich door totale asymmetrie kenmerkt, is dat beleid dringend nodig. 

Ik roep mijn partij dan ook op om kleur te bekennen en zich vrij te maken van de verkrampte en onzalige partijdigheid ten faveure van Israël en ten nadele van de Palestijnen. De partijtop mag zich daarbij gesteund weten door het CDA-verkiezingsprogramma. Daarin staat dat het CDA voor een levensvatbare twee-statenoplossing is, op basis van het internationaal recht, en dat de internationale gemeenschap die oplossing met drukmiddelen bevordert. 

Hoeveel verder moet de Israëlische regering nog gaan in het ondermijnen en blokkeren van de twee-statenoplossing, voordat het CDA eindelijk naar het eigen verkiezingsprogramma handelt?

Nieuwe webpagina’s over Palestina en het ICC
Op onze website vindt u 11 redenen waarom Europa Palestina’s aansluiting bij het ICC moet steunen. We hebben tevens voor u het EU-beleid ten aanzien van het ICC in kaart gebracht. De EU beschouwt het ICC als een hoeksteen van de internationale rechtsorde, steunt het ICC financieel en politiek en zet zich in voor universele toetreding van alle staten. 

Alleen voor Palestina maakt de EU een uitzondering. Telkens als nieuwe landen zich bij het ICC hebben aangesloten, heeft de EU dat verwelkomd. Vandaag zal dat niet gebeuren, in elk geval niet zo uitbundig als bij andere landen. Deze dubbele standaard is beschamend.

Nu Palestina onder de rechtsmacht van het ICC valt, kan de EU niet passief blijven toekijken. Het ICC heeft politieke en financiële steun nodig om adequaat onderzoek te kunnen doen naar de situatie in Palestina. 

Bovendien stelt Israël alles in het werk om het ICC te ondermijnen. We hebben voor u in kaart gebracht hoe de Israëlische regering dat doet. Op onze nieuwe webpagina Israël tegen ICC leest u onder meer dat Israël streeft naar ontmanteling van het ICC. Niets is te gek. “Israel will act on the international arena to disband this court which represents hypocrisy and encourages terrorism,” verklaarde Israëls minister van Buitenlandse Zaken Lieberman.

Dat het ICC zich nu over de situatie in Palestina kan buigen, is van zeer groot belang. Dat ontslaat staten echter niet van hun eigen verantwoordelijkheid om schendingen van het internationaal recht in Israël en Palestina effectief in te dammen. Mogen onze politici moed en standvastigheid tonen en die verantwoordelijkheid eindelijk dragen!

Deze opinie verscheen ook op The Rights Forum

cc-foto: John Boehner


Laatste publicatie van Dries van Agt

  • Op weg naar Alpe d'Huez

    Wielerverhalen (met Frans van Agt)

    2012


Geef een reactie

Laatste reacties (88)