609
21

Tweede Kamerlid PvdA

Tjeerd van Dekken was van 1994 tot 1998 voorzitter van de Jonge Socialisten. Hij is in 2010 in de Tweede Kamer verkozen.

Pas op de plaats met megastal

Zolang de intensieve veehouderij blijft botsen met de volksgezondheid, het milieu, het dierenwelzijn en de kwaliteit van ons landschap, wil ik voorkomen dat er megastallen bijkomen

De bouw van nieuwe megastallen moet worden gestopt. Zolang de intensieve veehouderij blijft botsen met de volksgezondheid, het milieu, het dierenwelzijn en de kwaliteit van ons landschap, wil ik voorkomen dat er megastallen bijkomen. Gelukkig stemde een Kamermeerderheid voor een motie van die strekking die ik samen met de PvdD heb ingediend.

De PvdA wil dat de overheid op basis van het maatschappelijke debat en wetenschappelijke bevindingen duidelijke eisen stelt aan de verantwoorde veehouderij. Op dit moment is er nog veel onduidelijk omtrent de megastallen en de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. We weten momenteel te weinig over welke afstand tussen megastal en bebouwde kom veilig is,  hoeveel dieren er maximaal in een bepaalde ruimte zouden mogen zijn, hoe het is gesteld met de opeenstapeling van veehouderijbedrijven op het platteland en welke dieren wel en niet bij elkaar gehouden kunnen worden in verband met de overdracht van ziekten.

De PvdA heeft altijd ingezet op een maatschappelijk debat. Ik ben dan ook blij dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie daaraan gehoor heeft gegeven. Het debat is in gang gezet om te peilen of er nog wel maatschappelijk draagvlak is voor megastallen. Alleen het feit al dat dit nu niet bekend is, zou reden genoeg moeten zijn om voorlopig even halt te houden en na te denken over de volgende stap. Er staat veel op het spel, of het nu gaat om dierenwelzijn, of de volksgezondheid.

In een gemiddelde megastal zitten ruim een miljoen kippen en er wordt elke zes weken een nieuwe lichting kuikentjes geboren. Dat betekent dat er jaarlijks tien miljoen kippen bijkomen, die de dragers van allerlei ziektes kunnen zijn. Dat vind ik niet iets om lichtzinnig over te doen en ik verwacht dat een groot deel van de samenleving die mening deelt. De publieksenquête geeft in ieder geval aan dat ongeveer de helft van de burgers niet staat te springen om meer megastallen. Henk Bleker wuift deze resultaten weg met de boodschap dat de burger niet goed zou weten wat er zich in de stallen afspeelt.

Ik zou liever zien dat de staatssecretaris zich constructief opstelt. Het laatste waaraan we behoefte hebben is een ‘we leggen het nog een keer aan u uit’.

Het kabinet is bovendien nogal snel geneigd te verwijzen naar de verantwoordelijkheid van gemeentes en provincies. Ik zag dat al enkele keren gebeuren, onder andere bij de beantwoording van mijn schriftelijke vragen over de megastallen naar aanleiding van een uitzending van Uitgesproken (EO). Dat vind ik te makkelijk en geen oplossing voor een serieuze kwestie van nationaal belang. Er zal toch echt een landelijke visie moeten komen over hoe we omgaan met de gezondheid van mens en dier.

Alles afschuiven naar de provincie volstaat niet. Juist om deze reden heeft de PvdA ook ingezet op het voeren van een maatschappelijk debat.

Geef een reactie

Laatste reacties (21)