1.077
38

Wethouder Wonen namens SP Amsterdam

Laurens Ivens is wethouder Wonen namens de SP in Amsterdam. Ook is hij lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Poetin moeten we gelijk behandelen als Bouterse

Gemeenten moeten niet samenwerken met bedrijven of overheden die discrimineren

In gemeenten gaan miljarden om. Geld waarmee de gemeenten met erg veel landen en bedrijven in zee gaan voor het verwezenlijken van maatschappelijke doelen. Niet altijd doet een gemeente dit op een juiste manier, maar het komt ook wel eens voor dat de gemeente met een verkeerd bedrijf in zee gaat: een bedrijf dat juist maatschappelijke doelen tegenwerkt. Volgens de SP moet daar een einde aan komen. Om te beginnen in Amsterdam met een zwarte lijst van organisaties waar de gemeente geen zaken meer mee doet.

Amsterdam is van oudsher een bedrijvige stad waar handel wordt gedreven, zowel nationaal als internationaal. Het gemeentebestuur stimuleert dat ook. Maar wat doet de gemeente als niet-democratische regimes Amsterdam vragen zaken met hen te doen en wat doet de gemeente met bedrijven die aantoonbaar dergelijke regimes ondersteunen en beleid ondersteunen dat in strijd is met de Internationale Rechten van de Mens? Amsterdam heeft tot op heden voor dit soort netelige kwesties geen beleid. Amsterdam heeft wel een algemene subsidieverordening waarin ook een hoofdstuk weigeringsgronden is opgenomen.

In augustus 2010 heeft het gemeentebestuur van Amsterdam besloten, vanwege onder andere de betrokkenheid van Desi Bouterse bij de zogenaamde decembermoorden van 1982, geen samenwerkingsovereenkomst met de Surinaamse regering onder leiding van Desi Bouterse meer aan te gaan. Vanaf die tijd heeft Amsterdam als gevolg daar van geen werkbezoeken meer afgelegd, zijn er geen delegaties uit Suriname meer ontvangen en heeft Amsterdam alleen nog samengewerkt met stichtingen en andere organisaties in Suriname die “los of voldoende ver van de overheid staan of waarbij humanitaire aspecten de voornaamste rol spelen”. Een terecht besluit, maar een duidelijke beleidsgrondslag hiervoor ontbrak.

Vorig jaar vroeg de SP nog om geen zaken meer te doen met accu-oplaadbedrijf Better Place. Dit Israëlische bedrijf ontwikkelt en exploiteert in bezette gebieden accu-oplaadstations. Toch heeft Amsterdam aan hen in 2012 een aantal locaties aangeboden voor het plaatsen van accuwisselstations. De gemeente had bovendien een financiële bijdrage toegezegd. Het lijkt de SP niet gewenst dat een onderneming, die diensten verleent aan een regime dat de soevereine staat Palestina bezet en zich daarmee schuldig maakt aan het breken van internationale gedragscodes en die van OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2000), de kans kreeg om in Amsterdam accuwisselstations te beginnen en te exploiteren.

De gemeente doet ook zaken met bouwbedrijf BAM. Een dochteronderneming van BAM in Groot-Brittannië ontslaat (actieve) vakbondsleden en plaatst ze op zwarte lijsten waardoor de vakbondsleden nergens meer aan de slag komen. Een dergelijke schending van rechten van arbeiders is onacceptabel en het zou goed zijn als de gemeente dit BAM laat merken door geen contracten met ze aan te gaan tot deze praktijk gestopt is.

Het is tijd dat Amsterdam zich uitspreekt als maatschappelijk opererende gemeente, ook buiten de landsgrenzen. Dit kan door duidelijke voorwaarden hierover te verbinden aan de subsidieregels, door bij inkoop uitsluitingsgronden te hanteren en door niet met overheden in zee te gaan die discrimineren. Alleen met een duidelijk sociaal internationaal beleid kunnen we gemeentelijke willekeur voorkomen. Zo stimuleren we Better Place om internationale gedragscodes te respecteren en BAM om werknemersrechten na te leven. En kunnen we Poetin gelijk gaan behandelen als Bouterse.

Geef een reactie

Laatste reacties (38)