4.626
24

oud-bestuurslid GroenLinks Den Haag

Ik ben op 2 november 1975 geboren in Khartoum (Soedan) en woon sinds 2005 in Den Haag. Ik ben vader van twee kinderen. In mijn dagelijkse leven ben ik financial officer bij een maatschappelijke organisatie (Maatwerk bij terugkeer).
Sinds mijn jonge jaren heeft de politiek mijn aandacht getrokken. Het begon in Soedan waar ik vandaan kom. Destijds was ik actief in de studentenafdeling van de communistische partij op de Ahlia Universiteit. Het was mij duidelijk dat sociale ongelijkheid de maatschappij geen goed doet.
In 2006 heb ik het besluit genomen om mijn politieke activiteiten in Nederland voort te zetten. Het gedachtegoed van GroenLinks sprak mij aan. De visie die GroenLinks voor dit land heeft, kwam overeen met mijn visie. Daarom ben ik sinds september 2012 penningmeester van GroenLinks Den Haag geworden. Ik hou me bezig met het investeren in groene economie, armoedebestrijding, vrouwenemancipatie, tolerantie bevorderen, integratie en acceptatie van minderheden en hoe om te gaan met de verharding die laatste jaren in de maatschappij plaats vond en ten slotte met de politieke ontwikkeling in het Midden Oosten. In 2014 ben ik gestopt als bestuurslid.

Politiek om je voor te schamen

Het is voor mij zeer onbegrijpelijk dat een volksvertegenwoordiger, die een voorbeeldfunctie heeft, zo'n opmerking maakt

cc-foto: Jan Truter

In de afgelopen jaren maakten we allemaal mee hoe het Nederlandse politieke debat in niveau daalt. Iedere keer denk ik dat de manier waarop onze politici het debat voeren niet lager kan, toch blijven sommige volksvertegenwoordigers mij verbazen in hoe ze nog lager kunnen zakken.
Ik begrijp dat sommige volksvertegenwoordigers het heel normaal vinden om straattaal in politieke te gebruiken. Maar het is toch van de gekke als een volksvertegenwoordiger kiest voor tokkies taalgebruik.

Kort geleden volgde ik de discussie tussen Geert Wilders en Alexander Pechtold op Twitter rondom boerkini’s en het geschonken penthouse. Het kwam allereerst op me over als een boerenruzie. Dat had ik niet van de heer Pechtold verwacht maar tja, als het niveau eenmaal zakt dan kun je niet anders dan verwachten dat iedereen mee daalt.

Zelfs onze minister president gebruikte in het politieke debat een kreet als “pleur op”. Het lijkt er op dat in de politieke arena de regel is gaan gelden van ‘hoe grover, hoe beter’ en dat men het ook beter vindt als discussie minder inhoudelijk worden. Eerlijk gezegd kan ik dat in het geval van Rutte nog wel begrijpen. De man is dag in dag uit bezig met damage control en te trachten de integriteitbrandjes te blussen die door zijn partijgenoten worden aangestoken.

Toen ik bijna vijftien jaar geleden in Nederland politiek actief werd, was ik er juist heel trots op hoe hier politiek wordt bedreven. Men behandelde elkaar met respect, ging het inhoudelijke debat aan en speelde niet op de persoon. Tegenwoordig zijn zowel het respect als de onhoud ver te zoeken.

Toch bleef ik steeds hopen dat men niet dieper zou zakken qua niveau. Dat blijkt tevergeefs. Ik las vrijdag een tweet van een volksvertegenwoordiger die wat mij betreft weer een niveau lager gaat. Het is voor mij zeer onbegrijpelijk dat een volksvertegenwoordiger, die een voorbeeldfunctie heeft, de volgende opmerking maakt “Nederland, de media” (…) “kunnen even de pot op” . Natuurlijk is een ieder vrij om te zeggen wat hij of zij wil. Toch, vind ik het jammer dat door dergelijke politici en hun uitingen het debatniveau alleen maar dieper zakt.

Het politiek debat gaat wat mij betreft alleen over de visies, de inhoud die iemand voor het land heeft. De verschillende meningen zijn alleen maar een verrijking voor het debat en het land. Maar op het moment dat men elkaar, ondanks het verschil in visie, niet respecteert en elkaars ideeën niet tolereert, zullen we alleen maar bevolkingsgroepen uit elkaar drijven.

Ik hoop dat iedereen door de huidige gang van zaken gaat beseffen dat mensen tegen elkaar worden opgezet en er juist daardoor meer haat en spanning wordt gecreëerd in onze maatschappij.

Geef een reactie

Laatste reacties (24)