713
18

PvdA-Tweede Kamerlid

Jacques Monasch heeft een eigen bedrijf gespecialiseerd in Strategie & Communicatie (www.jacquesmonasch.nl). Hij was betrokken bij diverse campagnes in binnen- en buitenland. Hij werkte ondermeer voor het ANC, het buitenland instituut van de Amerikaanse Democrtaten (NDI). Sinds 2010 is Monasch Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij is tevens eigenaar van een galerie gespecialiseerd in Russische kunst met vestigingen in Moskou en Amsterdam.

PvdA op de bres voor huisvesting ouderen

Door de bezuinigingen op de huurtoeslag gaan ouderen 160 euro per jaar meer betalen

De PvdA dient alternatieve voorstellen in om huisvesting voor ouderen betaalbaar te houden, en nieuwe sociale huurwoningen voor ouderen blijvend mogelijk te maken. Verder pleit ik ervoor om mensen met een zorgindicatie vrij te stellen van een inkomenstoets en niet te bezuinigen op de huurtoeslag. Het wonen voor ouderen wordt onbetaalbaar en onbereikbaar. Hoogste tijd dus om maatregelen te treffen!

Als gevolg van Europese richtlijnen is het nog nauwelijks mogelijk betaalbare nieuwe sociale huurwoningen voor ouderen te bouwen.  Ook zal door de bezuinigingen op de huurtoeslag en de aangekondigde huurverhogingen de rekening voor de woonlasten voor ouderen in bestaande woningen drastisch gaan stijgen.

De PvdA wil dat er een speciale categorie komt voor ouderenwoningen. Ik wil zo’n bijzondere categorie allereerst laten realiseren door een aparte inkomensgrens voor ouderen in te stellen of corporaties toe te staan een hoger bedrag te investeren per gebouwde ouderenwoning. Dat is nodig omdat het kabinet het corporaties niet langer toestaat huizen te bouwen waarvan de huur hoger ligt dan 648 euro per maand. Door de voorzieningen en aanpassingen die bij een ouderenwoning horen, is dit soort woningen niet voor dit bedrag te bouwen.

Ook wil ik voorkomen dat een grote groep zorgbehoevende mensen op termijn niet meer in de zorgcentra terecht kan. Doordat het kabinet wonen en zorg binnen de AWBZ scheidt, komen ouderen met een zorgindicatie en een inkomen boven de 33.000 euro niet meer in aanmerking voor een appartement in een zorgcentrum. Dat wil de PvdA voorkomen door de inkomenstoets voor deze groep te schrappen.

Voor mensen met lagere inkomens wacht een flinke verlaging van de huurtoeslag. Ik voorzie enorme consequenties voor ouderen. Door de bezuinigingen op de huurtoeslag gaan ouderen 160 euro per jaar meer betalen. Van de huurders die een huurtoeslag ontvangen is 40% ouder dan 65 en moet rondkomen van niet meer dan een AOW uitkering. De groep 65 plussers wordt dus onevenredig hard gepakt door deze bezuiniging van het kabinet.

De PvdA vindt dat voor huurders dezelfde zekerheid moet gelden als voor kopers. Net zoals de hypotheekaftrek uit de algemene middelen gedekt worden, zou dat ook voor de huurtoeslag moeten gelden. Met het huidige kabinetsbeleid is dat niet het geval en kunnen ouderen die hun woonlasten zien stijgen geen kant op.

De PvdA ziet liever dat corporaties speciale woningen gaan bouwen voor ouderen met een laag of middeninkomen. Voor ouderen met enig vermogen moet het mogelijk worden de kosten te splitsen en zowel huurder als eigenaar te worden. Door deze opzet hoeven woningcorporaties minder per woning te investeren en kan het volume omhoog om zoveel mogelijk ouderenwoningen voor deze inkomensgroepen mogelijk te maken.

Geef een reactie

Laatste reacties (18)