1.944
62

Hans Groen [1963] is adviseur op het gebied van organisatie effectiviteit en Supply Chain Management. en heeft opleiding in bedrijfseconomie en logistieke bedrijfskunde.

PvdA vergeet werkloze ouderen

DiederikSamsom vergist zich in hoe lastig zij weer aan werk komen. En de statistieken spreken hem tegen

In Buitenhof gaf Diederik Samsom aan dat het grootste gedeelte van ouderen werknemers best nog aan een baan komen. Daarmee wilde hij de versobering van de WW rechtvaardigen. De gegevens van het CBS vertellen een heel ander verhaal. Er gaat een complete generatie verloren en het zijn niet de jongeren.


De jongeren [15-25] weten na verloop van tijd wel een baan te vinden. Het aantal zoekenden neemt geleidelijk af naarmate men langer aan het zoeken is. Na 24 maanden zoeken heeft het overgrote deel van de jongeren een baan gevonden. Ook is hun situatie in de onderzochte 3 jaar niet aantoonbaar verslechtert. 2011 was zelfs iets beter. 2012 stond nog niet opgenomen, maar daarvan is vanuit de tussenliggende rapportages wel bekend dat de situatie is verslechterd voor alle groepen. De categorie 25-35 jaar komt ook redelijk aan een baan maar staat er toch gemiddeld slechter voor dan de jongeren. In deze tijd zullen de loonkosten van significante invloed zijn op het aannamebeleid van bedrijven.


In de daarop volgende leeftijdscategorieën gaat het aantoonbaar mis. Waar tot 35 jaar het aantal zoekenden na verloop van tijd blijft afnemen, neemt in de groep 35-45 jaar het aantal zoekenden toe als deze langer dan 24 maanden bezig zijn. Hier ontstaat structurele werkeloosheid. In de groep 45 tot 55 jaar neemt dit aantal nog sterker toe. Ook is het beeld over de hele lijn een stuk negatiever.

Boven de 45 jaar is de kans op een baan stukken kleiner dan jongere generaties. Ben je ouder dan 55 jaar dan is de kans dat je werk vindt helemaal klein. Daar draait het beeld zelfs helemaal om. Is in de andere categorieën nog te zien dat een aanzienlijke groep er tot 6 maanden over doet. De groep ouder dan 55 jaar is eigenlijk veroordeeld tot structurele werkeloosheid. Slechts een klein deel vindt binnen 6 maanden nog werk. Het overgrote deel is meer dan 24 maanden bezig. Bij een WW van anderhalf jaar, betekent dit dat deze groep terugvalt in de bijstand. Een enorm drama in wording.De PvdA heeft duidelijk niet op het netvlies wat het regeerakkoord gaat aanrichten onder oudere werkelozen. Ben je ouder dan 45 jaar dan ben je snel 12 maanden of langer bezig om een nieuwe betrekking te vinden. De bewering van Samsom dat 80% binnen een jaar een nieuwe baan vindt is volgens NRC’s Next Checkt volledig onjuist, wat ook door de cijfers van het CBS wordt bevestigd.

In een tijd van oplopende werkeloosheid is de verdere beperking van de WW en de enorme terugval van de bijstand, voor velen een schrikbeeld. En die werkeloosheid gaat nog verder oplopen door de ondoordachte plannen van dit kabinet. Het betekent dat een grote groep in een armoedeval terecht komt. Niet alleen door de sterke terugval van hun inkomen, maar ook omdat op bijstandsniveau de hypotheken niet meer te betalen zijn en gedwongen verkoop zal volgen. In de huidige markt zal dat in veel gevallen een restschuld betekenen, die men hoogst waarschijnlijk niet meer kan aflossen. Hoog tijd dat de PvdA en haar aanhang wakker worden uit de verkiezingsroes. De plannen van dit kabinet zijn totaal niet doordacht en zullen grote schade aanrichten in de maatschappij.

Noot: De gegevens zijn ontleend aan het CBS en alle aantallen zijn maal 1000

Dit artikel verscheen eerder op het weblog van Hans Groen: De wereld volgens Hans

Geef een reactie

Laatste reacties (62)