2.331
172

PvdA-voorzitter

Hans Spekman zit sinds 2006 voor de PvdA in de Tweede Kamer. Daar voert hij onder meer het woord over asiel- en migratiebeleid, armoedebestrijding en de WSW en Wajong. Daarvoor was hij ruim vijf jaar wethouder in Utrecht. In december 2011 is hij verkozen tot voorzitter.

PvdA vertelt het hele, soms moeilijke verhaal

Deze crisis kun je alleen via Europese samenwerking bestrijden

Twee weken geleden ontving ik een brief van een tuindersvrouw. Met haar man runt ze een kas in het Westland. Hard werken, goed verdienen. Niets mis mee. Maar verdienen is er de afgelopen jaren nauwelijks meer bij. De vraag zakt terug, de prijzen van energie en levensonderhoud stijgen. Ze krijgt het benauwd als ze denkt aan de btw-verhoging die de VVD en andere Kunduz-partijen willen invoeren. De volgende klap zou weleens de laatste kunnen zijn.

Het is een van de vele verhalen van een Nederland dat zijn kracht en zelfvertrouwen is kwijtgeraakt. Vóór de komst van Rutte presteerde ons land goed. Twee jaar later staat Nederland onderaan de internationale ranglijsten. De economie is gekrompen, het consumentenvertrouwen is volledig zoek en de kloof tussen arm en rijk is fors toegenomen. Chronisch zieken en gehandicapten kregen de rekening voor de pech die hen is overkomen, terwijl de villasubsidie in stand bleef. De premier ontkent glashard dat er armoede bestaat in Nederland, maar het aantal kinderen dat in armoede opgroeit neemt weer toe. Rutte krijgt, kortom, een dikke onvoldoende.

Inzet van onze campagne is een andere toekomst. We voeren campagne met de slogan ‘Nederland Sterker & Socialer’. En het is in die slogan dat de missie en de strategie van de partij besloten ligt.

De PvdA biedt de kiezer op 12 september een betere oplossing: groei, banen en eerlijk delen. Want alleen door de economie te stimuleren, keer je de crisis. daarover gaat onze campagne. Economische groei behaal je door bedrijvigheid te stimuleren. In ons verkiezingsprogramma (pdf) besteden we veel aandacht aan het mkb.

Onze partijleider Diederik Samsom bezoekt al maanden bedrijven om hen een hart onder de riem te steken en te leren van de innovatieve oplossingen die ze soms zelf hebben bedacht.

Groei haal je ook door voldoende kennis in huis te hebben. Daarom hamert de PvdA in deze campagne zo op het belang van goed en betaalbaar onderwijs. Je zult ons veel op universiteiten en scholen zien: we willen dat de leraar weer de baas is over zijn of haar eigen onderwijs. Maar ook de student is voor ons belangrijk: we draaien de langstudeerboete terug.

Campagne voer je om steeds je eigen verhaal te vertellen — de kracht van een goede campagne ligt in de herhaling. Maar dat doe je ook door je af te zetten tegen andere partijen. De VVD is onze grootste tegenpool van waar we voor staan. De VVD wil de crisis afwentelen op de gewone gezinnen, wij doen dat niet. Wij draaien de forenzentaks en de hogere btw op boodschappen terug. Van de hogere inkomens vragen we wat meer. We schrappen het liggeld voor zieken en stoppen de verspillende marktwerking in de zorg. In één adem noem ik D66: deze architect van het Kunduz-akkoord toont tot mijn spijt geen oog te hebben voor de sociale kant van Nederland.

Op sociaal terrein is de SP onze bondgenoot, maar de verschillen met deze partij zijn ook duidelijk.

Ze heeft geen antwoord op de vraag hoe zij deze crisis oplost. Het geld moet wel eerst verdiend worden, voordat het kan worden uitgegeven. Alleen dan kun je het stelsel van de sociale zekerheid ook op de lange termijn in stand houden.

De PvdA wil het hele, soms moeilijke verhaal vertellen. Deze crisis kun je alleen via Europese samenwerking bestrijden. De geldpers aanzetten, zoals de SP suggereert, werkt niet. En alleen in Europees verband kunnen we de banken aanpakken, om zo ons spaargeld veilig te stellen. En ja, wij gaan ook bezuinigen, maar dan op een verantwoorde manier, om het herstel niet in de kiem te smoren. ‘Nederland Sterker én Socialer’.

Het een sluit het ander niet uit, integendeel, het maakt ons land er beter op.

Dit artikel verscheen eerder op de website van de PvdA en in Het Financieele Dagblad

Geef een reactie

Laatste reacties (172)