949
18

Tweede Kamerlid PvdA

Otwin van Dijk is in 2012 voor de PvdA in de Tweede Kamer gekozen. Hij was 22 jaar toen hij voor die partij in Duiven gemeenteraadslid werd. Daarna was hij onder meer wethouder in Doetinchem. Hij heeft de portefeuille 'Langdurige zorg, AWBZ, PGB en WMO' en is lid van de commissies 'Onderwijs, Cultuur en Wetenschap', 'Jeugdzorg' en 'Volksgezondheid, Welzijn en Sport'. Hij twittert onder de naam @pilotwin.

PvdA wil rol NMa in de zorg onder de loep

Torenhoge financiële boetes voor zorginstellingen die afspraken maken om continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen passen niet in de visie van de PvdA

Zorg is geen markt. Zorg is ook geen product, het is een band tussen mensen. Goede zorg moet centraal staan, niet winstbejag. Ook niet de marktmeesters die doen alsof zorg hetzelfde is als een markt voor mobiele telefoons. Het uitdelen van torenhoge boetes door de Nederlandse Mededinginsautoriteit (NMa) begin dit jaar was niet gepast en de PvdA is blij met de uitspraak van de rechter dat deze boetebesluiten vernietigd moeten worden.

In de thuiszorg is de uitbreiding van marktwerking ten koste gegaan van kwaliteit van zorg, de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van werknemers. De PvdA vindt dat met meer aandacht voor mensen en door zorg dichtbij huis te organiseren, waardoor de zorg uiteindelijk voor iedereen beter wordt. Dat werkt veel beter dan zorg als een markt te zien.

De rol van de NMa in de zorg moet wat de PvdA betreft eens goed onder de loep genomen worden.

Enerzijds is er een toezichthouder met tanden nodig. De instellingen die in Nederland de zorg regelen moeten in de gaten worden gehouden. Denk hierbij ook aan de zorgverzekeraars. Om te voorkomen dat zorgaanbieders zomaar fuseren of hun machtspositie misbruiken. Goed toezicht is onmisbaar, ook om keuzevrijheid voor cliënten te bevorderen.

Maar de zorg is nu eenmaal geen ‘normale’ markt. Het is regelmatig nodig om afspraken te maken waarbij zorg afgestemd wordt op de behoefte van de cliënt, om maatwerk te leveren en continuïteit te garanderen.

Er moeten voor de zorg andere regels gelden dan in vrije markten. Over die regels is nog steeds onduidelijkheid. De rechter oordeelde bij de thuiszorgorganisaties dat er niet eens aangetoond is dat er daadwerkelijk concurrentie in de thuiszorg is. Ik zou zeggen: gelukkig maar. Afspraken die doelmatigheid dienden, werden door de NMa gezien als concurrentiebepaling. Bizar.

Torenhoge financiële boetes voor zorginstellingen die afspraken maken om continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen passen niet in de visie van de PvdA. Boetes die hoogstwaarschijnlijk ten koste gaan van personeel en kwaliteit van zorg.

De PvdA wil een nieuwe rol voor de bestaande toezichthouders in de zorg. Niet vanuit het perspectief van de markt, maar vanuit het perspectief van zorg als een band tussen mensen.

Otwin van Dijk zit op twitter onder de naam @pilotwin

Geef een reactie

Laatste reacties (18)