1.276
10

managing consultant veiligheid en crisismanagement

Na een studie milieuwetenschappenaan de Universiteit Utrecht promoveerde Vincent van der Vlies op een onderzoek naar de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In het dagelijks leven is hij managing consultant veiligheid en crisismanagement en geeft hij advies op het gebied van verschillende veiligheidsaspecten bij Berenschot. Daarnaast is hij actief voor de PvdA. Colums schrijft hij vanzelfsprekend op persoonlijke titel.

De PVV doet niet aan veiligheid

Het verkiezingsprogramma van de PVV is niet bedoeld voor mensen die een onderbouwde visie willen lezen

Vincent van der Vlies legt alle partijprogramma’s lang de ‘veiligheidslat’ en analyseert wat de partijen van plan zijn met dat thema. Vandaag de PVV.

Foto: ANP

Het kortste programma dat ik in deze reeks bespreek is het (concept) programma van de PVV. Concept? Volgens de pdf die ik hier op 6 januari heb gedownload wel. Het is maar een pagina groot, maar volgens Wilders zelf kan er wellicht nog een subtitel aan toegevoegd worden. Grote wijzigingen zijn dus niet te voorzien (al was het maar vanwege het beperkte formaat), maar in het verleden heeft de PVV natuurlijk wel eens eerder grote wijzigingen doorgevoerd op een laat moment.

Maar wat staat er in het programma over veiligheid? Niet zoveel, of beter gezegd, bijna niets. Het programma kent 11 punten, waarvan er maar twee (in)direct over veiligheid gaan, namelijk punt 1 (‘Nederland de-islamiseren‘, waarbij ik interpreteer dat het de-islamiseren van Nederland voor de PVV-stemmer gelijk staat aan het creëren van meer veiligheid) en punt 9 (‘Fors extra geld voor defensie en politie’).

Punt 1:
Punt 1 is het enige punt dat uit meerdere bullits bestaat. Het gaat dan om punten als een verbod op de Koran, Islamitische hoofddoekjes niet in publieke functies, criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten, nul asielzoekers erbij, dat soort dingen. Heeft het met veiligheid te maken? Ik vind van niet, omdat het veel te beperkt is en er geen onderbouwing is van het nut van de voorstellen. Een kort zoektochtje op Twitter leerde dat de achterban dat niet met mij eens is. Maar zelfs als je een fervent aanhanger bent van dit gedachtegoed, moet je erkennen dat er geen andere aspecten rond fysieke en sociale veiligheid genoemd worden.

Punt 9:
Fors extra geld voor defensie en politie klinkt natuurlijk goed en in de financiële paragraaf staat dat er 2 miljard naartoe gaat. Maar naar wie, naar wat en hoe wordt niet gespecificeerd. Wie dit belangrijk vindt en twijfelt aan de rechterkant van het spectrum kan beter bij VNL van Jan Roos terecht. Zij investeren allereerst drie keer meer in politie en defensie met zes miljard euro en daarnaast wordt ook onderbouwd waar aan. Maar ook andere partijen investeren meer in politie en defensie. De ChristenUnie bijvoorbeeld trekt twee miljard euro uit voor defensie alleen en investeert daarnaast nog extra in politie (ongespecificeerd bedrag). Het CDA investeert de komende periode tot aan het NAVO gemiddelde en wil geleidelijke verhoging van het budget tot aan de NAVO afspraken te komen. Daarvoor is twee miljard het minimum dat nodig is om op het NAVO gemiddelde te komen en waarbij je nog eens 3-4 miljard nodig hebt om op de NAVO norm te komen. Met andere woorden: voor defensie en politie kun je beter bij andere partijen terecht dan de PVV.

Conclusie
Dit programma is niet bedoeld voor mensen die een onderbouwde visie willen lezen. Het programma is veel te kort en eenzijdig om verdieping te bieden op de onderwerpen of überhaupt iets te zeggen over meerdere veiligheidsonderwerpen (alleen al in deze beschouwing gebruik ik bijna twee keer zoveel woorden als dat er in het gehele PVV programma staan). Het zal ook niet bedoeld zijn om als uitgebreid naslagwerk voor onderhandelingen te dienen. Hoe dan ook, een serieus cijfer kan ik er niet aan geven, maar het is zeker wel het slechtste veiligheidsprogramma dat ik tot nu toe behandeld en gelezen heb.

Eindcijfer: nvt

Deze bespreking is eerder verschenen op de site van Berenschot.

Geef een reactie

Laatste reacties (10)