7.671
129

Publicist op weblog Hollandsche Politiek

Paul Wilders is de broer van Geert Wilders. Hij beheert het weblog Hollandsche Politiek op www.dutchpolitics.org

PVV komt man met de hamer tegen

De PVV is in korte tijd 13 virtuele zetels kwijtgeraakt als gevolg van een ernstige inschattingsfout

De PVV komt de man met de hamer tegen. Althans als de peiling van TNS NIPO als graadmeter mag worden beschouwd voor de komende Tweede Kamer verkiezingen en de berichtgeving omtrent fractielid Hero Brinkman op waarheid blijken te berusten.

Het wielerseizoen is weer begonnen. Een gevreesde en alom bekende uitdrukking in deze tak van sport is de uitdrukking “de man met de hamer tegen komen”. Hetgeen zoveel betekent als “van het ene moment op het andere is de pijp leeg”. Welnu, indien de peiling van TNS NIPO als maatstaf mag worden genomen (peilingen blijven per slot van rekening peilingen) dan is de PVV doende niet slechts tegen een hamer aan te lopen, maar tegen een heuse moker.
Was het al zo, dat de PVV in alle peilingen gedurende een aanzienlijke periode gestaag en dus structureel daalde dan is de TNS NIPO peiling daar veel meer dan een bevestiging van. Stond ze begin 2010 in de TNS NIPO-peiling nog op 31 zetels, de prognose is thans bijgesteld tot “slechts” 18 zetels. Kortom: een daling van maar liefst 13 zetels in een bijzonder korte tijdspanne. Als ooit de term “de man met de hamer tegenkomen” van toepassing is geweest, is het in dit geval wel.
Als achterliggende redenen wordt het “Cohen-effect” genoemd, maar meer dan dat – en aanzienlijk verontrustender vanuit PVV-optiek – het (willens en wetens) torpederen van eigen deelname van coalitiedeelname in zowel Almere als Den Haag. Ergo: de PVV-kiezer voelt zich door de PVV klaarblijkelijk niet meer of minder dan in de steek gelaten. In mijn opinie een terechte conclusie.
De PVV heeft een bijzonder ernstige inschattingsfout gemaakt door enerzijds op voorhand intern te opteren om kost wat kost af te zien van coalitiedeelname in Almere en Den Haag maar geen rekening te houden met de verwachtingen van haar electoraat dat volledig op het verkeerde been is gezet en zich logischerwijze door de PVV “belazerd” voelt. Deze lokale inschattingsfout van de PVV wordt landelijk opgepikt en komt logischerwijze en terecht terug in de uitkomst van genoemde TNS NIPO-peiling. Het besef dat de agenda van de PVV ultimo in het geheel geen landelijke regeringsdeelname ambieert komt voor de potentiële PVV-kiezer duidelijk aan het licht met als logische consequentie grote teleurstelling en het afwenden van de PVV. Een strategische fout van de PVV van de eerste orde die zwaar betaald (b)lijkt te gaan worden.
In algemene zin is het Nederlandse electoraat gediend met de inmiddels verschafte duidelijkheid. Immers, naarmate het in toenemende mate duidelijker wordt welke agenda de diverse partijen daadwerkelijk in de mouw hebben trekken de rookgordijnen op en krijgt de kiezer zicht op de echte reeele keuzemogelijkheden. Zulks geldt voor de PvdA, het CDA, VVD en alle andere partijen, de PVV inbegrepen. Duidelijkheid is de beste waarborg voor de kiezer om een afgewogen keuze te maken.
Wat vertelt de TNS NIPO peiling de potentiële kiezer nog meer? Welnu, de PvdA wordt de grootste met 35 zetels, de VVD volgt met 25 zetels, het CDA met 24 zetels, D66 met 16 zetels, GroenLinks met 10 zetels, de SP met 9 zetels, de ChristenUnie met 8 zetels, de PartijvandeDieren, het SGP met 2 zetels en tenslotte TON met 1 zetel. Mocht u thans al behoefte hebben om de mogelijke coalitie-mogelijkheden op een rijtje te zetten, ga uw gang.
Saillant detail: ook in het alledaagse leven van alledag is de combinatie “PVV + hamer” aan de orde. Zij het dat de kiezer in dit geval de hamer van de PVV tegenkomt. Althans als de berichtgeving omtrent het PVV-fractielid Hero Brinkman op waarheid blijkt te berusten. Mocht zulks inderdaad zo blijken, dan mogen wij wel spreken van een geheel eigen en unieke wijze van het invullen van de slogan “de politiek komt naar u toe”. De zo vaak vervloekte verzuchting dat de kloof tussen “Den Haag” en de kiezer geslecht dient te worden wordt dan op een wel heel eigen wijze opgelost….

Deze tekst verscheen ook op het weblog Hollandsche Politiek

Geef een reactie

Laatste reacties (129)