3.621
88

Publicist op weblog Hollandsche Politiek

Paul Wilders is de broer van Geert Wilders. Hij beheert het weblog Hollandsche Politiek op www.dutchpolitics.org

PVV Wilders: Moslims verdienen een goed leven

PVV-voorman Geert Wilders verklaarde hedenavond bij het Jeugdjournaal onomwonden dat Moslims een normaal en goed leven verdienen in Nederland.

Daarmee neemt hij op niet mis te verstane wijze afstand van verregaande andersluidende standpunten over de Islam en Moslims dan hij tot op heden verkondigde.

Tijdens de verkiezingsuitzending van het Jeugdjournaal van hedenavond sprak PVV-fractieleider gedenkwaardige woorden. “Moslims verdienen een normaal en goed leven in Nederland” zo liet hij de Nederlandse jeugd en en passant de volwassen Nederlandse bevolking weten.

Een late, maar daarom niet minder bewonderenswaardige ommekeer wat denkbeelden en standpunten betreft als het Moslims en impliciet dus de Islam betreft. Daarnaast verdient Wilders alle lof deze nieuwe boodschap nog een ruim aantal dagen voor de verkiezingen van 9 juni aanstaande kenbaar te maken.

Het argument dat door vele potentieele PVV-kiezers doorslag gaf om op de PVV te stemmen op 9 juni lijkt hiermee door Wilders zelf voor goed van tafel te zijn geveegd.

Er resteert dus nog slechts een enkel argument om wel voor de PVV te kiezen: handhaving van de AOW-leeftijd op vijfenzestig jaar. Dit maakt de keuze wederom aanzienlijk eenvoudiger en overzichtelijker. Temeer daar de PVV de enige politieke partij is die de AOW-leeftijd als breekpunt heeft geformuleerd.

Ook bij de PVV blijkt een verkiezingsprogramma derhalve niet heilig en aan aanpassingen onderhevig. Naar mijn bescheiden mening ten goede. Hulde daarvoor.

Dit stuk staat ook op de website Hollandsche politiek.

Geef een reactie

Laatste reacties (88)