919
17

Tweede Kamerlid PvdA

Pierre Heijnen (1953) is sinds 1 maart 2007 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Hij was ambtenaar van de provincie Zuid-Holland en acht jaar wethouder van Den Haag (van sociale zaken, werkgelegenheid, onderwijs en integratie). De heer Heijnen is woordvoerder binnenlands bestuur (provincies, gemeenten, herindelingen, waterschappen) en houdt zich verder bezig met beleid inzake overheidspersoneel. Hij is voorzitter van de algemene commissie voor Jeugd en Gezin. PvdA in de periode 2007-heden: lid Tweede Kamer

Raadslid moet werken voor geld

Spookleden zijn een doorn in het oog van de meerderheid van leden van gemeenteraden, deelraden en Provinciale Staten

Er moet een einde komen aan financiële vergoedingen voor volksvertegenwoordigers die zonder opgaaf van reden stelselmatig wegblijven van de vergaderingen waar zij geacht worden deel van uit te maken. Ik heb vrijdag een initiatiefwetsvoorstel daartoe ingediend. Het vertrouwen in de politiek is er op geen enkele wijze mee gediend dat deze ‘spookleden’ wel een vergoeding opstrijken, maar daar geen prestatie meer tegenoverstellen.

De kiezer kan natuurlijk zelf aan de hand van prestaties van een volksvertegenwoordiger afwegen of de desbetreffende persoon bij een volgende verkiezing opnieuw een stem verdient. Daarnaast is het aan de partijen om iemand al dan niet voor herverkiezing in aanmerking te laten komen. Dit wetsvoorstel doet dan ook geen voorstellen om een volksvertegenwoordiger tussentijds weg te kunnen sturen. Het wetsvoorstel beoogt wel om volksvertegenwoordigers die vrijwel geheel niet meer functioneren te stimuleren hun zetel op te geven door er in ieder geval voor te zorgen dat deze spookleden zeer fors op hun financiële vergoeding worden gekort.

Spookleden zijn ook een doorn in het oog van de overgrote meerderheid van leden van gemeenteraden, deelraden en Provinciale Staten. Ik wil dan ook op geen enkele wijze de indruk wekken dat het wetsvoorstel zich richt op deze grote meerderheid van volksvertegenwoordigers, die zich naar eer en geweten inzetten voor het publieke belang. Dit wetsvoorstel moet ook worden gezien als een steun in de rug van deze groep.

Geef een reactie

Laatste reacties (17)