Laatste update 18:25
8.129
47

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Rare, rare tante, die Bente Becker

Nu wijzen een aantal Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond de hen opgedrongen tweede nationaliteit af. En wie wil er dwars gaan liggen?

cc-foto: Yannick van Riet

Bente Becker is zich aan het ontwikkelen tot een van de boegbeelden in de VVD-fractie. Op het Binnenhof verwacht men veel van haar als straks Klaas Dijkhoff het veld heeft geruimd. Ze timmert vooral aan de weg door het xenofobe gedeelte van het kiesvolk onder de kin te aaien. Henk Kamp leerde haar destijds het klappen van de zweep. Mark Rutte schijnt haar ooit ingezet te hebben als speechschrijver.

De website van Bente Becker laat zien aan welke kant ze haar politieke boterham smeert. Haast alles is gericht tegen de orthodoxe islam in Nederland. We betreden een coronavrije wereld waarin uitsluitend haatpredikers en hun aanhangers onze manier van leven bedreigen.

Deze week had Bente Becker eindelijk iets kunnen bereiken. Jan Paternotte, Kamerlid van coalitiepartner D66, diende een initiatiefvoorstel in om een registratie in het leven te roepen van Nederlanders met een Marokkaanse nationaliteit die van dat dubbele staatsburgerschap af willen. Salima Belhaj, ook D66, voerde daarover het woord. Ze noemde zichzelf iemand met twee nationaliteiten “waarvan ik de tweede nationaliteit als ongewenst beschouw”.

Marokko behoort met Argentinië tot de weinige landen die niet toestaan dat burgers hun nationaliteit opgeven. Die is in het eerste geval zelfs erfelijk en gaat op het nageslacht over. Inmiddels kent Nederland 400.000 staatsburgers die vaak tegen wil en dank ook de Marokkaanse nationaliteit bezitten. De Nederlandse lijst zal op de autoriteiten in Rabat geen indruk maken maar het is wel handig voor gebruik in Nederland zelf. Vandaar dat de belanghebbenden enthousiast zijn over Paternotte’s voorstel.

Nu zijn er eindelijk een heel aantal houders van een dubbel paspoort die nadrukkelijk de keuze willen maken voor de blanke top der duinen. Ze wijzen een hen opgedrongen tweede nationaliteit af. Je verwacht dat Bente Becker wel juichtonen zou aanheffen over deze ontwikkeling maar wie wil er dwars gaan liggen? Uitgerekend Bente Becker. Ze is bereid bij uitstek loyale landgenoten voor het hoofd te stoten om Afrikaanse regeringen niet te ergeren want dan werken zij niet mee aan uitzetting van illegalen. Dubbele nationaliteiten zijn de VVD al sinds jaar en dag een doorn in het oog. Toch niet: het wakkere Kamerlid is er juist huiverig vóór. Ze wil Marokko niet boos maken. Anders gaat het nog moeilijker doen over het terugnemen van afgewezen asielzoekers.

Hieruit blijkt een merkwaardig gebrek aan kennis over de landen waar die migranten vandaan komen. Zij zijn over het algemeen heel weinig geneigd om hun hier ongewenste burgers terug te nemen, zelfs als zij op dat gebied medewerking veinzen. Migranten steunen namelijk de familie thuis. In 2019 maakten zij volgens de Wereldbank 48 miljard dollar over naar landen ten zuiden van de Sahara. Corona is verantwoordelijk voor een daling tot 37 miljard dollar in het afgelopen jaar. Tegelijkertijd ontvingen het Midden-Oosten en Noord-Afrika uit dezelfde bron 47 miljard dollar.

In 2017 schonken de rijke landen bj elkaar voor 47 miljard dollar ontwikkelingshulp aan heel Afrika. Eurocommissaris voor Buitenlandse Zaken Josep Borrell pochte in 2020 dat de Europese Unie 20 miljard euro ter beschikking zou stellen om de gevolgen van de pandemie te dempen. Aan Afrika én Latijns Amerika. Dat geld komt echter voor het grootste deel uit andere steunfondsen voor die werelddelen. Het is een sigaar uit eigen doos.

Nog een detail: dezelfde Borrell wil de zogenaamde European Peace Facility openstellen om Afrikaanse regeringen in staat te stellen meer wapens te kopen. Die zouden ze nodig hebben voor hun strijd tegen het terrorisme. In deze pot, waar dan kennelijk de vrede uit op borrelt, zit 10,5 miljard euro.

Voor de vorm werken Afrikaanse regeringen dan ook wel eens samen met Europese landen om migratie te stoppen maar dat is window dressing. Het zal nooit zoden aan de dijk zetten. Migratie levert Afrikaanse landen gewoon te veel op terwijl ook nog eens de druk op de eigen demografische ketel enigszins wordt verlicht. Pas als er een fundamentele vorm van gelijkheid komt met EU-lidstaten, kunnen er op dit gebied serieuze stappen worden gezet.

Tegen die combinatie van factoren kan Bente Becker met al haar retoriek niet op. Ze houdt het bij hol gepraat. Ze jaagt hersenschimmen na. En daarvoor schoffeert zij grote aantallen burgers die hun Nederlanderschap waarschijnlijk bewuster beleven dan zij die zich nooit bezwaard hoefden te voelen door een tweede nationaliteit. Rare, rare tante. Eerlijk waar.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen.

Aanvulling 18:15: Overigens is er niets tegen twee nationaliteiten als de houders van het dubbele paspoort daar tevreden mee zijn. We leven in een uiterst mobiele wereld. Er is geen enkele reden om problemen te maken als iemand zich thuis voelt in twee landen en van beide landen de rechten en de plichten op zich neemt. Het kan heel handig zijn, nu veel families in uiteenlopende landen en zelfs op uiteenlopende continenten wonen, en mensen tijdens hun leven voor hun werk in verschillende landen wonen. Het wantrouwen naar mensen met een meervoudige nationaliteit is net zo uit de tijd en onderbuikerig als de afkeer van mensen met een fluïde gender. Het hoort niet bij de eenentwintigste eeuw. Het getuigt van paranoia. Aan de andere kant: als iemand van een nationaliteit af wil, moet dat zonder meer kunnen. Dat is de andere kant van de medaille. Het is dan ook absurd en getuigt van een volstrekt verouderd beeld van hoe de wereld in elkaar zit dat Nederland mensen die ons staatsburgerschap willen aannemen dwingt hun oorspronkelijke nationaliteit op te geven. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor nieuwkomers uit landen die de nationaliteit als onopzegbaar beschouwen.

Tip: Bekijk op Netflix de prachtige en schokkende speelfilm Adú over migratie en de verhoudingen tussen Afrika en Europa.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (47)