Laatste update 18:43
5.324
136

Filosoof

Mihai Martoiu Ticu is in Utrecht afgestudeerd in de wijsbegeerte en internationaal recht. Hij is op 7 februari 1968 in Roemenië geboren en is sinds 1990 in Nederland.

Rechtspopulisten plegen machtsgreep

De bedenkers van het OekraÏne referendum gebruiken dat slechts als experiment om te kijken of ze andere machtsnivellerende veranderingen via referenda terug kunnen draaien

cc foto: Alex Abian
cc foto: Alex Abian

Met het referendum over Oekraïne, testten de rechtspopulisten een nieuw wapen in de strijd om de wereld in een conservatieve heilstaat te veranderen. Zij willen drie rechtse waarden – die in de tijd terrein hebben verloren – doen herleven: hiërarchie, tribalisme en sociaaldarwinisme. Zowel nationaal als internationaal.

Nationaal
De conservatief verdeelt de wereld in tribalistische morele cirkels. Hij koestert de onderlinge strijd om geld en macht. Enerzijds vecht hij tegen zijn broeders, anderzijds vecht hij samen met zijn broeders tegen neven, samen met zijn familie tegen anderen, samen met zijn volk tegen andere volkeren. Hoe groter de cirkel, hoe minder morele plichten.

Conservatieven zijn sociaal-darwinisten: zij roepen dat de beste zal overleven. De beste individuen, klassen, culturen en landen. Deze beste alpha dogs hebben absolute vrijheid en mogen de underdogs als wegwerpvoorwerp gebruiken. De slechtste underdogs mogen uitsterven en zo evolueert de mensheid.

Conservatieven houden van hiërarchie: een scherpe machtspiramide, met een sterke leider, gevolgd door een machtige elite en een machteloze onderklasse. Ook Nederland was een scherpe machtspiramide, maar deze piramide wordt steeds vlakker, zien we met elke grondwetsverandering. De koning staat niet meer boven de wet; iedereen heeft stemrecht; de staat mag slechts volgens de wet handelen. Deze veranderingen versterken het individu onderin ten opzichte van de staat en van de bovenklasse.

De grootste herverdeling van de macht gebeurde na 1900. Pas in 1917 konden alle mannen stemmen en in 1919 ook alle vrouwen. Het gelijkheidsbeginsel kwam in 1983. Na 1945 signeerde Nederland mensenrechtenverdragen en omarmde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). We kunnen de staat via dit hof dwingen om onze rechten te respecteren. Ook hier kunnen we van de staat bescherming tegen de bovenklasse eisen.

Ook nieuw is dat het volkenrecht direct in het Nederlandse recht werkt. Het individu is daardoor sterker, want men kan mensenrechtenverdragen als argumenten voor Nederlandse rechters gebruiken. De elite verloor daardoor veel macht. Zodanig werd Nederland, het Westen (en in mindere maten de rest van de wereld) met de tijd intern steeds minder hiërarchisch.

Internationaal
Vroeger heerste er het recht van de sterkste, maar ook de internationale machtspiramide vervlakt. Na 1900 werden oorlog, slavernij en kolonialisme verboden. Staten ondertekenen steeds meer verdragen en beslechten steeds meer conflicten via internationale hoven. Tot in 1990 kon men 6 internationale hoven tellen en zij deden slechts 373 bindende uitspraken.

Daarna groeide het aantal hoven tot 24 en zij gaven 37.000 bindende uitspraken. Nieuwe internationale strafhoven berechten misdadigers, zoals Kony, Bashir, Karadžic, Milosevic en Charles Taylor. Je kan vandaag de dag niet meer roepen dat je een superieur ras bent, dat je daardoor het recht hebt om anderen te koloniseren, in slavernij te drijven of uit te roeien voor lebensraum. Dus ook de internationale orde wordt minder hiërarchisch, tribalistisch en sociaal-darwinistisch.

De conservatieve poging tot machtsgreep
De conservatieven zijn ongelukkig met deze vooruitgang en willen de wereld terugdraaien. De Britse partij UKIP en andere conservatieven willen het EHRM verlaten, vooral sinds het hof ook Irakezen toestaat om Groot-Brittannië aan te klagen, voor mensenrechtenschendingen in Irak. Groot-Brittannië verliest dus macht.

In Nederland valt Wilders het EHRM en Thierry Baudet alle internationale hoven aan. Baudet twijfelt aan het recht op leven, aan universele mensenrechten en – zoals de Britse conservatieven – is gefrustreerd dat Irakezen ons kunnen aanklagen. Hij wil dat machtige landen andere landen straffeloos kunnen aanvallen. Hij verdedigt deze achteruitgang met flauwe argumenten. Zijn wensen kun je slechts begrijpen als je de gevolgen voorspelt: ze maken nationaal en internationaal recht hiërarchisch, tribalistisch en sociaal-darwinistisch.

VVD-er Joost Taverne wil EHRM tandeloos maken, de Nederlandse staat losmaken van volkenrecht en Baudet juicht dit toe. De VVD wil minder volkenrecht en meer Realpolitik in het buitenlandse beleid. Als zij hun zin krijgen, worden de machteloze individuen zwakker, de staat sterker en machtige staten machtiger.

Rechtspopulisten bestrijden de EU om twee redenen. Ten eerste, de EU dwingt lidstaten mensenrechten te respecteren en dit voorkomt grote nationale machtsverschillen. Ten tweede, de EU dwingt leden om volkenrecht te respecteren. De EU heeft bijvoorbeeld de gezamenlijke houding dat de Palestijnen het recht hebben op een staat en dat de Israëlische nederzettingen illegaal zijn. Conservatieven zijn daardoor ongelukkig omdat de sterkste (Israël) geen territorium van de zwakste (de Palestijnen) kan ontfutselen.

Behalve het anti-EU-sentiment, gebruiken rechtspopulisten ook de islamhaat als instrument. Het islamgevaar is slechts een smoes om haatzaaien te legaliseren, het gelijkheidsbeginsel uit de grondwet te schrappen, om mensenrechten te ondermijnen en andere regels van volkenrecht te verzwakken, zoals het oorlogsverbod.

De bedenkers van het Oekraïne-referendum willen de EU ontbinden, of tenminste Nederland uit de EU drijven. Zij gebruiken het referendum slechts als experiment om te kijken of ze andere machtsnivellerende veranderingen via referenda terug kunnen draaien. Baudet roept al om referenda tegen Euro, migratie en open grenzen. Daarna zullen de intiatiefnemers referenda tegen andere mensenrechtenverdragen willen en voor het verlaten van internationale hoven en organisaties. Ze streven naar de vroegere ordelijke anarchie – nationaal en internationaal – met als grondrecht het recht van de sterkste. Ze sleutelen aan een tribalistische, hiërarchische en sociaal-darwinistische conservatieve utopie. En ze verkopen haar als bevrijding van de islam, de linkse kerk, de politiek correcte multiculturele elite, de verdorven EU, de onderdrukkende VN en de soevereiniteit beperkende internationale hoven.

Geef een reactie

Laatste reacties (136)