1.424
32

Kandidaat Europarlementariër voor de SP

Geert Ritsema is themacoördinator bij Milieudefensie

Red de bij, verbied glyfosaat

'Door het steeds intensievere gebruik van glyfosaat neemt de biodiversiteit schrikbarend af en verdwijnen planten die een belangrijke voedselbron voor de bijen vormen'

Europees landbouwbeleid en milieu bleken tot nu toe geen gelukkige combinatie en dat is een understatement. De voornaamste reden? Een machtige lobby van agro-industriële bedrijven voor wie winst gaat boven milieu, natuur en de gezondheid van mens en dier, maakt in de Brusselse achterkamertjes de dienst uit.

Cc-foto: Chafer Machinery

Herkansing
Helaas boekt deze lobby regelmatig successen, zoals bijvoorbeeld bij het besluit van het Europees parlement uit oktober 2017 om een verbod op glyfosaat – het meest verkochte landbouwgif in Nederland en Europa – van de firma Bayer met minstens vijf jaar uit te stellen. Het goede nieuws is dat er zeer binnenkort een kans bestaat om dit besluit te herzien. De Europese verkiezingen staan voor de deur en op 23 mei heeft de kiezer de mogelijkheid om zich uit te spreken over de vraag of glyfosaat nog jarenlang moet worden toegelaten of dat er – zoals een brede coalitie van milieu- en consumentenorganisaties wil – een onmiddellijk verbod moet worden ingesteld.

Glyfosaat is een uiterst omstreden middel en dat is niet voor niets. Wie in deze tijd van het jaar op een mooie zondag door het Nederlandse landschap fietst komt ze regelmatig tegen: gelige, dorre akkers als gevolg van het doodspuiten van de vegetatie met glyfosaat. Door het steeds intensievere gebruik van glyfosaat neemt de biodiversiteit schrikbarend af en verdwijnen planten die een belangrijke voedselbron voor de bijen vormen. De bijen die ons voedsel moeten bevruchten. Zonder bijen geen bestuiving. Gif doodt het bodemleven en de insecten. Zonder gezond bodemleven zijn steeds grotere hoeveelheden kunstmest nodig waardoor de bodem nog meer verschraalt tot er alleen nog een woestenij over is en in sommige gevallen – zoals bijvoorbeeld in Spanje – zelfs letterlijk woestijn.

Dat wil niemand en het is in niemands belang. Zelfs uiteindelijk niet in het belang van de rijken der aarde die met deze landbouwuitbuiting grof geld verdienen. Ook zij zullen moeten blijven eten.

Herstel
Kan het anders als we de groeiende wereldbevolking willen blijven voeden? Vaak luidt het antwoord dat we niet ontkomen aan de huidige grootschalige landbouw. Maar als de bijen sterven, sterven wij ook. En daarom is dit een doodlopende weg. Het kan anders en het moet anders. Er zijn door heel Europa al lokale initiatieven voor het herstellen van ecosystemen, initiatieven voor regeneratieve landbouw, landbouw die de natuur heelt en die niet verder inteert op bodem, water, dieren en gemeenschappen. Landbouw die goede prijs aan boeren biedt en gezond, smaakvol voedsel aan consumenten.

Er zijn talloze alternatieven en oplossingen voor de bijensterfte. In plaats van maximalisering van het rendement per hectare grond door de inzet van steeds grotere hoeveelheden chemicaliën, de extreme focus op export, scheiding van veeteelt en landbouw, moeten we inzetten op lokaal produceren en consumeren, wisselbouw en gebruik van dierlijke mest. Daarnaast is gedragsverandering wenselijk en noodzakelijk. Minder vleesconsumptie, minder consumptie van uit monocultuur afkomstige gewassen, aanleg van voedselbossen – ‘verticale landbouw’ – meer aanleg van stadsgroen, bloemenweiden, bloemenbermen langs de wegen, ecologische verbindingszones en bijvoeren in eigen tuin. Tegels eruit, bloemen erin.

Een andere landbouw is noodzakelijk en mogelijk. Het bijengif van Bayer kunnen we missen als kiespijn. Door op 23 mei te stemmen op een partij die gif zo snel mogelijk in de ban wil doen kunnen we er samen aan bijdragen dat gezondheid, natuur en milieu ook in het Europese landbouwbeleid eindelijk de prioriteit krijgen die ze verdienen.

Geef een reactie

Laatste reacties (32)