302
17

Directeur Greenpeace Nederland

Sylvia Borren is directeur van Greenpeace Nederland. Als directeur van Oxfam Novib (tussen 1994 en 2008) voerde zij al campagnes tegen gevolgen van klimaatverandering voor ontwikkelende landen. Borren is ook co-voorzitter van de GCAP - Global Call to Action against Poverty en betrokken bij de Nederlandse Worldconnectors, die zich buigen over voedselzekerheid, migratie en gender. Profielfoto: ©Greenpeace/Beusker

Red de euro, met de duurzame economie

Co-auteur: Kelly Rigg

De euro rolt op zijn kant een berg af. Europese leiders proberen komende weekeind weer zwarte en grijze konijnen uit hun hoge hoed te toveren waarmee ze de crisis te lijf gaan, terwijl de oplossing wereldwijd steeds meer daken blauw kleurt en wieken boven land en zee laat draaien. Nederland zou voorop moeten lopen met een duurzaam herstelplan, vinden Greenpeace en Tcktcktck. Maar we lopen hopeloos achter, vinden ook de Raden voor Infrastructuur en Milieu, de OESO, de UNEP en internationaal opererende bedrijven.

Europese leiders proberen nu de oude, grijze economieën weer aan te zwengelen, tevergeefs. De jongste cijfers van de Europese Commissie voorspellen stilstand: van de zeven grootste EU-economiën zal alleen Duitsland aan het einde van dit jaar enige groei laten zien. Niet toevallig ook het eerste land dat kerncentrales uitfaseert en voorop loopt in schone energie en bijbehorende werkgelegenheid.

Duurzaamheid biedt de gunstigste vooruitzichten voor zowel economie als milieu. Groen en hernieuwbaar levert meer op. Het kabinet Rutte weet dat, maar klampt zich toch vast aan de fossiele 20e eeuw. Duurzame innovatie kost nu te veel geld, zegt premier Rutte. Ondertussen investeert dit kabinet nog vier keer meer geld in fossiele brandstoffen, dan in schone energie en houdt vast aan de plannen voor een tweede kerncentrale. Uranium, steenkool, olie zijn echter niet de groeimarkten die de Europese economie weer op de been kunnen helpen. De huidige malaise is daarom het uitgelezen moment voor de schone revolutie.

Zowel de United Nations Environment Programme (UNEP) als de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben dit jaar gepleit voor economische groei met CO2-besparende maatregelen. Internationale bedrijven en investeerders kijken verder vooruit dan ons kabinet en zijn al volop bezig met de duurzame innovaties. Sony, Nestle, Unilever en Coca Cola hebben met Europese energiebedrijven aangedrongen op verlagingen van Europese emissies. Ze eisen een duidelijk langetermijnbeleid met een hogere koolstofprijs. Dat is voor deze werkgevers – bij elkaar goed voor biljarden euro’s omzet en miljoenen banen – de manier waarop zij duurzame innovatie voor elkaar kunnen krijgen. Nederlandse banken en pensioenfondsen dringen nu ook bij overheden ook aan op klimaatbeleid. Andere Europese overheden werken aan klimaatbeleid. Nederland loopt achterstanden op.

Groene initiatieven groeien als vanzelf van onder naar boven, maar het uitfaseren van fossiele brandstoffen moet van bovenaf worden ingezet. Uitbreiding en versterking van het Kyoto-protocol, het enige wettelijk bindende mechanisme voor terugdringing van de CO2-uitstoot – is nu belangrijker dan ooit. Een aanvullend internationaal klimaatakkoord waar alle landen bij betrokken zijn, tijdens de VN-klimaatconferentie in Durban komende december, kan de zo gewenste zekerheid scheppen voor het bedrijfsleven.

Succes op de komende klimaattop levert schone groei op. Dat is winst, waar alle landen dringend behoefte aan hebben. Nieuwe manieren dienen zich aan voor het scheppen van welvaart, werkgelegenheid en kwaliteit van leven. Voer bijvoorbeeld nu de FTT (financial transactions tax) in, dan komt er geld vrij voor omscholing naar nieuwe, groene banen voor bouwers, loodgieters en elektriciens.

Premier Rutte moet temidden van economische rampspoed gaan inzien dat een succesvol klimaatakkoord in Durban meer oplevert dan kortetermijnbelangen van de vervuilende sectoren. ‘Durban’ kan de politieke en morele bekroning worden van een internationaal samenwerkingsproces. Als we erin slagen de ontwikkelingslanden bij het proces te houden en we de dynamiek van het VN-proces kunnen vernieuwen.

We kampen met meerdere crises als gevolg van een vervuilend en asociaal systeem, waar een groeiend aantal mensen zich niet meer in kan vinden. Nederland moet als eerste, zeker niet als laatste, de kansen grijpen die zich dankzij deze crises voordoen, voor een betere, groene toekomst.

Kelly Rigg is directeur van Tcktcktck.org

Geef een reactie

Laatste reacties (17)