1.320
28

Oud-minister van Milieu

Jacqueline Cramer (Amsterdam, 1951) werd in de jaren 1970 gegrepen door het rapport van de Club van Rome en heeft zich sinds die tijd sterk gemaakt voor een duurzame samenleving. In 1976 studeerde Cramer af als biologe aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna was zij als medewerkster verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze in 1987 promoveerde.

Tot 2007 was Cramer hoogleraar duurzaam ondernemen aan het Copernicus Instituut van de Universiteit van Utrecht. Daarvoor was ze achtereenvolgens hoogleraar milieumanagement aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant en bijzonder hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ook werkte ze als adviseur bij TNO. Vanaf 1999 heeft ze naast haar wetenschappelijke activiteiten een eigen adviesbureau op het gebied van duurzaam ondernemen geleid. Zij heeft vele nevenfuncties gehad, waaronder kroonlid van de Sociaal Economische Raad en diverse commissariaten.

Jacqueline Cramer maakt zich al haar leven lang sterk voor een beter milieu. Als milieuactivist, als wetenschapper, in het bedrijfsleven, en de laatste jaren in de politiek. Haar motto is ‘duurzaamheid is van iedereen’. Op Joop.nl zal ze opiniestukken schrijven over duurzaamheid, energie en politiek.

Robbert Dijkgraaf: de juiste man voor de IPCC-evaluatie

De riedel dat er gemanipuleerd wordt met onderzoeksgegevens en dat het allemaal huichelarij is, kunnen VVD en PVV in augustus, als de evaluatie is afgerond, echt niet meer afsteken.

Nog maar kort geleden heb ik als Minister een brief gestuurd aan de directeur van het klimaatbureau IPCC van de VN, Rajendra Pachauri, met een afschrift aan mijn EU-collega’s. In deze brief heb ik gevraagd om een onderzoek naar de werkwijze en procedures van het IPCC. Dit alles naar aanleiding van de discussie over de slordigheden in het klimaatrapport waar zoveel over te doen is geweest.

Gisteren werd bekend dat VN baas Ban Ki-moon opdracht heeft gegeven aan de president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, professor Robbert Dijkgraaf, en zijn Chinese collega, om te evalueren hoe het IPCC te werk gegaan is.

De Nederlandse actie om te zorgen dat slordigheden in het klimaatrapport van de Verenigde Naties snel worden opgespoord, heeft gelukkig dus gewerkt. De nadruk in het onderzoek van Dijkgraaf cum suis zal liggen op de wetenschappelijke procedures, de communicatie over de onderzoeksresultaten en het gebruik van zogenaamde grijze literatuur (niet peer reviewed). Een solide wetenschappelijke analyse dus.

Dijkgraaf benadrukte dat er geen mensen in het evaluatiepanel zullen zitten die directe belangen hebben in het IPCC. Dat er ruimte moet zijn voor uiteenlopende inzichten, en dat alles open en transparant zal gebeuren. Als de heer de Mos van de PVV of mevrouw Neppérus van de VVD nog commentaar hebben op de onafhankelijkheid van het panel, kunnen zij zich nu melden. De riedel dat er gemanipuleerd wordt met onderzoeksgegevens en dat het allemaal huichelarij is, kunnen VVD en PVV in augustus, als de evaluatie is afgerond, echt niet meer afsteken. Dan is het afgelopen met het zwartmaken van wetenschappers die naar eer en geweten hun werk doen. Daarvoor is het klimaatprobleem ook te ernstig.

De aanpak van het klimaatprobleem komt vast prominent aan bod in de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamer. Want ondanks alle commotie over slordigheden in het duizenden pagina’s tellende klimaatrapport staat de hoofdconclusie nog steeds recht overeind: de mens levert zeer waarschijnlijk een belangrijke bijdrage aan de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen. We moeten dus doorgaan met energie besparen, duurzame energie toepassen en de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Dat is goed voor het klimaat, goed voor onze energievoorziening van de toekomst, goed voor de mondiale biodiversiteit en beter voor onze leefomgeving.

We waren als Kabinet Balkende IV al een eind op streek. Voor deze zomer zouden we extra maatregelen nemen, want om de doelen voor 2020 zeker te stellen moeten er vrijwel zeker een paar tandjes bij. Eind april zou de evaluatie van het Nederlandse klimaatprogramma ‘Schoon en Zuinig’ in de Tweede Kamer worden besproken. Alle extra maatregelen die per sector nodig zijn, staan  daarin vermeld. De behandeling hiervan is door de Tweede Kamer niet controversieel verklaard. Dat is mooi. Maar de informatie moet wel eerder beschikbaar zijn dan eind april. Anders zijn de verkiezingsprogramma’s al gedrukt. Het is te hopen dat de schrijvers van de verkiezingsprogramma’s de lijst van extra maatregelen als basis gebruiken. Want dat maakt concreet wat politieke partijen daadwerkelijk bereid zijn te doen om het klimaatprobleem op te lossen. En dan is het woord vervolgens aan de kiezer op 9 juni.

Geef een reactie

Laatste reacties (28)