1.094
32

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Rouvoet is nooit links geweest, laat staan “te links”

Hij is authentiek. Hij is origineel. Hij is interessant. Hij heeft altijd iets te melden om over na te denken

André Rouvoet zegt de politiek vaarwel. Dat is jammer. Daardoor wordt een authentiek geluid straks minder gehoord. De aftredende leider van de CU noemde zijn levensbeschouwing altijd christelijk-sociaal. Dat is een goede omschrijving van wat hem beweegt. En wat het altijd de moeite waard maakte om naar hem te luisteren.

Naar verluidt moet hij vertrekken omdat de achterban de koers van de fractie te links en te socialistisch vindt.

Dat slaat de plank mis. Net zo min als de ChristenUnie is André Rouvoet links. Zij zijn in scherpe tegenstelling tot het huidige CDA hoedster van Abraham Kuypers gedachtengoed.

Kuyper, de grondlegger van het christelijk partijwezen in Nederland, was fel gekant tegen het liberalisme. Niet alleen verkwanselde dit het geloof, het leidde ook tot versplintering van de samenleving. Met zijn nadruk op de individuele vrijheid gaf het liberalisme een vrijbrief aan egoïsme en het najagen van het eigenbelang. Dan bleven er veel te veel achterblijvers langs de kant van de weg liggen. Als hij nog geleefd had, zou Kuyper dáár de oorzaken van de kredietcrisis in hebben gezocht en nergens anders in.

Volgens Kuyper was de kleinste eenheid van de maatschappij niet het individu maar het gezin, dat geleid werd door een vriendelijk maar vasthoudend huisvader die de normen en de waarden van de kerk en de maatschappij vriendelijk doch beslist handhaafde. Bij elkaar vormden deze gezinnen een samenhangende gemeenschap waarin ieder zijn toegewezen plaats had en daardoor nooit in de verdrukking kon komen. Daar voegde hij veel bijbelse noties aan toe over goed rentmeesterschap en een overheid die haar beperkingen kent maar wel maatschappelijke verbanden ondersteunt en bevordert. Een goede regering coördineert en ondersteunt op afstand terwijl de burgers in gezamenlijk verband elkaar de hand geven en uit het moeras trekken als dat nodig is, want in een organische samenleving wordt niemand aan de maatschappelijke verdrinking prijs gegeven.

Hoe logisch is het in dit verband dat de moderne hoeder van Kuypers erfgoed  juist minister werd voor gezinszaken. André Rouvoet is helemaal niet links, laat staan “te links”. Juist daarom zal zijn scherpe geest en zijn welsprekendheid in de kamer zeer worden gemist. Hij is niet links. Hij is authentiek. Hij is origineel. Hij is interessant. Hij heeft altijd iets te melden om over na te denken.

Hij kon wel eens burgemeester van Barneveld worden. Daar mogen ze op de Veluwe zich dan nu vast over in de handen knijpen.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (32)