1.114
40

Hoofdredacteur Duurzaamnieuws.nl

Peter van Vliet is oprichter van stichting iNSnet (2005) en hoofdredacteur van Duurzaamnieuws.nl. Ziet zichzelf het liefst als aanjager van duurzaamheid en de daarbij behorende transitie. Vanuit de stichting was hij betrokken bij het opzetten van initiatieven, zoals het Platform voor Duurzame en Solidaire Economie, de Zonvogel, Repair Cafe, de Ecologische Voetafdruk. Vanuit Duurzaamnieuws.nl houdt hij actief de vinger aan de pols van duurzaam Nederland (en wat zichzelf daartoe wil rekenen). Zijn visie op duurzaamheid is breed: een grondhouding, waaruit zorgvuldig en duurzaam handelen voortkomt dat voorkomt dat we telkens weer crises veroorzaken. Hij is opgeleid in marketing, communicatie, cultuurwetenschappen en milieukunde en was voor het oprichten van de stichting zelfstandig ondernemer / uitgever.

Samen lossen we de crisis op

Inbreng vanuit de samenleving is niet gewenst en het negeren van de democratie is kennelijk een van de botte keuzes van het kabinet

Er lijkt geen einde aan het kringetje te komen: we zitten in een crisis, hebben een regering die de zaak alleen maar verergert, die vervolgens alle steun van de bevolking verliest en desondanks stug doorgaat met het nemen van bewezen verkeerde maatregelen. De peilingen van afgelopen week laten nog maar 23% steun zien voor de regeringspartijen VVD en PvdA, en een onwerkbare splijting van de rest van het politieke veld.

Niet dat het enige indruk maakt in Den Haag; minister Jeroen Dijsselbloem vertelt op Lowlands dat hij geen gemakkelijke weg uit de crisis ziet, maar alleen één van botte keuzes en harde beslissingen. Waar die toe leidt weten we inmiddels. En in Trouw melden VVD en PvdA dat ze vanaf nu alléén verder zoeken naar de 6 miljard euro die volgens hen nog bezuinigd moeten worden, zonder de oppositie. Oftewel, inbreng vanuit de samenleving is niet gewenst en het negeren van de democratie is kennelijk een van die botte keuzes.

Kortom, een duurzame en solidaire samenleving is verder weg dan ooit en een val van dit kabinet brengt ons alleen maar van de regen in de drup.  Misschien dat er nog wat hoop gloort in een jarenlange formatie zonder regering; dat heeft België ten slotte meer opgeleverd dan wij nu hebben.

Kunnen we het zelf doen? Er zijn in dit land al honderden organisaties en honderdduizenden mensen bezig met wat zo mooi sociale vernieuwing heet. Ver weg van Den Haag (ten minste, in politieke zin) wordt in eigen buurt en plaats gewerkt aan waardevolle projecten die wel degelijk resultaten opleveren op het gebied van werkgelegenheid, welzijn, zorg, onderwijs. Daar wordt door burgers, organisaties en gemeenten samen kennis en inzet omgezet in echte duurzame waarde en welzijn.

Het kan! Met al die mensen en met een gedegen plan lossen we samen de crisis op: we verzamelen de voorbeelden en ideeën, kiezen daar de beste uit en stellen daarmee een programma op dat breed in de samenleving wordt gedragen.

Dat programma bieden we aan de politiek aan. De partij of coalitie die zich hieraan verbindt weet bij voorbaat dat ze daarmee brede steun verwerft.

Zo kan de ‘Wisdom of the Crowd’ laten zien wat ze waard is. Met een website en de inzet van een kundige club betrokken Nederlanders kunnen we samen praktisch inhoud geven aan sociale vernieuwing.  Nederland economisch en sociaal gezond en duurzaam voor ons allemaal.

Wie er iets van vindt mag dat hier melden. Wie mee wil doen stuurt een mailtje naar ikdoemee@duurzaamnieuws.nl

Dit artikel staat ook op Duurzaamnieuws.nl

Geef een reactie

Laatste reacties (40)