Laatste update 11:12
3.674
71

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Schippers leidt aandacht van zorgproblemen af met anti-islamitische ketelmuziek

Van o.a. de toenemende zorgvermijding onder patiënten die het eigen risico niet meer op kunnen brengen

Allah bestaat niet. De koran is samengesteld uit teksten die de profeet Mohammed tijdens zinsbegoochelingen onder ogen dacht te krijgen. Ik ga er niet van uit dat hij de boel belatafelde. Trances en bezetenheid zijn menselijke bewustzijnstoestanden waarnaar door de moderne wetenschap al lange tijd onderzoek is gedaan.

Mohammed zal oprecht geloofd hebben dat wat in werkelijkheid uit het diepst van zijn eigen wezen opwelde, hem werd aangereikt door de almachtige God, al dan niet met een rol voor de engel Gabriël. Nog steeds raken overal op de wereld mensen die daar gevoelig voor zijn bevangen door djinns, orixa’s of gewoon door de Heilige Geest. Wie wil zien hoe dat werkt, bezoek de pinkstergemeente, die in eigen stad of dorp gegarandeerd te vinden is. Dat is de Heilige Geest niet die daar neerdaalt. Dat komt uit de schokkende en snikkende gelovigen zelf.

Nogmaals: wat Mohammed overkwam is allemaal rationeel verklaarbaar maar levert geen enkel bewijs voor het bestaan van enige God, Allah incluis. Dat is trouwens – voor de zekerheid – gewoon de God van Abraham Izaäk en Jacob, die ook door de joden en de christenen wordt vereerd. Waarom schrijf ik dit op?

Dat komt omdat ik dit volgens de minister van volksgezondheid Edith Schippers niet meer zou durven. Zij heeft in de Rode Hoed de H.J. Schoo-lezing gehouden, genoemd naar een conservatieve journalist die in de jaren negentig van de vorige eeuw door velen als een orakel werd gezien. Zij hield een bekend verhaal:

Nederland wordt ondermijnd door de salafistische islam die langzaam maar zeker het licht van de vrijheid dooft. Kijk maar naar alle cabaretiers en publicisten die liever hun mond houden over de islam omdat kritische opmerkingen of karikaturen tegenwoordig niet meer zouden kunnen.

Schippers riep daarom op tot een nationale coalitie om onze cultuur, vrijheden en verworvenheden te beschermen. Zij stelde onder meer voor om geldstromen vanuit Turkije en het Midden-Oosten naar moskeeën en andere islamitische organisaties te verbieden. Is dat haalbaar? Natuurlijk is zo’n ministerieel plannetje haalbaar.

De bekende liberaal Vladimir Poetin heeft niet-gouvernementele organisaties in zijn Russische Rijk verboden geld uit het buitenland aan te nemen. Hij wil vast wel een pdf’je met de daarvoor noodzakelijke wetsteksten naar mevrouw Schippers mailen.

Ook moest de minister vaststellen dat de feministen in het bijzonder het vreselijk lieten afweten. Waarom deden zij niets om hun islamitische zusters te bevrijden die achter voordeuren worden opgesloten en alleen aan alle kanten door lappen aan het oog onttrokken de straat op mogen? Niet maakte de bewindsvrouwe duidelijk waarop die beschuldiging nu was gebaseerd.

Een opsomming van feministen die de islamitische vrouwen achter hun voordeur lieten zitten, kreeg haar publiek niet te horen. Evenmin werd duidelijk wat zij – tenslotte minister – allemaal aan concrete maatregelen had ingevoerd om deze onderdrukte vrouwen uit hun huizen te halen.

Een beetje staan te galmen in een aan de eredienst onttrokken kerk kunnen wij allemaal. Het gaat om actie en actie om tot de zo noodzakelijke bevrijding van deze onderdrukten over te gaan, daarover zwijgt Den Haag in alle talen.

Schippers riep de vluchtelingen overigens tot getuige aan. Zij riskeerden  hun leven om hier naar toe te komen, sprak zij voor de microfoon van BNR  Nieuwsradio. Ook hield zij staande dat “onze” cultuur superieur was aan  alle anderen, een bewering die wij eveneens kennen uit de mond van  islamistische predikers.

Het buitensluiten van mensen met een andere  cultuur wees de minister overigens af. Ergens moeten de spin doctors die  de tekst doornamen gedacht hebben dat dit allemaal zonder  ontsnappingsroute niet kón dat er toch iets tussen gefrommeld moest worden dat enigszins naar liberalisme rook.

Het was dan ook alleen maar ketelmuziek voor de verkiezingen. Het is wel handig voor een minister van Volksgezondheid om met het creëren van angstbeelden rond de islam de aandacht af te leiden van de feiten rond haar beleid, de toenemende zorgvermijding bijvoorbeeld onder patiënten die het eigen risico in de zorg niet meer op kunnen brengen. Schrijnende voorbeelden daarvan waren maandagavond in de talkshow van Jeroen Pauw te zien.

Om dit soort nare feiten onder het tapijt te houden – denk ook aan de werkloosheid, de leeftijdsdiscriminatie, de woningnood – zetten politici bevolkingsgroepen tegen elkaar op, liever dan hun verantwoordelijkheid te nemen.

Bij de baard van de Profeet, het begint hier steeds meer op Ankara te lijken.

cc foto: abject


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (71)