4.357
123

Kunstenaar

TINKEBELL is kunstenaar. In 2005 studeerde zij af aan de afdeling design van het Sandberg Instituut te Amsterdam. In 2004 verkreeg ze landelijke bekendheid met een handtas die zij gefabriceerd had van het bont van haar eigen kat. Begin 2008 deed ze opnieuw van zich spreken met de tentoonstelling Save the pets, waarbij ze in galerie Masters in Amsterdam, 95 hamsters tegelijk liet rondlopen in zogenaamde hamsterballen. Zij wilde hiermee laten zien hoe mensen omgaan met hun huisdieren. Haar werk leverde meermalen een storm aan publiciteit en kritiek op, inclusief haatmail en doodsbedreigingen. Een deel van deze haatmail en doodsbedreigingen werden gepubliceerd in het boek Dearest TINKEBELL uit 2009. Ook publiceerde zij het boek 'De Duitsers zijn uitgeschakeld'. In 2018 publiceerde ze een boek over haar ervaringen in het Japanse kernrampgebied: Het gevaar van angst – hypochonderen in Fukushima.

Schuldig zijn als kind, vanwege je vader

Tinkebell over hoe het recht zelf onrechtvaardig is ... In Nederland is iedereen onschuldig tot het tegendeel bewezen is? Nee, niet iedereen. ... Maandagavond demonstratie tegen uitzetting Gláucio (13) en Márcia (18)

Wat ik altijd dacht, is dat we hier als land een hele duidelijke afspraak over hadden gemaakt. Wat ik altijd dacht, is dat we er zelfs trots op waren. Dat het hier wél eerlijk gaat. En rechtvaardig. En we tikken regelmatig andere landen op de vingers. Landen waar mensen zonder eerlijk proces worden gestraft. Waar onschuldigen vastzitten. Of erger.
Nee, bij ons is het anders. Hier in Nederland is niemand schuldig tótdat dat is bewezen.

Dacht ik.

Maar ik had het mis en ik voel me eerlijk gezegd behoorlijk voor de gek gehouden. Er bestaan hier in ons mooie rechtvaardige Nederland namelijk wel degelijk gevallen van mensen die worden gestraft op slechts een verdenking. Sterker nog. Er zijn hier in Nederland gevallen van mensen die worden verdacht van zaken waar onvoldoende bewijs voor te vinden is om ze te kunnen vervolgen. Maar omdat de verdenkingen zo gruwelijk zijn, ontnemen we deze mensen hun rechten. Voor de zekerheid. En die van hun onschuldige kinderen ook.

We noemen deze uitzondering op ons rechtvaardig handelen het ‘1F-beleid’. Wat dat is? Heel in het kort (en ok, een beetje versimpeld, want het is een complexe aangelegenheid die ook per land van gebeurtenis weer net iets anders werkt): Een ‘1F-status’ (refererend aan artikel 1F van het VN vluchtelingenverdrag) krijg je op het moment dat je er van wordt verdacht mógelijk iets te maken te hebben (gehad) of er mogelijk van op de hoogte bent dat anderen iets te maken hebben gehad met oorlogsmisdaden. Let op, de mogelijkheid of het vermoeden van de mogelijkheid is hier voldoende. Dan verliest een persoon onmiddellijk al zijn of haar rechten en geldt een omgekeerde bewijslast. Met andere woorden: dan wordt een persoon schuldig verklaard tót hij of zij, zijn of haar onschuld heeft bewezen. Er wordt dan door de Nederlandse overheid/het openbaar ministerie geen onderzoek gestart naar de achtergrond van deze persoon. Dit moet door de persoon zelf worden gedaan. Deze persoon verliest al zijn of haar rechten totdat onschuld is bewezen.

Voor ik hier direct alléén maar in de aanval ga (het moge duidelijk zijn dat ik het zeer oneens ben met deze gang van zaken), er is zeker wel iets voor te zeggen. We willen namelijk geen oorlogsmisdadigers opvangen in ons land. Of om het nog schrijnender te beschrijven: er zijn gevallen geweest waarbij mensen die naar Nederland zijn gevlucht omdat ze in het land van herkomst werden gemarteld, hier in het asielzoekerscentrum ineens oog in oog kwamen te staan met hun beulen. Een zeer onwenselijke situatie.

Je zou kunnen stellen (en dit wordt in de praktijk ook gesteld) dat het onmogelijk is om na te gaan wie wel en wie niet heel erg of een beetje fout was in een oorlog. Oorlogssituaties zijn altijd complex, dossiers vaak vernietigd, regimes zijn corrupt. Wanneer je dan zeker wil weten dat je geen mensen met bloed aan hun handen in ons land laat wonen, kan je het beste maar gewoon iedereen uitzetten van wie een vermoeden bestaat dat ze mogelijk iets met die ellende te maken hadden. De prijs hiervoor is dan wel dat je hoe dan ook óók onschuldigen zal straffen.

Er geldt een omgekeerde bewijslast, dus onschuldigen zullen hun onschuld zélf moeten bewijzen. Maar als schuld al haast niet valt te bewijzen, hoe bewijs je dan je onschuld? Ik denk dat we hier te maken hebben met een zeer onwenselijke situatie. Ik denk dat de prijs van het oppakken en weren van misdadigers nooit mag zijn dat je onschuldige burgers hun rechten afneemt. En ja, ik besef maar al te goed hoe vreselijk ingewikkeld en kostbaar het is om individuele zaken die zich vaak al jaren geleden hebben afgespeeld te onderzoeken. Toch lijkt het me rechtvaardig om op zijn minst naar een tussenvorm te zoeken. Dat je mensen bijvoorbeeld zelf het onderzoek naar hun achtergrond laat bekostigen. Nogmaals, het is complex en de moeilijkheid en de situatie verschilt per land, maar wat vooral van belang is hier, is dat hoe we het nu hebben geregeld ingaat tegen de afspraak die we hebben gemaakt: niemand is schuldig totdat dit is bewezen.

We móeten hier dus nog een keer naar kijken.

Want wat voor situaties krijg je dan? Nou, bijvoorbeeld dat twee kinderen, Márcia(18) en Gláucio(13) -Marcia op haar derde met haar ouders vanuit Angola naar Nederland gevlucht, Gláucio in Nederland geboren- om 7 uur in de ochtend uit hun bed werden gelicht, samen met hun ouders in detentie werden gezet en deze week worden gedeporteerd naar een land dat ze niet kennen. Waarom? Omdat hun vader in het leger heeft gezeten en daardoor automatisch wordt verdacht van oorlogsmisdaden, hij het tegendeel niet kan bewijzen en omdat kinderen van verdachten volgens dit beleid evengoed onder de 1F-regel vallen en daarmee dus geen rechten hebben. Op niets.

Vanavond is er een demonstratie tegen deze uitzetting.

Ik ga er heen. Ik hoop u daar te zien.

18.30 uur verzamelen aan de Richelleweg 13, te Soesterberg.

Meer info: Defence For Children


Laatste publicatie van Tinkebell

  • Het gevaar van angst

    Hypochonderen in Fukushima

    2018


Geef een reactie

Laatste reacties (123)