3.147
98

Columnist

Chris Dorsman columnist, opiniemaker. Heeft o.a geschreven voor de liberale website Jalta en bijdragen voor De Kanttekening.

SP kiest steeds openlijker voor salonsocialisme

De partij stond ooit voor democratische waarden, gelijkwaardigheid, strijd tegen onrecht en voor internationale solidariteit.

Beste bestuur van ROOD, kameraden,

cc-foto: LoggaWiggler

Ik richt me in deze open brief niet alleen tot jullie, maar ook tot anderen binnen en buiten de partij.

Dit omdat er verontrustende ontwikkelingen aan de gang zijn die niet alleen jullie raken maar feitelijk ook de linkse strijd in Nederland.

Jullie zijn het hopelijk met mij eens dat SP, jullie moederpartij, een visie had over hoe het eerlijker moest zijn en worden. Ik zeg had. Omdat de partij zich steeds meer afzijdig houdt van de realiteit die een steeds groter groep Nederlanders raakt en/of in de toekomst (harder) zal raken.

Dit gebrek aan visie is niet alleen te zien in de vorm van verkiezingsuitslagen en de jarenlange decimering van het aantal leden. Ook de verziekte sfeer binnen de partij laat een spoor van dood en verderf achter. Het laatste wapenfeit: de ideologische strijd waar de partij kennelijk voor gekozen heeft.

De partij stond ooit voor democratische waarden, gelijkwaardigheid, strijd tegen onrecht en voor internationale solidariteit. Nu lijken de zogenaamde ‘carrièrepolitici’ de scepter in de partij te zwaaien. De onderschrijving vanuit eigen partij-ideologie, beschreven in ‘Heel de Mens’, lijkt niets meer dan een lichte potloodstreep te zijn. Men lijkt steeds openlijker te kiezen voor het ‘salonsocialisme’.

De interne kritiek, waar de partij al sinds jaar en dag een probleem mee heeft, heeft geen plek. En in die ideologische strijd wordt niets en niemand gespaard. Jullie hebben dit helaas al mogen ondervinden. Ook facties van het Marxistisch Forum- en Communistisch Platform ondervonden de hardvochtige en ondemocratisch behandeling. Het draait alleen maar om het uitschakelen van ideologische tegenstanders in plaats van het aangaan van de dialoog.

En dat is pijnlijk. In de eerste plaats voor iedereen die hart heeft voor het democratisch socialisme. Maar ook voor links Nederland als geheel.

We hebben behoefte aan een partij die met beide benen in de samenleving staat. Die niet alleen luistert naar ‘wat er op straat’ leeft, maar ook om zich heen kijkt naar wat er in de wereld gebeurt. Die vanuit het socialisme het juiste antwoord formuleert dat uiteindelijk ook perspectief biedt. En die vanuit dezelfde ideologie ook de democratische waarden onderschrijft en bewaakt.

Jullie kunnen het verhaal over de postbodes en de schoonmakers wel dromen. Maar ik denk dat er ook ruimte gemaakt moet worden voor andere verhalen. Zoals de slachtoffers van de automatisering. De klimaatverandering die op ons allen afstevent. De slachtoffers van sociaal-maatschappelijke, economische en culturele ongelijkheid die nog steeds elke dag, uur, minuut en seconde vallen. En de vele oneindige oorlogen die door de NAVO ontketend worden en bijna altijd eindigen in instabiele situaties waar de lokale bevolking onder lijdt. Ook dit moet verteld worden.

Er is meer dan genoeg om als socialistische partij op te richten. Maar helaas lijkt jullie ex-moederpartij zich enkel met het kapitaal – de rechtse partijen zoals CDA en VVD – in zee te willen gaan. Iets wat nog niet eens heel lang geleden ondenkbaar was.

Het is daarom dat ik een beroep doe op jullie om samen met iedereen die ROOD goed gezind is, actief na te denken over het opzetten van een nieuwe socialistische partij. Dit omdat ik denk en vind dat er een nieuwe vorm van socialisme nodig is om het tij te keren. Die nieuwe politiek is naar mijn mening niet te bewerkstelligen vanuit oude ideeën.

Als je met elkaar samenwerkt dan bereik je altijd veel meer. Iedere echte socialist weet dit.

Ik wens jullie veel wijsheid toe.

Geef een reactie

Laatste reacties (98)