1.958
16

Docent en publicist

Pascal Cuijpers is docent beeldende vorming en faalangstreductietrainer op een middelbare school. Daarnaast is hij publicist en auteur. Hij schrijft columns en opiniestukken over onderwijs en de maatschappij voor o.a. dagblad De Limburger, de Nationale Onderwijsgids en Joop. Tevens verschijnen zijn artikelen regelmatig in diverse landelijke dagbladen en onderwijsmagazines. Van zijn hand verschenen eerder de educatieve scheurbundel '200 Dagen School & Scheuren!' en de onderwijsbundels 'Leraren hebben meer vakantie dan mensen die werken' en 'Leraren zijn net echte mensen'. In september 2020 verscheen zijn nieuwe boek 'Woordenwisseling', waarin hij correspondeert en in gesprek gaat met 24 BN'ers over onderwijs, carrières, passies en het leven.

Staken zorgt voor hogere werkdruk in het onderwijs

We moeten zoeken naar een positief geladen alternatief dat wél effect heeft

Het nieuwe schooljaar is slechts een paar weken jong en de media berichten alweer als vanouds op de voorpagina’s over de problemen in het onderwijs. Zoals bijvoorbeeld over het ad hoc ingevoerde Passend Onderwijs. Een naam die, volgens de schrijvers van de stukken, geen recht doet aan de uitvoering ervan.

Docenten doen echter hun best om de juiste zorg aan de leerlingen te bieden zodat eenieder zo optimaal mogelijke kansen krijgt. Daarnaast hebben de eerstejaars ‘basisbeurs-loze’ studenten hun toekomstperspectieven niet laten vergallen door de radicale nieuwe wet. Die er zomaar voor zou kunnen hebben gezorgd dat er minder studenten hun gedroomde studie als een no-go area hebben gecategoriseerd. Dit alles puur vanwege het uitblijven van keiharde euro’s. En waar blijft de staatssecretaris van Onderwijs met zijn excellente plannen om de randvoorwaarden te optimaliseren voor eenieder in het beroepsveld dat onderwijs heet? Hij is stoïcijns selectief gebleken en bekijkt dan ook enkel het topje van de (onderw)ijsberg in zijn eenzijdige zoektocht naar excellentie.
Docent Jelmer Evers pleitte onlangs, na zoveel kommer en kwel in het hedendaagse onderwijs, dat het nu écht tijd is voor actie. Ondoordacht gaan staken heeft echter geen zin. Docenten kunnen beter tijdelijk geen lessen geven en gezamenlijk tijd vrijmaken voor het verbeteren van het onderwijs door meer tijd voor het proces erachter te creëren, onderwijst hij. Ik ben het dan ook met hem eens wat betreft zijn visie op de ondoelmatigheid van staken in een volle Arena, waar men al leuzen roepend in polonaise een eensgezindheidgevoel probeert te forceren richting het ‘onderwijsfoob’ lijkende Den Haag. Die tijd kan immers wel beter besteed worden! 
Maar daar zit ‘m meteen ook de pijn wat betreft het werken in het onderwijs en de bijbehorende betrokkenheid van haar werknemers. Docenten zijn plichtsgetrouw van aard, hebben hart voor de zaak én hun leerlingen. Dat een staking dan ook maar moeizaam van de grond komt zelfs ondanks initiatieven van de vakbonden, heeft dan ook te maken met deze typische bevlogenheid en de tijdsdruk die docenten ervaren. Het lesrooster en de tijdsplanning zijn immers heilig. Daarnaast is stilstand achteruitgang. Uitval is achterstand. En achterstand is vanzelfsprekend weer meer werk, voor de docent én de leerlingen. Je kijkt dus wel uit om ziek te worden, laat staan om te gaan staken! 
Het komt er in de basis dus op neer dat de facetten die ons onderwijs serieus en urgent maken, kunnen worden aangepast aan het nu. Bijvoorbeeld door voor docenten tijd vrij te maken voor het uitwerken van diepgang in de lesstof in de vorm van meer gepland overleg, verbetering van lessen en het ontwikkelen van lesmethodes. Massaal staken heeft daarbij echter een averechts effect. Het zoeken naar een positief geladen alternatief echter wel. Zoals doelgericht deze taken aanpakken die nu soms door de heersende werkdruk en volle agenda’s lijken onder te sneeuwen. Het enige wat docenten dan ook graag zouden willen zien is een stukje erkenning van hogerhand, geboden in de vorm van meer tijd, minder uren en een betere spreiding over het schooljaar. Het is alleen zo sneu dat hier waarschijnlijk (nog steeds) niet naar wordt geluisterd. Zelfs niet door middel van een groots opgezette landelijke staking. 

Laatste publicatie van PascalCuijpers

  • Woordenwisseling

    Correspondentie met 24 BN'ers

    september 2020


Geef een reactie

Laatste reacties (16)