1.461
49

Tweede Kamerlid SP

Jasper van Dijk (1971) is Tweede Kamerlid voor SP. Hij is politicoloog en was docent en daarna fractiemedewerker in Tweede Kamer en Europees Parlement. In 2006 was hij raadslid in Amsterdam. In de Kamer is hij woordvoerder hoger onderwijs, cultuur, media en defensie.

Steun De Nieuwe Universiteit!

'Bestuurders dienen zich verre te houden van commerciële activiteiten en geldverspillende vastgoeddeals. Een universiteit is geen bedrijf'

De actiegroep De Nieuwe Universiteit strijdt voor meer inspraak en democratie in het onderwijs. De SP steunt dat volledig. Het protest, dat begon op de Universiteit van Amsterdam, staat voor een breed gedeeld onbehagen over het gebrek aan democratie in het onderwijs. Bestuurders zijn oppermachtig; studenten en docenten hebben het nakijken. Het landelijk beleid van de regering is bovendien doordrenkt met rendementseisen, waardoor scholen en universiteiten op prestaties en diploma’s worden afgerekend in plaats van op kwaliteit.

Veel mensen willen afrekenen met deze afrekencultuur, waarbij het onderwijs steeds meer lijkt op een soort ranking the schools. In plaats van concurrentie en rendement, moet het gaan om kritische vorming en verdieping. Bestuurders dienen zich verre te houden van commerciële activiteiten en geldverspillende vastgoeddeals. Een universiteit is geen bedrijf, maar een broedplaats voor kritische studenten en onderzoekers.

Schimmige benoemingen
De bezetting van het Maagdenhuis heeft binnen enkele dagen een enorme discussie losgemaakt over de vraag van wie de universiteit nu eigenlijk is: van bestuurders en managers, of van studenten en docenten? De krampachtige reactie van bestuurders op de bezetting is veelzeggend: zij hebben geen binding meer met hun eigen mensen. Hun draagvlak staat zwaar ter discussie. Alleen al daarom zou het goed zijn om een eind te maken aan de schimmige benoemingen van bestuurders uit het welbekende old boys network. Een rechtstreekse verkiezing garandeert binding met personeel en studenten.

Het is goed dat dit debat op alle universiteiten wordt gevoerd en ook daarbuiten. Want het onbehagen over gebrekkige inspraak, over bureaucratisering en oppermachtige managers, speelt op veel meer plaatsen. We herkennen de volgende actiepunten, die we als SP ook in de Tweede Kamer bepleiten:

– Meer inspraak en zeggenschap voor studenten en docenten
– Democratische verkiezing van het universiteitsbestuur
– Stoppen met rendementseisen en afrekencultuur in het onderwijs
– Meer vaste contracten in plaats van tijdelijke aanstellingen
– Geen commerciële activiteiten van universiteiten en transparantie over geldstromen
-Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek

Laat de bezetting van het Maagdenhuis het begin zijn van een brede beweging die opkomt voor meer zeggenschap van onderop. Want dat oude topdownbestuur, zonder enige binding met de werkvloer of collegezaal, dat heeft zijn beste tijd gehad.

Geef een reactie

Laatste reacties (49)