1.228
20

Filosoof en architect

Aad Breed is afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam, en later als filosoof (politieke en sociale filosofie) aan de universiteit van Utrecht. Als filosoof schreef hij drie boeken over 'taal'. Als architect legde hij samen met Treffers en Wever via Roel van Duyn in de jaren negentig de gemeente Amsterdam een plan voor om de ringweg A10 te overbouwen als alternatief voor IJburg. Via een referendum heeft de gemeente besloten IJburg te bouwen. Later werkte hij samen met BAM in Haarlem een plan uit om de ringweg te overbouwen, hetgeen werd afgewezen, omdat ik een te onbekende architect zou zijn. Momenteel is hij bezig met het ontwerpen van een piramidestad voor 100.000 inwoners in Jinan (China).

Stop beloning kapitaal van multinationals en banken, beloon arbeid

Wereldwijd komen onze overheden nu voor een belangrijke keuze, want over 35 jaar is die keuze niet meer mogelijk

Gelijkheid is niet te bereiken met belastingmaatregelen, zoals Piketty beweert of economische groei via banen, zoals onze economen, journalisten, filosofen en overheden beweren. Integendeel, gelijkheid is wereldwijd uitsluitend en alleen te bereiken, als mensen niet meer afhankelijk zijn van een baan. Ze zijn pas gelijk en vrij, als iedere wereldburger vóór zijn dertigste beschikt over een fatsoenlijke schuldenvrije woning en elke dag voldoende voedsel, kleding en energie, zonder dat zij een baan hebben. Want alleen dan hoeven zij hun arbeid niet langer meer te verkopen aan de rijkeren en lossen we de wereldwijde armoede op en daarmee ook de roofbouw op de natuur.

De gerichtheid van onze overheden op “banen, banen en nog eens banen” bevordert de ongelijkheid juist. Het is een volstrekte utopie, dat onze overheden voor alle wereldburgers een baan zouden kunnen organiseren, die zoveel geld oplevert, dat alle mensen op de wereld daarmee een fatsoenlijke woning kunnen huren en levenslang voedsel, kleding en energie zouden kunnen kopen. Het is een idiote gedachte, die door goedbedoelende mensen als Rutte, Samson, Roemer, Obama, Poetin enz. toch wereldwijd wordt gepropageerd. Alle politieke partijen van zowel links als rechts hebben hetzelfde zinloze doel, namelijk “banen”, die alleen maar de multinationals en banken rijker maken. Willen we ooit gelijkheid, dan is alle gepraat in de Tweede Kamer over economisch groei, banen en belastingmatregelen volkomen zinloos, want daarmee bevorder je juist de wereldwijde armoede en roofbouw op de natuur. En of een regime nou democratisch, links, rechts of dictatoriaal is, het brengt ons niets dichter bij de oplossing voor de ongelijkheid.

Willen we de ongelijkheid oplossen, en daarmee ook de wereldwijde armoede en roofbouw op de natuur, dan moeten onze overheden zich helemaal niet richten op “banen, banen en nog eens banen”, maar het beloningssysteem omdraaien. Niet langer het kapitaal van multinationals en banken belonen, maar juist de arbeid. Het is vergelijkbaar met de bouw van St. Petersburg, waar in 25 jaar 100.000 dwangarbeiders tijdens de bouw zijn gestorven van de honger en ellende, terwijl de tsaar, die productief er niets aan had gedaan, beloond werd met het bezit van de stad. Kan het gekker? Bij de bouw van piramidesteden gaat dat precies andersom. Niet de tsaar wordt beloond met het bezit van de stad, maar de dwangarbeiders, die de stad echt gebouwd en het land echt bebouwd hebben. 

Het overal scheppen van banen is niet alleen utopisch, maar ook nog eens heel erg schadelijk, terwijl de arbeider onafhankelijk maken van banen juist heel gemakkelijk te realiseren is. Het zou wereldwijd een politieke omwenteling betekenen.

Het werkt heel erg nuchter als volgt: In tegenstelling tot het overal scheppen van banen, moeten alle overheden over de hele wereld in de buurt van achterstands- of sloppenwijken met veel werklozen, 6 hallen bouwen van 100 x 200 meter, waar onbetaalde werklozen vrijwillig werken onder leiding van betaalde vaklui. Eén daarvan is bestemd voor het aan de lopende band maken van het Plantlab-voedselsysteem voor de stadslandbouw. In de andere 5 hallen worden aan de lopende band alle losse elementen van dergelijke steden geproduceerd, zoals de funderings- en constructie-elementen (zoals parkeergarages geproduceerd worden), gevelsluitende elementen, complete inschuifbare woningen (zoals chalets geproduceerd worden), trappen, liften, enz., die later door een groep onbetaalde werklozen in het werk zodanig gemonteerd worden, dat een complete piramidestad van 10.000 tot 100.000 inwoners ontstaat. In bijvoorbeeld een stad van 30.000 woningen (100.000 inwoners) kun je 15.000 werklozen na 5 jaar werken belonen met een basisinkomen-in-natura, t.w. een schuldenvrije woning en levenslang gratis voedsel, kleding en energie. De andere 15.000 woningen worden verkocht aan mensen met een baan tegen een zodanig prijs dat alle door de overheid voorgefinancierde kosten kunnen worden terugbetaald. Zij hebben vanaf het eerste moment levenslang voedsel, kleding en energie, maar moeten hun hypotheek op het huis in 30 jaar afbetalen.

In de komende 35 jaar moeten er nog voor 4.5 miljard armen fatsoenlijke woningen worden gebouwd, d.i. 100.000 woningen per dag. Lukt dat niet, dan woont in 2050 de halve wereldbevolking in sloppenwijken. Overal is dan honger, oorlog, criminaliteit en vluchtelingen.

Wereldwijd komen onze overheden nu voor een belangrijke keuze, want over 35 jaar is die keuze niet meer mogelijk. Ze zullen nu moeten kiezen voor:

1: Pal gaan staan voor de multinationals en banken, die via banen de allerarmsten en natuur mogen blijven uitbuiten, zoals ze al eeuwen gedaan hebben. De ongelijkheid of huidige klimaatverandering nemen ze op de koop toe. Volgens Rutte zullen we moeten kiezen tussen “banen of het klimaat”. En daar heeft hij gelijk in. 
2: Pal gaan staan voor de allerarmsten en zorgen, dat zij zonder baan zo snel mogelijk een schuldenvrije woning hebben en levenslang gratis voedsel, kleding en energie.

Met de mond (vooral in verkiezingstijd) kiezen socialisten, humanisten en christenen voor het tweede, maar als ze eenmaal in de regering zitten steeds weer voor het eerste. Als ze echt voor het tweede zouden kiezen, dan is er over 35 jaar geen armoede meer of roofbouw op de natuur. Als ze echter pal blijven staan voor het uitbuiten van de allerarmsten, dan is het over 35 jaar een onbeschrijfelijke ellende.  

Cc-foto: Simon Greening

Geef een reactie

Laatste reacties (20)