1.467
40

Europarlementariër namens de PvdA

Als Europarlementariër namens de PvdA houdt Agnes Jongerius zich met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel.

Stop met minachting Europese natuur

Henk Leenders en Agnes Jongerius over het natuurbeleid dat onder druk staat door een goed georganiseerde landbouwlobby

Minachtig voor natuur getuigd van hoogmoed. En hoogmoed komt voor de val. De mens kan niet zonder de natuur. Zij is onze longen, ons voedsel en onze recreatieruimte. Zij is onmisbaar voor onze toekomst. Helaas deelt niet iedereen deze waardering voor de natuur. In Europa wordt gelobbyd voor het versoepelen van wetten en regels die onze natuur moeten beschermen. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Het gaat iets beter met de natuur, volgens de Wereld Natuur Organisatie. Maar niet overal. Met de natuur op het platteland is het dramatisch gesteld, met name door de intensieve landbouw. Er is veel natuur verloren gegaan. Ruim driekwart van de natuurgebieden in Europa is er slecht aan toe. Het aantal weidevogels is met 70% terug gelopen en ook andere soorten zitten in de gevarenzone. Bijen en andere soorten die gewassen bestuiven lopen sterk terug. 

Tijd dus dat we de natuur opnieuw op waarde schatten. Ontwikkeling en economische groei zijn alleen toekomstbestendig als onze kinderen er ook nog van kunnen genieten. Daarom loont het om juist nu te investeren in natuur, biodiversiteit en schone lucht. Want natuur is geen hobby. Natuur is geen luxe. Natuur draagt bij aan onze levensvreugde en is goed voor onze gezondheid. Bomen en planten slaan stikstof op en vangen ongezond fijnstof weg. En natuur heeft ook economische waarde: een gezonde natuur is goed voor het vestigingsklimaat, levert grondstoffen en diensten.  En zonder bestuiving van bijen zouden de groente- en fruitschappen in de supermarkt leeg zijn. En tot slot heeft de natuur ook een intrinsieke waarde die moeilijk in cijfers is uit te drukken.  Alles van waarde is kwetsbaar, en dat geldt zeker voor onze natuur.

Goede gezamenlijke afspraken zijn onmisbaar voor het beschermen van de natuur. Niet ieder land voor zich, want natuur stopt niet bij de landgrenzen. De Europese  vogel- en habitatrichtlijn zijn daar een voorbeeld van. Waar veel lidstaten zich vooral richten op snelle economische groei, brengen deze richtlijnen continuïteit en samenhang. In het Europees parlement speelt nu de discussie over aanpassing van de Europese wetten, waaronder die voor de natuur. Dat is een moment om op te letten.  Het gevaar bestaat dat de machtige landbouwlobby dit moment gebruikt om te pleiten voor versoepeling van regels, en om economische ontwikkeling ten koste van de natuur mogelijk te maken. In Europa vindt deze lobby gehoor bij conservatieve en rechtse partijen. Het belang van natuur wordt daarmee geminacht.

We moeten zuinig zijn op de natuur die we hebben, en er alles aan doen om de neergang te stoppen. Als we nu de regels voor natuurbescherming te versoepelen, is deze neergang een feit . Daarom roepen wij de Europese commissie en onze collega’s in het Nederlandse en het Europese parlement op: denk aan onze toekomst en behoud onze natuur. De doelen die in de huidige Europese wetgeving staan moeten de absolute ondergrens blijven. Deze wetgeving offeren aan de belangen van de landbouwlobby is onacceptabel. De mens kan niet zonder natuur, en daarom mogen we haar nooit minachten.

Henk Leenders is Tweede Kamerlid voor de PvdA

Agnes Jongerius is Europarlementariër voor de PvdA

cc-beeld: Martijn de Valk

Geef een reactie

Laatste reacties (40)