1.565
26

Fractievoorzitter PvdD

Marianne Thieme (1972, Ede) is fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. Thieme was in 2003 en 2006 lijsttrekker van de partij. Zij werkte onder meer bij B&A groep onderzoek en advies BV en de Stichting Wakker Dier.

Stopt de PvdA dan eindelijk de plezierjacht?

Haasje over of game over, dat is de vraag van volgende week dinsdag

“Met het lid Thieme ben ik het eens dat het doden van dieren louter voor het genoegen van een jager, zonder maatschappelijke noodzaak niet acceptabel is” schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in reactie op mijn initiatiefnota die de plezierjacht wil verbieden. Dat klinkt als een helder signaal. De PvdA beloofde het al eerder in haar verkiezingsprogramma van 2012, schreef expliciet in de nota Mooi Nederland uit 2013 dat de wildlijst van haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif geschrapt dient te worden, en herbevestigde de belofte om de plezierjacht te beëindigen tijdens de campagne voor de verkiezingen voor Provinciale Staten dit jaar.

Nooit eerder was de PvdA zo duidelijk. Er moet en zal een einde komen aan de plezierjacht, en wel nu, met ingang van de nieuwe Wet natuurbescherming. Maar natuurwetten zijn nogal kneedbaar, tenminste als het om politiek gaat. In 1996 bij de behandeling van de Flora- en faunawet zei PvdA- woordvoerder Swildens-Rozendaal dat het onlogisch is om een wildlijst te hebben in een wet die uitgaat van het ‘nee, tenzij’-principe. “Er wordt niet gejaagd, tenzij er een bijzondere reden voor is,” stelde ze. Zij benadrukte het belang van uniforme bescherming waarbij inbreuken slechts zijn te rechtvaardigen uit overwegingen van schade of bescherming. In NRC van 21 oktober 1999 stelde het PvdA-Kamerlid dat zij uiteindelijk toch voor de plezierjacht op vijf soorten was gezwicht om “de VVD op andere terreinen mee te krijgen.”

Dat maakt politiek zo onvoorspelbaar. De voortekenen waren gunstig. De PvdA beloofde dus bij verschillende gelegenheden met de hand op het hart nu wel eindelijk een einde aan de plezierjacht te zullen maken (kan daarmee de draai uit 1996 goedmaken) en heeft geen enkele reden dat niet te doen. Er staat niets over in het regeerakkoord, het is een zogenoemde ‘vrije kwestie’. En ja, het is bekend dat de VVD de plezierjacht ongaarne zou zien sneuvelen, maar het ligt niet voor de hand dat de PvdA het lot van in het wild levende dieren ditmaal achter de schermen opnieuw zou uitruilen voor wat kraaltjes en spiegeltjes op andere terreinen, zoals in de vorige eeuw het geval was.

De PvdA staat er electoraal gezien historisch slecht voor en het verloochenen van de eigen groene voornemens zou dat niet verbeteren. Zelfs wanneer alle jagers in Nederland uit dankbaarheid voortaan PvdA zouden stemmen in ruil voor het heel houden van de plezierjacht, zou dat niet veel zoden aan de dijk zetten. Er zijn slechts 28.000 jagers.

Maar er leven veel misverstanden in de Kamer, bij partijen die zwaar belobbyd zijn door de koninklijke jagersvereniging. Toen ik uiteen zette dat jagers gemiddeld 3 hagelpatronen nodig hebben om 1 haas, duif, fazant, wilde eend of konijn te schieten, met als gevolg veel aangeschoten dieren, reageerden verschillende Kamerleden woedend over zoveel kwaadsprekerij. De koninklijke jagersvereniging sprak over ‘verzinsels’ en eiste excuses of het intrekken van de beschuldiging. Maar ze hadden buiten het Centraal Bureau voor de Statistiek gerekend, dat keurig had onderzocht dat voor het doden van 1 houtduif gemiddeld 4 hagelpatronen worden afgevuurd, voor het schieten van een fazant 2,5 hagelpatronen, voor het schieten van een haas 2 hagelpatronen en voor het schieten van een konijn gemiddeld 3 hagelpatronen.

Vervolgens bleef het muisstil aan jagerszijde en ook aan de belobbyde kant van de Kamerleden. Hetzelfde gebeurde toen in de Kamer gesteld werd dat jagers dieren schieten gedurende de draag- en zoogtijd, waarbij moederdieren geschoten met de ongeboren vrucht of moederdieren worden omgebracht in de periode dat ze jongen zogen, waarna de jongen verkommeren in het veld. Ook dat kon niet waar zijn, zeiden collega Kamerleden, het zou immers in strijd zijn met de weidelijkheidsregels van de jagers. Zoiets zouden de vriendelijke mannen die afgelopen maanden de deuren van het Kamergebouw platliepen toch zeker nooit zelfs maar overwegen? Toen er foto’s kwamen van geschoten moedervossen die duidelijk jongen zoogden, en vergunningen waarin met zoveel woorden aan de orde kwam dat er drachtige hindes en pasgeboren biggen geschoten werden bleef het angstvallig stil in de Kamer. Zou het dan toch?

Als jagers volgens wetenschappelijk onderzoek vaker mis schieten dan raak waardoor op grote schaal dieren worden verminkt en verwond. En als de plezierjacht op eenden, fazanten, hazen, duiven en konijnen geen enkel ecologisch of anderszins maatschappelijk nut heeft, dan zou de jacht volgens de definitie van de staatssecretaris terecht van het predicaat “onacceptabel” voorzien moeten worden.

De PvdA bevindt zich in een lastig parket. Kiest de PvdA voor overduidelijk kiezersbedrog door de VVD te steunen in haar wens om jagers een carte blanche te verschaffen? Zelfs nu de PvdA in de peilingen onder de 10 zetels is gezakt en kiezers de partij massaal de rug toekeren en zonder dat er enige aanleiding is enige redelijke tegenprestatie van de VVD te verwachten? Het blijft spannend tot de stemming geweest is. Haasje over of game over, dat is de vraag van volgende week dinsdag. We zullen de Kamer vragen daar hoofdelijk over te stemmen.


Laatste publicatie van MarianneThieme

  • De kanarie in de kolenmijn

    co-auteur: Ewald Engelen


Geef een reactie

Laatste reacties (26)