1.282
32

Tweede Kamerlid SP

Jasper van Dijk (1971) is Tweede Kamerlid voor SP. Hij is politicoloog en was docent en daarna fractiemedewerker in Tweede Kamer en Europees Parlement. In 2006 was hij raadslid in Amsterdam. In de Kamer is hij woordvoerder hoger onderwijs, cultuur, media en defensie.

Studieheffing GroenLinks net zo fout als leenstelsel

Het argument dat studenten meer gaan verdienen is onzinnig. Voor de solidariteit tussen arm en rijk hebben we een prima middel, namelijk de inkomstenbelasting

Groenlinks wil een studieheffing invoeren voor afgestuurde studenten. Volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk is dat een slecht idee. Van Dijk ziet geen verschil tussen een heffing na je studie of een lening na je studie. Hieronder de brief die Van Dijk, als onderdeel van een debat op trouw.nl, stuurde aan Groenlinks-Kamerlid Tofik Dibi.

Er is inderdaad reden om je zorgen te maken over het hoger onderwijs. Terwijl het aantal studenten al jaren toeneemt, blijft de bekostiging achter. Gevolg: massale colleges en een tekort aan begeleiding. Ook Ronald Plasterk heeft deze ontwikkeling niet gekeerd. Integendeel: hij heeft het collegegeld verder verhoogd en voor een tweede studie betaal je al gauw 10.000 euro. Dat moet echt anders, wil de veel bejubelde kenniseconomie nog inhoud hebben.

Jij vindt de basisbeurs niet houdbaar, maar wil ook geen leenstelsel, zoals PvdA en D66. In plaats daarvan wil je een studieheffing. Dat klinkt goed, maar het is de vraag of het geen nieuwe problemen opwerpt. De basisbeurs van 266 euro kost jaarlijks 1 miljard euro. Als je studenten een studieloon van bijvoorbeeld 800 euro per maand geeft, kost dit minstens 3 miljard euro, die afgestudeerden moeten terugbetalen. Dat is een forse extra kostenpost van circa 50.000 euro per oud-student. En op wat voor manier verschilt dit plan eigenlijk van een leenstelsel?

Ik ben het met je eens dat de basisbeurs geen vetpot is. Veel studenten moeten nu ook al lenen of werken. Maar dat is geen reden om de basisbeurs dan maar af te schaffen, waardoor je schuld nog verder oploopt. Daarom stellen wij voor om de aanvullende beurs te verhogen, omdat die bestemd is voor jongeren uit een gezin met een laag inkomen.

De SP ziet goed en toegankelijk hoger onderwijs als een publieke voorziening waar iedereen profijt van heeft. Daarom mag je ook van iedereen een bijdrage vragen. Bij een studieheffing of een leenstelsel (wat op hetzelfde neerkomt) leg je alle kosten bij studenten. Daardoor zul je zien dat de mensen die het van huis uit minder hebben, minder snel gaan studeren. En dat lijkt me niet iets wat GroenLinks wil.
Jasper van Dijk is Tweede Kamerlid voor de SP. Dit artikel verscheen in Trouw als onderdeel van zijn briefwisseling met GroenLinks Kamerlid Tofik Dibi.

Geef een reactie

Laatste reacties (32)