641
12

Blogger

Ik ben een 27 jarige Rotterdammer, niet afgestudeerd en geen opleiding volgend op het moment. Ik ben gestopt met studeren, omdat ik mij volledig wilde richten op het schrijven. Ik ben zeer geïnteresseerd in het maatschappelijk debat en volg dit al jaren op de voet en geloof dat wij, als wij willen, ook daadwerkelijk iets kunnen veranderen. Een beetje naïef dus ook.

Te koop: Democratie en transparantie

'Het is een knap staaltje anti-democratie- en transparantie wat D66 samen met de andere twee rookgordijnen opwerpende partijen tentoonspreidde.'

Nu Wilders uitgeschakeld is hebben we weer eindelijk lucht, we kunnen weer rustig ademhalen na de wurggreep van FC Puinhoop. Geen gescheld meer, geen vernederingen op vernederingen meer en eindelijk zijn wij, de kiezer, weer aan zet. We mogen stemmen. Ik begrijp uiteraard wel dat er een heleboel mensen zijn die aangeven dat verkiezingen nergens voor nodig zijn. Laten we de boel de boel laten en ze daar in Den Haag een ‘schaduwkabinet’ gunnen. Het mandaat van de kiezer is tenslotte in 2010 gegeven. Het mandaat is inderdaad reeds gegeven, maar is het niet fair de kiezer af te laten rekenen met geboekt resultaat? Of eigenlijk het gebrek aan geboekt resultaat, asociaal beleid en ruzie zoekende bewindsvoerders. De kiezer zal de rekening van anderhalf jaar Rutte, Verhagen en Wilders moeten betalen, of niet soms?

Dat niemand hierin mee is gegaan is natuurlijk een pluspunt, toch is er het een ander dat niet klopt. In de strijd wie het eerst de 3% haalt hebben de drie partijen, ook wel de ‘Kunduz coalitie’ genoemd, de grootste oppositie partij op sluwe wijze buitenspel gezet. Nee, niet buitenspel gezet. Diederik Samsom wilde gewoon geen poot uitsteken! Althans, dit moet ik volgens dit trio geloven. Dat Samsom nu teleurgesteld is, dat is niet het probleem van Slob, Sap of Pechtold. Ik hoorde Sybrand van Haersma Buma nog zo zeggen: ‘Ik heb geleerd dat men de dag niet moet prijzen eer de avond valt’, of iets in soortgelijke strekking. Hij heeft daar natuurlijk volkomen gelijk in, volkomen relaxed heeft hij samen met zijn goede vriend Blok met een vreugdedansje de dag afgesloten. Hun probleem is niet meer hun probleem, de spotlights zijn gericht op Slob, Sap, Pechtold en Samsom. Zij hebben de kiezer voorlopig wat uit te leggen. Well done Van Haersma Buma en Blok!

Het ging natuurlijk allemaal om het “landsbelang”, want hoe goed is het voor het land en het aanzien van het land als we bovenop de boete van Brussel ons imago in Europa beschadigen? Mag ik mij afvragen hoeveel meer het imago van Nederland te grabbel gegooid kan worden na anderhalf jaar Rutte? Zijn we vergeten hoe Jan Kees de Jager de Grieken en andere landen in Europa schoffeerde? Hij maakte met zijn acties nu niet bepaald overal vrienden. Of zijn we vergeten hoe Rutte tot grote ergernis van het Europees Parlement geen afstand nam van het Polen meldpunt? Of hoe Bleker de Belgen tergde door een onkies balletje-balletje te spelen over de Hedwigepolder?  Of hoe Rosenthal op zijn strepen bleef staan om gezamenlijke EU-teksten over Israël tegen te houden, dan wel naar zijn/Wilders smaak aangepast te krijgen? Of hoe minister Leers ruim anderhalf jaar druk heeft gelobbyd om de wil van Wilders Europees vastgelegd te krijgen? Of hoe de Roemenen en de Bulgaren buiten de Schengen-zone gehouden werden door Leers? Hij maakte hier niet bepaalde vrienden mee, of wel soms? In eigen land hebben we staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten die nota bene de voorzitter een corrigerende tik gaf, of iets wat daar dicht in de buurt kwam. Ook zij maakte niet bepaald vrienden als het om het PGB gaat, diezelfde staatssecretaris is nu ineens innemend en blij dat de bezuinigingen teruggedraaid zijn. 

Ik vraag u welke reputatie hebben wij te redden? Hebben wij de reputatie van Nederland of van al deze staatslieden te redden? Zelfs nu “staatsman” Verhagen in demissionaire status is weet hij namelijk een deel van de bevolking keihard te schofferen. Tenzij hij, woensdag 25 april, mensen in de bijstand slechts liefkozend ‘bijstandtrekkers’ noemde natuurlijk bij Pauw en Witteman. 

Iedereen valt momenteel over Diederik Samsom, geheel onterecht vind ik. Als de Kunduz coalitie echt had gedacht aan het landsbelang, waarom dan niet de PvdA in een veel eerder stadium erbij betrekken? Waarom dan niet enkele maanden eerder toen de partijen gedrieën een verbond sloten? Arie Slob van de ChristenUnie verwees in de afgelopen dagen al enkele keren naar dit verbond. Zijn reden om de PvdA uit te sluiten gaat niet verder dan dat Samsom met zijn program de zorg tot het niveau van 2000 wil terugbrengen. Ze willen vooruit en gedrieën hebben daarom de boot voor de PvdA afgehouden tot het moment dat zij iets aan Samsom en zijn partij konden voorleggen. Was het mogelijk voor Samsom om iets in te brengen? Nee, natuurlijk niet! Hij moest hun akkoord tekenen. Hij heeft de boot gemist. Het had zoveel mooier geweest spint Sap steeds, maar had Sap, Slob of had Pechtold getekend als zij zo last-minute voor het blok gezet werden? Nee, ik dacht het niet. Het heeft niets met het landsbelang te maken, het heeft puur en alleen met partijpolitiek te maken. Binnenhalen wat voor je achterban belangrijk is, of niet Sap, Pechtold en Slob?

Het gedoog Kabinet van 76 zetels is ingeruild voor een gelegenheidscoalitie die slechts één zetel meer meebrengt. Of eigenlijk dat niet eens, want met de twee zetels van de SGP stond dit gedoog Kabinet op 78 zetels. Niet alleen heeft de Kunduz coalitie de PvdA buiten gesloten, nee ook vakbonden en andere partners doen er kennelijk helemaal niet meer toe. We zijn poldermodel af, of we waren al poldermodel af alleen nu nog iets meer. Los van de HRA en enkele andere maatregelen die ik toejuich, ben ik een stuk somberder over het ontslagrecht, de duur van de WW, de verhoging van de BTW, de snellere invoering van de AOW, de nullijn voor ambtenaren en de hogere huren. Alsof het niets is hebben ze dit alles er doorheen gejast. Ze halen het binnen alsof wij allemaal nu ineens heel blij moeten zijn, ze willen applaus en dulden geen kritiek. De borstklopperij, het is om je eerlijk gezegd kapot voor te schamen. Het zijn zeer zware maatregelen die achter een gesloten deur, door drie partijen overeengekomen zijn met twee partijen die er op zijn zachts gezegd een potje van hebben gemaakt. Het rentmeesterschap van het CDA heeft zich het afgelopen anderhalf jaar echt uitbetaald, we staan er top voor! Het huishoudboekje op orde brengen door de VVD blijkt door eigen toedoen ineens een huishoudboek, we staan er top voor! Dreigen helpt beste mensen, het dreigen van Blok en Van Haersma Buma is zeer effectief gebleken. 

Ondanks dat Van der Staaij van de SGP een hypocriet is, hij heeft wel een punt. Het was D66 die voor veel meer democratie is en een warm pleitbezorger voor meer transparantie was. Het is dan ook een knap staaltje anti-democratie- en transparantie wat D66 samen met de andere twee rookgordijnen opwerpende partijen tentoonspreidde. 

Laat ik afsluiten met de uiterst sympathieke woorden in een tweet van VVD’er Jeanine Hennis-Plasschaert: “Huilen is voor jou te laat… #Samsom #PvdA”. 

Geef een reactie

Laatste reacties (12)