1.844
40

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Telegraaflezers dansen op het puin van Waalres gemeentehuis

Veel Telegraaflezers reageren instemmend met de aanslag op het gemeentehuis in Waalre. Waar komt deze plotselinge antipathie voor het gezag vandaan?

Wie zijn er verantwoordelijk voor de aanslag op het stadhuis in Waalre? Daar viel op de middag na de brand, geen peil op te trekken. Toch hoefde je de lezers van De Telegraaf website niks te vertellen.

Om één uur waren er al 221 reacties binnen. 93 daarvan getuigden van begrip voor de onbekende daders: dat waren gegarandeerd getergde en woedende burgers die het niet meer namen. Dit zou nog veel meer gebeuren, voegde menig reaguurder eraan toe. Dat is meer dan veertig procent van iedereen die op de site van het geliefde ochtendblad zijn licht over de kwestie liet schijnen.

Het ging wél om de eerste echte autobommen die in Nederland tot ontploffing (of in dit geval eerder tot ontbranding) kwamen. Je zou verwachten dat de lezers van  De Telegraaf met grote verontwaardiging zouden reageren op zo’n aanslag tegen het gezag. Dat gebeurde ook wel maar het is frappant dat zoveel reacties getuigden van klammheimliche Freude, zoals de Duitsers dat noemen sinds in de jaren zeventig een student met deze woorden zijn vreugde omschreef over de ontvoering van een werkgeversvoorzitter.

Wat motiveerde de getergde burgers dan tot hun in de ogen van zoveel Telegraaflezers eigenlijk wel sympathieke actie? De reaguurders hebben het over belastingen, regelzucht en tegenwerkende ambtenaren, over de maat die vol is.

Het was nog geen meerderheid. De meeste Telegraaflezers veroordelen de aanslag of wijzen met de beschuldigende vinger naar het woonwagenkamp van Waalre dan wel uitkeringstrekkers die niet snel genoeg op hun wenken waren bediend.

Toch zegt het iets over de stemming van Nederland dat er bij zo’n grote minderheid begrip bestaat voor politiek geweld. En dat juist in de hoek waar je dit verschijnsel het minst verwacht: rond de Telegraaf, die zich tot voor enkele jaren nog aanduidde als “de gezond verstand krant”.

Die aanslag is geen goed nieuws maar deze vorm van begrip al helemaal niet. De tijden worden steeds interessanter.
Update: Tegen half drie had het aantal reacties de 300 overschreden. Bij de nieuwe mails was het aantal veroordelende reacties verre in de meerderheid. Alles bij elkaar waren er op dat moment in totaal ongeveer 100 reacties binnen, die de aanslag billijkten.

Update 2: Rond middernacht was het aantal reacties gestegen tot 370. Van de reacties 300 tot en met 370 waren er vijftien waarin begrip werd getoond voor de aanslag. De meest pregnante daarvan werd geschreven door Brent uit Kerkdriel, een streng gereformeerd dorp in de Betuwe. Hij scchrijft: “Politici zullen wel geschokt zijn. Sja, het komt steeds dichterbij, dames en heren.”


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (40)