2.465
53

Journalist, publicist

Uitgever en hoofdredacteur van www.amerika.nl

Tijd voor een positief verhaal over integratie

De tweede generatie allochtonen in Nederland is behoorlijk succesvol. De reden daarvoor is dat onze samenleving behoorlijk goed in elkaar zit.

Het gaat goed met de integratie in Nederland. Onze immigranten en hun kinderen doen het veel beter dan je na één generatie zou mogen verwachten. De feiten bewijzen het. Stapels rapporten, boeken, proefschriften en wetenschappelijke artikelen laten zien hóe goed het gaat. Helaas hoor je er veel te weinig over.

Neem taal. Voor zover dat een probleem is, is het letterlijk een uitstervend probleem. De tweede generatie spreekt gewoon Nederlands. Er zijn problemen met taalcomplexiteit en woordenschat maar helaas geldt dat samenlevingsbreed, vraag het maar aan de universiteiten.
Het Nederlandse onderwijssysteem werkt goed voor allochtonen. Wie de ambitie heeft, gebruikt het. De hoge schooluitval in het vmbo is lastig, maar dat is vooral een breed onderwijsprobleem. Maar aan de Nederlandse universiteiten heeft nu 12,4 procent van de studenten een niet westerse allochtone achtergrond. Het belang hiervan valt niet te onderschatten: hoger opgeleide allochtonen denken en handelen steeds meer naar het gemiddelde van de samenleving.

Ook op de arbeidsmarkt gaat het niet slecht. Wie werkt, doet mee en het overgrote deel van de tweede generatie allochtonen vindt werk dat past bij zijn opleiding. Het is waar dat de jeugdwerkloosheid onder allochtonen nog steeds te hoog is. Bovendien zijn allochtonen kwetsbaar in een neergaande economie. Maar tegelijkertijd moeten we vaststellen dat er enorme vooruitgang is geboekt ten opzichte van de ouders, de eerste generatie.

Allochtonen in Nederland wonen beter dan ooit, net zo goed als de meeste andere Nederlanders, al zijn niet alle wijken paradijzen. Natuurlijk is jeugdcriminaliteit een probleem maar dat houdt niet op bij Marokkaanse jongeren. Ook hier geldt dat het samenlevingsbreed is: een deel van onze jongeren is de weg kwijt, van voetbalsupporters tot strandrel aanjagers, van zuipkeetbezoekers tot oudejaarsnachttuig.

In de politiek zijn allochtonen steeds meer naar evenredigheid vertegenwoordigd, zeker in het parlement. Bij de gemeenteraadsverkiezingen zal hun opkomst opnieuw hoger zijn.

Allochtonen trouwen veelal binnen hun eigen groep. Dat zegt weinig over integratie: iedereen zoek een partner die sociaal en qua opleiding dicht bij staat. En juist verzuild Nederland zou moeten weten dat het tijd kost voordat mensen buiten hun geloof trouwen. Geduld. Kom over twee generaties terug en het patroon is totaal anders. Overigens is het nu al zo dat de ideeën van allochtonen over man-vrouwrelaties steeds minder afwijken van die van autochtonen met dezelfde sociaal economische achtergrond.

Kortom, de tweede generatie allochtonen in Nederland is behoorlijk succesvol. De reden daarvoor is dat onze samenleving behoorlijk goed in elkaar zit. We hebben geen armoede, iedereen woont behoorlijk, is verzekerd en onderwijs is voor iedereen toegankelijk. Natuurlijk zijn er problemen maar die hebben voornamelijk een sociaal economische achtergrond: het zijn Nederlandse problemen die algemeen beleid verdienen. Iedereen profiteert van economische groei, kwaliteitsonderwijs, betere huizen en een breed gevoel van veiligheid. Dat is waar politici zich mee bezig moeten houden.
Maar bovenal moeten we negativisme en pessimisme opzij zetten en erkennen dat er vooral ontzettend veel goed gaat. Het is waar dat veel mensen gevoelens hebben van onrust en onmacht in een snel veranderende samenleving. Dat is begrijpelijk en onvermijdelijk. Een dynamische samenleving verandert voortdurend. Wat de opinieleiders moeten doen is nu eens het positieve verhaal vertellen. Waarom verandering goed is en waarom we daar in Nederland heel behoorlijk mee omgaan. Waarom we trots moeten zijn op onze integratie. Trots op Nederland.

Frans Verhagen: Hoezo mislukt? – De nuchtere feiten over de integratie in Nederland (februari 2010)

Geef een reactie

Laatste reacties (53)